Iuda

(planuri rele)
Ioan 13:1-30 (Iacov 1:14-15)

Scopul lecţiei: Să descoperim care au fost oportunităţile de care a beneficiat Iuda,  cauzele căderii lui spirituale şi preţul pe care a trebuit să-l plătească pentru această înfrângere spirituială.

Contextul lecţiei:  Pe lista ce conţine numele celor ce au fost înfrânţi în lupta spirituală, se află scris şi numele lui Iuda. Sfânta Scriptură îl prezintă ca fiu al unui aşa numit Simon (Ioan 6:71), iar apelativul care îi însoţeşte numele îl identifică a fi un bărbat din Kariot, o localitate situată la aproximativ 25 km sud-est de Hebron.

Iuda este menţionat numai de câteva ori în evanghelii, iar în majoritatea cazurilor apare într-o imagine negativă. Pentru că a acceptat gândul diavolului şi a pus la cale arestarea Domnului Isus, el a rămas în istorie ca un mare vânzător şi un exponent al trădării.

Deşi astăzi nu mai sunt oameni care să-i poarte numele, prin caracterul său, Iuda încă mai trăieşte în viaţa tuturor celor ce nu umblă cu Dumnezeu.

În contrast cu modul în care este prezentat de Sfânta Scriptură, Iuda este un personaj ce a căpătat o mare influenţă în grupurile esoterice şi-a sctelor gnostice, care au încercat sa-i îndreptăţească atitudinea avută faţă de Domnul Isus şi faptele săvârşite, făcându-l un erou al luptei împotriva lui Dumnezeu şi pentru promovarea salvării prin cunoaşterea înţelepciunii.

În zilele în care trăim, Iuda a ajuns foarte popular, fiindcă a fost tipărită şi promovată o evanghelie apocrifă care îi poartă numele şi ca o blasfemie la adresa lui Dumnezeu, a fost prezentat prin diferite articole ca fiu al lui Isus şi-al Mariei Magdalena, ajungând un exponent al tendinţelor moderne din artă şi literatură (vezi expoziţia ICR în Germania)

Această tristă realitate ne arată că Satan care s-a folosit de persoana lui Iuda pentru a-L vinde pe Hristos, se foloseşte astăzi de imaginea lui, pentru a-i duce în rătăcire pe oameni şi pentru a lupta împotriva lui Dumnezeu.

Conţinutul lecţiei: Pasajul lectiei biblice de astăzi ne prezintă momentul instituirii „Cinei Domnului”, cadru în care Domnul Isus a vorbit desluşit despre moartea Sa, dar şi despre cel ce urma sa-L vândă. Pentru Domnul Isus, evenimentele cu care se confrunta în această vreme, n-au fost o surpriză. El era deplin conştient că ceea ce i se întâmplă este în conformitate cu voia lui Dumnezeu, iar aceste evenimente au loc la timpul stabilit de Dumnezeu (Ioan 13:1-3)

Datorită acestui fapt, El nu acţionează ca un înfrânt, sau ca un resemnat, ci ca Unul care stăpâneşte asupra împrejurărilor. Atfel: El a fost gata sa-i iubească pe ucenici necondiţionat şi până la capăt (Ioan13:1) şi  chiar dacă era numit „ Învăţătorul şi Domnul”,  S-a plecat asemenea unui rob şi-a spălat picioarele tuturor celor prezenţi în camera de sus (Ioan 13:4-17)

Chiar şi atunci când a trebuit să vorbească despre trădarea şi moartea Sa şi l-a descoperit pe vânzător, El a stăpânit atmosfera şi n-a acţionat cu precipitare şi răutate, ci procedând  dragoste şi înţelepciune, îi dă lui Iuda o nouă şansă de pocăinţă (Ioan 13:18-30).

Iuda deşi se credea stăpân peste evenimente şi considera  că viitorul Domnului este în în mâinile lui, în contrast cu Domnul Isus, apare însă ca un mare învins. Studiind modul cum este prezentat în acest pasaj al Sfintei Scripruri, cât  şi celelate care vorbesc despre el, descoperim că:

1.    Iuda este omul care a  beneficiat de-o mare şansă

Şansa lui Iuda este descoperită prin faptul că a fost ales să fie printre uicenici, deşi nu era Galileean. El provenea din Kariot şi aparţinea grupării zeloţilor, care erau un fel de terorişti ai vremii, ce luptau împotriva autorităţilor Romane (Mat.10:2-4;Luca 6:12-16). El a umblat cu Domnul Isus în tot timpul misiunii Sale publice  în mijlocul acestei lumi, i-a ascultat învăţăturile şi-a fost martor la minunile pe care Domnul le-a făcut.

S-a bucurat de încrederea ucenicilor, deoarece a  primit responsabilitatea de-a fi casierul grupului (Ioan.12:6;13:29), a stat la masă cu Domnul,  care i-a spalat picioarele (Ioan 13:4-12) şi-a avut perspectiva apostoliei (Fapte 1:12-17)

2.    Iuda este omul care şi-a ales o slujbă ingrată

Deşi  putea să ajungă apostol, Iuda s-a făcut vânzător (Mat 10:4;Luca 6:16), alegând cea mai ingrată slujbă. El n-a fost predestinat pentru acestă slujbă, deoarece Sfânta Scriptură a  anunţat doar postul de vânzător şi pedeapsa ce o va primi persoana care avea sa-l ocupe ( Ps 41:9; Zah.11:12-13; Ps.109:8;Ioan.17:12). Deşi fiecare ucenic putea fi un potenţial ocupant al acestui post, Iuda a fost cel care şi l-a abjudecat (Ian 13:21; Mat.26:20-25). Acest fapt arată cât de mare a fost căderea lui spirituală: din apostol a ajuns vânzător!

Iuda a ajuns în această înfrângere spirituală, deoarece a aceptat gândul diavolului (Ioan 13:2), a lăsat ca Satna sa-i stăpânească inima (Luca 22:3-6; Ioan.13:21-27) şi s-a raliat planurilor oamenilor cu privire la Domnul Isus (Mat.26:14-16). Diavolul a găsit în Iuda un teren propice pentru a-l face vânzător, pentru că era necredincios. Deşi era în casa celui pe care Domnul Isus l-a înviat din morţi, n-a dovedit o credinţă deplină în Hristos (Ioan.12:1-11).

Cu toate că unii comentatori încearcă să-l îndreptăţească pe Iuda spunând că prin actul vânzării, el a vrut doar să grăbească evenimentele din viaţa Domnului Isus, eu cred că vânzarea Fiului lui Dumnezeu a fost o manifestare a necredinţei. Asemenea celorlaţi ucenici cred ca şi Iuda a aşteptat ca în ziua intrării în Ierusalim, Domnul Isus să meargă la palatul lui Irod pentru a domni, nu la templu şi apoi la cruce ca să moară.

Această dezamăgire cu privire la Domnul Isus l-a făcut să vadă în jertfa Mariei din Betania o risipă şi nu un act profetic (Mat.26:6-13;Ioan.12:3-8). Necredinţa sa este dovedită şi de faptul că  a acţionat deliberat şi-a întocmind un întreg scenariu pentru a-l da pe Domnul Isus în mâinile preoţilor (Mat.26:14; 47-50), iar atunci când a negociat preţul pentru a-l vinde pe Domnul, a acceptat 30 de arginţi, sumă care în acea vreme era preţul cu care se vindea un rob (Mat.26:14-16).

Iuda a fost corupt şi-a urmărit  interese personale, pentru că lua din ceea ce era în pungă (Ioan 12:6), iar pentru a-si atinge scopurile a acţionat cu făţărnicie (Ioan.12:6; Mat.26:25;47-49)

3.    Iuda este omul  care a suportat o pedeapsă severă

Deşi atunci când a auzit de moartea Domnului Isus, Iuda s-a căit (Mat.27:3-4) şi a returnat banii primiţi (Mat.27:5-10), aceste acte n-au însemnat o pocăinţă adevărata, fiincă în loc să-şi mărturisească păcatele şi să alerge la Domnul Isus, el s-a dus şi s-a spânzurat. (Mat.27:4) Datorită acestui fapt, el a pierdut banii (Mat.27:5), iertarea (Luca 23:34), viaţa (Mat.27:5; Fapte.1:18) şi veşnicia (Ioan 17:12; Fapte.1:25).

  Întrebări pentru discuţii:

1.    De ce credeţi că nu mai întâlnim astăzi oameni pe care sa-i cheme Iuda ?
2.    De ce diavolul încearcă în această vreme sa-l reabiliteze pe Iuda?
3.    Care a fost şansa lui Iuda?
4.    Care au fost semnele înfrângerii spirituale din viaţa lui Iuda?
5.    De ce a ajuns Iuda în această înfrângere spirituală?
6.    Care dintre faptele săvârşite de Iuda sunt mai frecvente astazi ?
7.    Care a fost preţul  plătit de Iuda, cauzat de înfrângerea lui spirituală ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *