Luptă-te lupta credinţei

(posteşte împreună cu alţii)
Estera 4 :1-17 (Ioel 1:14)

Scopul lecţiei: Să înţelegem ce înseamnă lupta credinţei, cum se exprimă aceasta în practică şi care sunt binecuvântările pe care le primesc cei ce poartă această luptă prin post şi rugăciune.

Contextul lecţiei: Deşi atunci când scrie celor din Efes despre armura spirituală apostolul Pavel nu menţionează în mod concret postul, acest mod de luptă spirituală apare implicit ca o formă de luptă a credinţei. Când ucenicii au fost înfrânţi în faţa demonului ce stăpânea copilul care le-a fost adus spre vindecare atunci când Domnul Isus era pe muntele schimbării la faţă, Domnul Isus le-a spus că secretul biruinţei este rugăciunea însoţită de post (Mat. 17:14-21).

Când Domnul Isus a mers în pustie să înfrunte pe diavol, El Însuşi a pus în practică acest îndemn (Mat. 4:1-11), iar în multe alte bătălii spirituale postul a fost strategia care condus spre biruinţă (2 Cron. 20:1-25; Ezra 8:21-32; Ier. 36:1-9; Neemia 9:1-3;Fapte 13:2;14;23).

Citind Sfânta Scriptură descoperim însă oameni care, deşi au  postit, postul nu le-a fost de niciun ajutor, pentru că n-au făcut ceea ce le-a cerut Dumnezeu mai întâi (2 Sam. 12:15-23; Ier. 14:1-12;) sau au redus postul doar la un act ceremonial (Isaia 1:10-15; Zah. 8:19; Mat. 6:16-18; Luca 18:12).

Adevăratul post nu înseamnă nu numai abstinenţă (Isaia 58:3-5), ci şi pocăinţă sinceră (Isaia 58:6; Iona 3:1-10), rugăciune stăruitoare (Isaia 58:4;9), slujire cu dedicare (Isaia 58:7) şi consacrare deplină pentru Dumnezeu (Isaia 58:7-12).

Apostolul Pavel a considerat postul  o formă de luptă a credinţei. Atunci când îşi defineşte viaţa şi slujirea, el afirmă: „M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa” (2 Tim. 4:7). De aceea, între slujirile pe care le-a împlinit ca apostol al neamurilor, postulului i-a oferit un loc primordial (2 Cor. 6:5;11:27).

Pentru că lupta în care suntem angajaţi este o luptă spirituală îndreptată:”împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac şi împotriva duhurilor care sunt în locurile cereşti” ( Ef.6:12), putem birui atunci când ne vom împotrivi acestor puteri spirituale fiind tari în credinţă (1 Pet.5:8-9), iar ca formă de manifestare a credinţei vom alege şi rugăciunea şi postul (Marcu 11: 22-24; Iacov 1:5-7).

Conţinutul lecţiei: Pasajul lecţiei biblice de astăzi ne prezintă un moment crucial din viaţa poporului Israel, moment în care cei aflaţi în robia medo-persană au găsit biruinţa şi izbăvirea de sub pedeapsa hotărâtă de Haman, fiindcă au apelat la Dumnezeu cu post şi rugăciune. Urmărind modul în care au luptat evreii împotriva planurilor lui Haman, descoperim că:

1.    Postul este o  cale accesibilă (Estera 4:1-3)

Postul este o formă de luptă spirituală la îndemâna oricui. Tot ceea ce ne trebuie este voinţă, determinare şi statornicie. Putem vedea acest fapt concretizat în hotărârea lui Mardoheu şi a celorlaţi evrei ce au auzit de planul lui Haman.

Când a auzit de porunca pe care a dat-o împăratul la sugestia lui Haman, Mardoheu a apelat la post şi rugăciune, mergând chiar în locul unde nu era permis cuiva să postească (Estera 4:1-2).  Dacă a fost posibil ca Mardoheu să postească într-un loc în care nu-i era permis, cu cât mai mult ar fi putut să postească cei ce au auzit de această poruncă şi locuiau departe de capitala imperiului ( Estera 4:3). Ce să mai spunem despre noi, cei care trăim într-o vreme de pace, har şi libertate!

2.    Postul este o strategie înţeleaptă (Estera 4:4-9)

Este demn de subliniat faptul că, deşi a mers într-un loc în care nu-i era permis, Mardoheu a ales o cale înţeleptă pentru a comunica cu împărăteasa şi a o conştientiza de gravitatea situaţiei ( Estera 4:4-6). Postul nu este eroism sau aventură şi nici o cale de popularitate prin care se urmăreşte un  avantaj personal, ci o luptă a credinţei pentru împlinirea planului lui Dumnezeu şi salvarea altora (Estera 4:7-8; Mat. 6:1-6).

3.    Postul este o jertfă susţinută (Estera 4:10-17)

Urmărind preţul pe care l-a plătit Estera înţelegem că postul cere o jertfă pe care trebuie să o plătim. Estera nu numai că n-a mâncat şi n-a băut nimic trei zile şi trei nopţi (Estera 4:16), ci a fost gata să treacă peste legea împăratului, mergând să-i vorbescă pregătită chiar să plătească cu preţul vieţii. Urmărind această mărturie înţelegem că postul nu înseamnă o atitudine defensivă, ci o acţiune ofensivă ce implică eroism exprimat cu înţelepciune prin credinţă (Estera 4:11-16).

4.    Postul este o soluţie eficientă (Ioel 1:14)

Postul Esterei şi a celorlalţi evrei n-a rămas fără răspuns. Ea a căpătat trecere înaintea împăratului şi a primit un răspuns favorabil, prin care a fost salvată ea şi cei din neamul său (Estera 5:1-7:10; 8:1-9:16). Postului Esterei şi a celorlalţi evrei a făcut să se schimbe chiar şi legea mezilor şi a perşilor, iar cel mai temut duşman al evreilor să fie înfrânt şi să-şi găsească sfârşitul chiar în spânzurătoarea pe care o înălţase pentru Mardoheu (Estera 3:8-11; 7:10). Atunci când locuitorii din Iuda şi Ierusalim, în timpul invaziei de lăcuste, s-au adunat la post şi rugăciune, Dumnezeu le-a răspuns nu numai prin faptul că a înlăturat pericolul, dar le-a şi binecuvântat ţara. Această binecuvântare a însemnat prosperitate materială şi înviorare spirituală (Ioel 2:18-28).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Ce ne ajută să înţelegem că postul este indispensabil pentru lupta spirituală?
2.    Când nu este de niciun folos postul?
3.    Care sunt caracteristicile unui post autentic?
4.    Care sunt cele mai importante învăţături pe care le descoperim din postul Esterei?
5.    De ce folosesc credincioşii din zilele noastre atât de puţin această armă spirituală?
6.    Care este ultimul răspuns pe care l-ai primit ca o binecuvântare a postului şi a rugăciunii?
7.    Ce ar trebui să faci pentru ca postul şi rugăciunea să fie o practică frecventă în viaţa ta şi a bisericii în care slujeşti?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *