Legarea şi judecata lui Satan

(sfârşitul domniei Celui Rău)
Ap.20:1-15 (Evrei 10:12-13)

Scopul lecţiei: Să descoperim cum se va sfârşi războiul spiritual în care Diavolul a luptat împotriva lui Dumnezeu şi care va fi soarta lui Satan şi a celor ce l-au urmat.

Contextul lecţiei: În cadrul acestui studiu,  am învăţat până în prezent, despre felul cum a început acest conflict spiritual, care au fost formele de luptă ale puterii întunericului manifestate dealungul istoriei, şi cum putem câştiga biruinţa spirituală purtând armura pe care ne-o prezintă scriptura şi învăţând din experientele celor ce au fost înfrânţi sau au câştigat biruinţa spirituală,  în ultimile lecţii biblice, vom încerca să descoperim cum se va sfârşi acest război spiritual şi care sunt lucrurile ce vor evidenţia „victoria finală”.

Dacă în capitolul 19 al cărţii Apocalipsa este prezentat modul în care Domnul Isus va câştiga biruinţa împotrva celor care susţinuţi de puterea întunericului  se vor ridica împotriva Lui  în vremea sfârşitului: Babilonul (sistemul religios păgân) şi Anticrist cu armatele lui (sistemul politic corupt), în capitolul pe care îl studiem ne este descoperită soarta lui Satan şi a celor ce i s-au alăturat în lupta împotriva lui Dumnezeu.

Fiindcă dealungul timpului s-a căutat mai mult un răspuns la întrebările: „când” şi „cine” (când se vor întâmpla aceste lucruri şi cine vor fi cei ce le vor trăi),  acest capitol a ridicat  intense dezbateri teologice. Pentru a nu ne angaja în aceleaşi dispute, prin această lecţie biblică vom încerca să găsim răspuns la întrebările: „ce” şi cum”(ce se va întâmpla la sfârşitul vremurilor şi cum va fi exprimată biruinţa finală).

Conţinutul lecţiei: Pasajul lecţiei biblice de astăzi ne arată că lupta spirituală declanşată de Diavol va ajunge la sfârşit, Dumnezeu va avea ultimul cuvânt, iar victoria finală va fi confirmată prin acţiuni concrete. Studiind acest capitol descoperim că:

1.    Victoria finală va fi confirmată prin legarea lui Satan (Ap.20:1-3)

Urmărind relatările Scripturii descoperim că înfrângerea  lui Satan a fost confirmată în decursul istoriei prin: alungarea din prezenţa lui Dumnezeu (Is.14:12-15; Ez.28:12-19),  restrângerea acţiunilor doar asupra pământului (Iov.1:7;2:2; Luca 10:18; Ap.12:7-10) şi dezbrăcarea de putere, prin biruinţa de pe cruce (Ioan12:20-32; Col.2:15). Va veni însă o vreme când biruinţa Domnului Isus va fi mult mai evidentă, când Satan va fi legat şi aruncat în adânc (Ap.20:1-3).

Deşi unii comentatori văd în legarea lui Satan, doar o limitare a acţiunilor lui asupra celor credincioşi (Iov.1:12; 2:6; Luca 10:17-18; 1 Cor.10:13), primele versete din textul pe care îl studiem ne arată că Dumnezeu are putere să-l pună pe diavol în imposibilitate de acţiune şi să-l întemniţeze în adânc (Ap.20:1-3). Acestă biruinţă este posibilă, deoarece Cel care îl va lega pe Satan este însuşi Isus Hristos.

Cu toate că în vedenia sa apostolul  Ioan a văzut  un înger, Sfânta Scriptură ne arată că Cel ce poartă cheile morţii şi ale locuinţelor morţii este Hristos (Ap.1:18)  El este singurul care poate să-l lege pe Satan, pentru că a anuţat aceasta în timpul misiunii Sale (Mat.12:24-29), l-a înfrânt pe diavol prin jertfa de pe cruce ( Col.2:15) şi a proclamat acestă  biruinţă în timpul  vizitei din ,,şeol” (1 Pet.3:18-20).

O dovadă a faptului că diavolul poate fi pus în imposibilitate de acţiune, este păstrarea în lanţuri  (întemniţarea în adânc), a duhurilor răutăţii care s-au răzvrătit pe vremea lui Noe (2 Pet.2:4; Iuda 1:6) şi mărturia duhurilor care au ieşit din demonizatul din Gadara (Marcu 5:6-10;Luca 8:28-31).

2.    Victoria finală va fi confirmată prin domnia celor credincioşi (Ap.20:4-6)

Prin revelaţia pe care a primit-o apostolul Ioan, Dumnezeu ne descoperă că El va avea victoria finală în lupta spirituală, prin faptul că va asigura domnia celor ce L-au urmat (Ap.20:4-6).   Această domnie este promisiunea făcută de Dumnezeu celor credincioşi (Luca 22:29-30;Mat.19:28;2 Tim.2:12;Ap.2:26-27;Ap.3:21) şi poate fi înţeleasă  în sens spiritual, prin stăpânirea asupra păcatului şi-a împrejurărilor vieţii (Rom.5:17;6:12-14), dar şi în sensul unei experienţe reale, trăite de cei credincioşi în timpul domniei terestre a Domnului Isus (Ap.20:4-6), cât şi a celei veşnice, în cerul nou şi pământul nou recreate de Dumnezeu (Mat.19:28; Ap.3:21;Ap.22:5).

Cei ce vor domni împreună cu Hristos sunt cei ce vor avea parte de prima înviere (Ap.20:6;1Cor.15:20-26;1 Tes.4:15-17;1 Cor.15:42-54), vor fi judecaţi de Hristos (în sens de răsplătire) Ap.20:4; 1 Cor.3:13.15;2 Cor.5:10; Rom.14:10; Luca 14:13-14;1 Cor.4:5), cărora li se vor alătura martirii din vremea necazului (Ap.20:4-6; Ap.6:9-11;13:15-17).

3.    Victoria finală va fi exprimată prin condamnarea lui Satan (Ap.20:7-10)

Dacă pentru o vreme, Satan va fi legat şi închis în adânc, păstrat  în imposibilitate de acţiune, Dumnezeu va exprima biruinţa finală asupra celui ce i s-a împotrivit, fiindcă îl va aruca  în iazul de foc, unde va fi pedepsit veşnic, împărtâşind aceiaşi soartă cu cei ce i-au fost cei mai fideli slujitori (Ap.20.7-10; 19:20; 14:9-11). Condamnarea lui Satan ne arată că cel rău nu-şi schimbă caracterul şi nu renunţă la luptă chiar şi după 1000 de ani de detenţie,  iar pedeapsa pentru cei ce i s-au împotrivit este deosebit de severă (Ap.20:7-10)

4.    Victoria finală va fi confirmată prin judecarea celor păcătoşi
(Ap.20:11-13)

Această judecată îl va avea ca judecător pe Dumnezeu, va fi înfăptuită  la marele tron de domnie ( Ap.2:9; 5:1;7:13;6:16:7:10,15; 19:4;21:5),  inculpaţi vor fi cei păcătoşi (Ap.20:12-13; Dan 7:10), capetele de acuzare vor fi după cele scrise în cărţi ( Ap.20.12; Ps.139:16;Mat.12:36; Ps.56:8; Mal.3:16;Rom.2:16) iar sentinţa va fi: dreaptă, aspră şi finală (Ap.20:13-15;21:8).

5. Victoria finală va fi confirmată prin pedepsirea celor ce s-au împotrivit (Ap.20:14-15)

Pentru că  sentinţa rostită de Dumnezeu este definitivă şi va fi executată imediat, în iazul de foc (moartea a doua), alături de anticrist, proorocul mincinos şi diavol, va fi aruncată şi moartea, locuinţa morţilor şi toţi acei a căror nume n-a fost găsit scris în cartea vieţii (Ap.19:20;20:10, 14-15).

Întrebări pentru discuţie:

1.   Ce mărturii ne arată că Dumnezeu va câştiga biruinţa finală ?
2.    Ce ne învaţă faptul că diavolul a fost înfrânt în toate bătăliile spirituale ?
3.    De ce este important să cunoaştem sfârşitul celor ce s-au împotrivit lui Dumnezeu ?
4.    Ce nume a folosit Ioan, pentru a-l prezenta pe cel ce va fi legat în adânc ?
5.    Ce diferenţă este  între ceea ce se va întâmpla în timpul domniei lui Hristos şi ceea ce s-a întâmplat în timpul stăpânirii lui Satan?
6.    Ce lucruri ne arată că moartea a doua înseamnă o pedeapsă grozavă ?
7.    Dacă cei credincioşi vor domni împreună cu Hristos, cum trebuie să ne pregătim pentru acestă domnie ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *