Laodicea, biserica lumească

Apocalipsa 3:14-22 (Iuda 1:20-23)

Scopul lecţiei :Să descoperim trăsăturile spirituale ale unei biserici ce a ajuns să trăiască asemenea celor din lume, urmările acestei căderi spirituale şi ce soluţii a recomandat Domnul Isus pentru îndreptarea acestei stări spirituale.

Contextul lecţiei: Laodicea a fost un oraş din Asia Mică, situat la capătul văii Licus,  aproape de Colose şi Efes. Oraşul era străbătut de cea mai importantă rută comercială care lega Efesul de interiorul provinciei . În Laodicea se producea vestita lână neagră, materialul cel mai căutat în acea vreme şi funcţiona o faimoasă şcoală medicală, unde se producea un medicament renumit folosit în tratamentul oftalmologic. Oraşul Laodicea avea o bogăţie şi o prosperitate deosebită, generată de comerţ, industrie şi o intensă activitate bancară. Locuitorii acestui oraş erau atât de bogaţi încât atunci când oraşul a fost distrus printr-un cutremur, aceştia şi-au permis să refuze orice ajutor imperial, reconstruind toate clădirile numai din resurse proprii.

Nu se ştie exact cum a luat fiinţă biserica din Laodicea, dar, aşa cum ne relatează Cuvântul Scripturii, apostolul Pavel a fost foarte preocupat de situaţia ei: s-a rugat pentru cei din Laodicea (Coloseni 2:1), le-a transmis salutări (Coloseni 4:15)  şi le-a trimis scrisori (Coloseni 4:16).

Conţinutul lecţiei: Studiind ultima scrisoare pe care apostolul Ioan o trimite din partea Domnului Isus unei biserici din Asia Mică, descoperim că:

1. Într-o biserică lumească Cristos este respins  Apocalipsa 3:14,20

Fiindcă Cristos  este Capul şi Domnul Bisericii, El trebuie să aibă întîietatea în toate lucrurile. Locul Lui este în fruntea sau în mijlocul Bisericii (Coloseni 1:18; Efeseni 1:22-23). Acest fapt este bine evidenţiat şi de modul în care Domnul Isus S-a prezentat bisericii din Laodicea, căreia i S-a descoperit a fi „Amin” (un nume pe care Vechiul Testament îl atribuie lui Dumnezeu, „Dumnezeul adevărului” – Isaia 65:16), „Martorul credincios şi adevărat” (Apocalipsa 3:14/b; 1:4-5; 19:11) şi „Începutul zidirii lui Dumnezeu” (Apocalipsa 3:14/c; Ioan 1:1-3; Efeseni 1:17-23; Coloseni 1:15,18).

Cu toate acestea, în biserica din Laodicea Cristos a fost scos afară. Descoperim acestă realitate fiindcă atunci când Se prezintă acestei biserici, Cristos este la uşă (Apocalipsa 3:20). Acest fapt ne arată că într-o biserică lumească locul lui Cristos este ocupat de altceva. Unul dintre sensurile numelui Laodicea, este : „ justiţie umană” . Fiindcă Cristos  nu a mai fost recunoscut în autoritatea Sa de Domn şi Stapân, conducerea bisericii a ajuns să fie exercitată de oameni. În Laodicea nu mai era „teocraţie”, ci „democraţie”. Nu mai avea autoritate vocea lui Dumnezeu, ci vocea oamenilor!

2. Într-o biserică lumească atitudinea membrilor este plină de aroganţă   Apocalipsa 3:15-18

Părerea membrilor bisericii din Laodiceea despre ei înşişi este evidenţiată prin declaraţia : „sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic” (Apocalipsa 3:17). Această autoevaluare exprimă însă mândrie, aroganţă şi o puternică încredere în resursele şi realizările proprii. În spatele acestei atitudini arogante se ascunde însă un sentiment al valorii de sine exagerat, exprimat prin autosuficienţă, autosatisfacţie şi autoîmplinire.

Citind însă scrisoarea trimisă celor din Laodicea, observăm că este o mare diferenţă între pretenţiile pe care le aveau ei despre ei înşişi şi realitatea în care trăiau. Fiindcă cei din Laodicea priveau realitatea printr-o lentilă greşită, Domnul Isus le descoperă adevărata identitate spirituală, spunând: „nu eşti nici rece, nici în clocot” (Apocalipsa 3:15), ci „eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol” (Apocalipsa 3:17). Aceste adevăruri evidenţiază o severă boală spirituala de care cei din Laodicea nici măcar nu ştiau. Prin acest diagnostic spiritual, Domnul Isus arată că membrii bisericii din Laodicea şi-au pierdut vitalitatea spirituală („nu eşti nici rece nici în clocot” – Apocalipsa 3:15-16).

Starea bisericii din Laodicea era de „căldicel” (Apocalipsa 3:16). Când a folosit această expresie, Domnul Isus s-a referit probabil la izvoarele termale din zona oraşului Laodicea, a căror apă era folosită ca tratament curativ pentru diferite boli. De multe ori însă prin viaductele prin care ajungea în oras apa îşi pierdea temperatura şi implicit calitaţile ei curative.

După cum apa căldicică şi-a pierdut calitaţile vindecătoare, şi biserica Laodicea a pierdut din râvna şi înflăcărarea de altădată, fiind în situaţia de a fi descalificată pentru slujire. Este de remarcat faptul că apa la care se referea Domnul Isus n-a ajuns de la rece la căldicel, marcând un progres, ci de la fierbinte la căldicel, exprimând regresul. Dacă biserica din Efes a fost atenţionată că şi-a pierdut dragostea dintâi (Apocalipsa  2:4), biserica din Laodicea era în poziţia de a fi lepădată de Cristos , pentru că a continuat în aceeaşi experienţă, mergând din regres în alt regres.

În acelaşi timp însă starea de căldicel exprimă şi neutralitatea. Biserica din Laodicea a ales o cale de mijloc. Nu voia să supere pe nimeni, dorind să fie şi cu Cristos  şi cu lumea. Şi în multe biserici din vremea în care trăim, se întâlneşte această stare duplicitară. Tot mai mulţi credincioşi încearcă să fie cu Cristos duminica, dar trăiesc ca lumea în tot timpul săptămânii. În Împărăţia lui Dumnezeu nu există însă cale de mijloc. De aceea cei căldicei sunt chemaţi să fie în clocot: „Fii plin de râvnă dar, şi pocăieşte-te” (Apocalipsa 3:19).

Membrii bisericii  din Laodicea nu numai că şi-au pierdut vitalitatea spirituală, ci au ajuns şi în situaţia în care nu mai ştiau care sunt valorile spirituale. Evaluând realitatea din perspectiva valorilor lumii, cei din Laodicea se considerau „bogaţi”(„sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”-Apocalipsa 3:17/a).  Din perspectivă divină însă, valorile lumii nu au nici un preţ. De aceea Domnul Isus le spune laodicienilor că sunt „ticăloşi, nenorociţi, săraci, orbi şi goi” (Apocalipsa 3:17) şi le recomandă adevăratele valori (Apocalipsa 3:18/a).

Continuând prezentarea diagnosticului spiritual, Domnul Isus arată că cei din Laodicea şi-au pierdut şi veşmântul spiritual. El confirmă acest fapt prin declaraţia: „eşti gol” (Apocalipsa 3:17/d). Fiindcă aureola gloriei efemere a acestei lumi nu le-a putut acoperi goliciunea, Domnul Isus oferă adevăratul veşmânt spiritual, „haine albe” cu care să se îmbrace şi să-şi acopere ruşinea goliciunii (Apocalipsa 3:18/b; 19:7-8; Isaia 61:10).

Modul în care evaluau cei din Laodicea realitatea ne arată însă că ei şi-au pierdut şi viziunea spirituală (erau orbi din punct de vedere spiritual  – Apocalipsa 3:17/c), de aceea Domnul Isus le arată medicamentul prin care pot găsi vindecarea („să cumperi de la Mine…doftorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi” – Apocalipsa 3:18/c; 2 Corinteni 4:3-6; 4:18).

3. Într-o biserică lumească, judecata lui Dumnezeu este iminentă   Apocalipsa 3:16

Pentru biserica din Laodicea, Domnul Isus a anunţat judecata spunănd : „…fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea”!” (Apocalipsa 3:16). A fi vărsat din gura Domnului Isus nu înseamnă numai a fi descalificat pentru slujire ci a fi lepădat şi părăsit de Dumnezeu. Prin acestă experienţă a trecut şi poporul Israel faţă de care Dumnezeu Şi-a întors spatele şi Şi-a oprit binecuvântarea (Ieremia 6:26-30; 7:13-15; 23:38-40).

Deşi biserica din Laodicea este o biserică lumească aflată în pragul judecăţii, i se mai oferă o şansă. Putem spune acesta deoarece Domnul Isus Se prezintă bisericii (Apocalipsa 3:14), cercetează biserica (Apocalipsa 3:15-17), este răspunsul pentru nevoile bisericii (Apocalipsa 3:18), iubeşte biserica (Apocalipsa 3:19), aşteaptă răspunsul bisericii (Apocalipsa 3:20) şi este gata să răsplătească biserica (Apocalipsa 3:21).

Toate aceste binecuvântări ce aşteptau la uşa bisericii  sunt o mare şansă care se poate primi prin pocăinţă (Apocalipsa 19:20), aceptarea (primirea) lui Cristos prin credinţă (Apocalipsa  3:20), ascultarea de Dumnezeu (Apocalipsa 3:22) şi trăirea unei vieţi de biruinţă asemenea lui Cristos (Apocalipsa 3:21).

Întrebări pentru discuţie :

1.    Cum s-a prezentat Cristos bisericii din Laodicea ?
2.    De ce n-a mai avut loc Cristos în biserica din Laodicea?
3.    Care sunt caracteristicile unei biserici lumeşti ?
4.    În ce pericol era biserica din Laodicea ?
5.    Ce şansă i-a oferit Domnul Isus bisericii din Laodicea ?
6.    În ce condiţii puteau primi cei din Laodicea aceste binecuvântări ?
7.    Cu care dintre bisericile studiate până în prezent se aseamănă biserica ta ?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *