Libertatea Evangheliei genereaza responsabilitati noi

Galateni 6:1-6 (1 Tesaloniceni 5:14)

Scopul lecţiei: Să descoperim responsabilităţile pe care le au cei ce trăiesc având parte de libertatea adusă prin Evanghelie şi să învăţăm faţă de cine şi cum le putem împlini.

Conţinutul lecţiei: Următorul îndemn adresat de apostolul Pavel în această secţiune practică a epistolei pe care a adresat-o credincioşilor din Galatia este: „Purtaţi-vă sarcinile  unii altora” (Galateni 6:2/a). Acest imperativ a fost folosit de apostolul Pavel după ce a arătat:

a. legea după care trăiesc cei credincioşi, prezentând legea dragostei în contrast cu legea mozaică– Galateni 5:14),

b. care sunt roadele spirituale din viaţa celor credincioşi, prezentând roadele Duhului în contrast cu roadele firii (Galateni 5:16-23) şi

c. modul în care trebuie să trăiască cei credincioşi, prezentând în contrast trăirea (umblarea) prin Duhul şi trăirea în firea pământească (Galateni 5:25-26).

Acest imperativ „Purtaţi-vă sarcinile unii altora” evidenţiază responsabilităţile pe care le au cei credincioşi faţă de cei căzuţi, faţă de ei înşişi si faţă de cei ce vestesc Evanghelia, în contrast cu atitudinile iudaizatorilor (vezi exemplul fariseilor – Matei 23:1-8), care nu purtau poveri, ci puneau poveri pe umărul celorlalţi (Galateni 4:8-11, 5:13, 15,26; Fapte 15:10). Studiind acest pasaj, în care apostolul Pavel descrie responsabilităţile celor credincioşi, descoperim că:

1.    Cei credincioşi trebuie să poarte poverile celor căzuţi 
Galateni 6:1-2

Studiind această responsablitate, care defineşte atitudinea pe care trebuie să o aibă cei credincioşi faţă de semeni, descoperim că:

a.    cei credincioşi sunt responsabili faţă de cei căzuţi. Apostolul Pavel se adresează „fraţilor” (Galateni 6:1; Matei 18:15-35)
b.    căderea este un incident, nu un mod de viaţă – „ar cădea deodată” (Galateni 6:1)
c.    cei ce poartă poverile trebuie să fie oameni duhovniceşti (Galateni 6:1). Termenul „pneumatikos” îl identifică pe omul care trăieşte prin Duhul, nu în firea pământească (Galateni 5:16-26)
d.    cei credincioşi trebuie să-l ridice pe cel căzut. Acesta înseamnă a-l restaura din perspectivă spirituală. Termenul folosit e apostolul Pavel, „katarizo”, înseamnă a suda un os, sau a repara un năvod (1Corinteni 9:19-22)
e.    restaurarea trebuie să se facă cu blândeţe (în dragoste) (Galateni 6:1, 5:13; 1 Petru 4:8;  Ioan 13:34-35)
f.    restaurarea trebuie să se facă cu atenţie – „ia  seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu” (Galateni 6:1)
g.    restaurarea este reciprocă – „ purtaţi-vă sarcinile unii altora” (Galateni 6:2)
h.    restaurarea conduce la împlinirea voii lui Dumnezeu (Galateni 6:2).

Aplicaţie practică: arătaţi de ce sunt aşa de puţini purtători de poveri astăzi, menţionând modul în care numărul acestora ar putea creşte.
 

2.    Cei credincioşi trebuie să poarte poverile personale
  Galateni 6:3-5

Declaraţia „ fiecare îşi va purta sarcina lui însuşi” (Galateni 6:5) nu este o contradicţie faţă de imperativul folosit anterior de apostolul Pavel, ci defineşte o altă dimensiune a responsabilităţilor celor credincioşi. Pentru a defini sarcinile pe care cei credincioşi trebuie să le poarte unul faţă de altul, apostolul Pavel a folosit termenul „bare”, care înseamnă „poveri grele” (Galateni 6:2), iar pentru a defini sarcinile personale el foloseşte termenul „portion” care înseamnă poţie (parte), sau o responsabilitate pentru care a fost destinat. Aceast adevăr arată că:

a.    fiecare credincios are de împlinit o parte personală (o porţie care îi revine) pe ogorul Împărăţiei lui Dumnezeu (Galateni 6:5)
b.    această responsabilitate trebuie împlinită în smerenie (Galateni 6:3; Romani 12:3-8; 1 Corinteni 8:1-2; 2 Corinteni 3:5-6)
c.    această responsabilitate trebuie împlinită cu vrednicie (Galateni 6:4; 2 Corinteni 12:1-10).

Aplicaţie practică:
identificaţi partea de slujire care vi se cuvine şi arătaţi ce ar trebui să faceţi pentru ca să o puteţi împlini cu mai multă eficienţă.

3.    Cei credincioşi trebuie să poarte poverile celor angajaţi în slujire 
Galateni 6:6

Îndemnul „cine primeşte învăţătură în Cuvânt, să facă parte din toate bunurile lui şi celui ce-l învaţă”(Galateni 6:6), arată că cei credincioşi trebuie să susţină vestitorii Evangheliei. Luând în considerare  acest îndemn, descoperim că:

a.    susţinerea slujitorilor Evangheliei este responsabilitatea celor ce primesc Cuvântul
b.    susţinerea slujitorilor Evangheliei este un imperativ
c.    susţinerea slujitorilor Evangheliei trebuie să fie din toate bunurile pe care le deţin cei ce primesc Cuvântul
d.    susţinerea slujitorilor Evangheliei este răsplătită (Galateni 6:7-10).

Aplicaţie practică:
arătaţi de ce responsabilitatea susţinerii slujitorilor Evangheliei este lăsată deseori în grija altora şi cum îi putem responsabiliza pe cei ce aud Cuvântul de datoria pe care o au faţă de cei care îi învaţă.

Întrebări pentru discuţii:

1.    Ce imperativ a folosit apostolul Pavel pentru a arăta responsabilităţile pe care le au cei credincioşi ?
2.    Ce responsabilitate au cei credincioşi faţă de cei căzuţi ?
3.    Cum trebuie să-şi împlinească cei credincioşi această responsabilitate?
4.    Ce înseamnă a-ţi purta sarcina ta ?
5.    Cum trebuie să-şi împlinească cei credincioşi această responsabilitate ?
6.    Ce datorie au cei credincioşi faţă de cei ce vestesc Cuvântul ?
7.    Care sunt cele mai frecvente greşeli pe care le fac cei credincioşi privind împlinirea acestei responsabilităţi ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *