Libertatea Evangheliei înseamnă trăire sub autoritatea Duhului Sfânt

Galateni 5:16-26 (Romani 8:6)

Scopul lecţiei: Să descoperim ce înseamnă a trăi sub autoritatea Duhului Sfânt şi care sunt binecuvântările de care au parte cei ce umblă cârmuiţi de Duhul.

Conţinutul lecţiei: Apostolul Pavel îşi continuă secţiunea practică din epistola pe care a adresat-o credincioşilor din Galatia, arătând că, pentru a avea parte de libertatea oferită de Dumnezeu prin Hristos şi a rămâne statornici lângă Evanghelie, cei credincioşi trebuie să trăiască sub autoritatea Duhului Sfânt. Pentru a sublinia acest adevăr, el a folosit imperativele: „umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pământeşti” (Galateni 5:16). Studiind pasajul care explică aceste imperative, descoperim că:

1.    Cei ce trăiesc sub autoritatea Duhului Sfânt biruiesc firea

Pentru a arăta de ce nu trebuie să împlinim poftele firii pământeşti ci să umblăm cârmuiţi de Duhul Sfânt, apostolul Pavel:

a.    descrie conflictul dintre firea pământească şi Duhul Sfânt (Galateni 5:17)
b.    enumeră faptele firii pământeşti (Galateni 5:19-21)
c.    arată urmările acestor păcate (Galateni 5:17/b;21/b)
d.    prezintă calea prin care este câştigată biruinţa (Galateni  5:24-26)

2.    Cei ce trăiesc sub autoritatea Duhului Sfânt sunt izbăviţi de Lege

Apostolul Pavel arată că cei credincioşi nu mai au nicio responsabilitate faţă de Lege, fiindcă nu mai sunt sub această autoritate (Galateni 5:18), iar cei călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu:

a.    trăiesc sub autoritatea Duhului Sfânt (Galateni 5:18; Romani 6:13-14, 8:1-4).
b.     au legea lui Dumnezeu scrisă în inimile lor (2 Corinteni 3:3-6)
c.    împlinesc Legea fiindcă trăiesc în dragoste (Galateni 5:14; Romani 13:8-10).

3.    Cei ce trăiesc sub autoritatea Duhului Sfânt sunt plini de roada Duhului

Apostolul Pavel prezintă roada Duhului Sfânt în contrast cu faptele firii pământeşti, arătând că:

a.    cei ce trăiesc sub autoritatea Duhului Sfânt au o inimă bună, plină de dragoste, bucurie şi pace (primele trei roade ale Duhului Sfânt definesc relaţia celui credincios cu el însuşi – Galateni 5:22/a )

b.    cei ce trăiesc sub autoritatea Duhului Sfânt au o atitudine bună, care se exprimă prin: răbdare, bunătate şi generozitate (facere de bine). Aceste roade ale Duhului Sfânt definesc relaţia pe care cel credincios o are cu semenii (Galateni 5:22/b).

c.    Cei ce trăiesc sub autoritatea Duhului Sfânt au un caracter bun, exprimat prin: credincioşie (credinţă), blândeţe şi înfrânare (înfrânare înseamnă a te păstra sub control, sau a trăi respectând anumite limite. Aceste limite sunt marcate de cunoaşterea şi împlinirea voii lui Dumnezeu – Galateni 5:22/c-23). Aceste roade definesc relaţia pe care o are cel credincios cu Dumnezeu.

d.    Cei ce trăiesc sub autoritatea Duhului Sfânt au un viitor bun: fiindcă nu pot fi condamnaţi (Galateni 5:23/b; 1 Timotei 1:9), au biruit firea (Galateni 5:24), înaintează în asemănarea cu Dumnezeu (Galateni 5:25; 2 Corinteni 3:17-18; Romani 8:5-11) şi vor avea parte de slava care rămâne (Galateni 5:26; 2 Timotei 2:10; 2 Tesaloniceni 2:14-15).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Ce contrast a folosit apostolul Pavel pentru a arăta însemnătatea trăirii sub autoritatea Duhului Sfânt ?
2.    Care sunt faptele firii pământeşti ?
3.    De ce nu trebuie  să împlinim poftele firii pământeşti ?
4.    Cum putem birui firea pământească ?
5.    Care sunt roadele Duhului Sfânt ?
6.    Ce relaţii sunt definite de roadele Duhului Sfânt enumerate de apostolul Pavel ?
7.    Care sunt binecuvântările de care au parte cei ce au din belşug roada Duhului Sfânt ?

Pasor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *