ISUS ŞI VÂNZĂTORUL SĂU

Text: Ioan 13:18-30
Verset de aur: Ioan 13:21

1. Statutul vânzătorului  Ioan 13:18

a. nu se numără printre cei aleşi Ioan 13:18/a;2 Pet.3:9;Mat.10:32;22:14
b. este în planul lui Dumnezeu Ioan 13:18/b
c. este printre cei apropiaţi – „cel ce mănâncă pâine cu mine” Ioan 13:18/c
d. este un împotrivitor faţă de Domnul Isus –„a ridicat călcâiul împotriva Mea” Ioan 13:18/d

2. Prevestirea vânzării Ioan 13:19-20

a. pentru a-i atenţiona pe ucenici Ioan 13:19/a; Evrei 2:2-3;Prov.5:21;Ier.16:17
b. pentru a dovedi identitatea Domnului Isus Ioan 13:19/b
c. pentru a arăta ce pierd cei ce-L trădează pe Domnul Isus Ioan 13:20

3. Descoperirea vânzătorului Ioan 13:21-26

a. arată măsura durerii trăită de Domnul Isus Ioan 13:21/a; 17:21;10:38;14:10
b. arată înţelepciunea Domnului Isus Ioan 13:21/b
– a vorbit cu seriozitate „adevărat,adevărat”
– a vorbit la general „unul dintre voi”
– a identificat fapta „mă va vinde”
c. arată reacţia umană în faţa trădării
– uimire Ioan 13:22/a
– neînţelegere Ioan 13:22/b
– dorinţă de cunoaştere Ioan 13:25
– intervenţie bazată pe relaţii Ioan Ioan 13:23-25
d. arată oportunitatea pe care a avut-o vânzătorul Ioan 13:26

4. Avertizarea vânzătorului Ioan 13:27-30

a. de stăpânirea demonică Ioan 13:27/a
b. de momentul acţiunii Ioan 13:27/b
c. de reacţia ucenicilor Ioan 13:28-29
d. de judecata care urmează Ioan 13:30
– despărţirea de ucenici – „a ieşit ”
– unirea cu lumea „afară”
– pedeapsa iminentă „era noapte” 1Ioan 2:22

Întrebări pentru discuţii:

1.  Care a fost statutul celui ce L-a vândut pe Domnul Isus?
2. Daca vânzarea Domnului Isus a fost în planul lui Dumnezeu, de ce mai este vinovat Iuda?
3. De ce a prevestit Domnul Isus actul vânzării Sale?
4. În ce fel este descoperită identitatea Domnului Isus prin anunţul vânzării Sale?
5. Prin ce evidenţe întâlnite la descoperirea vânzătorului  este descoperită înţelepciunea Domnului Isus ?
6. Ce sentimente trăite de ucenici evidenţiază reacţia umană în faţa trădării?
7. Ce avertizări a adresat Domnul Isus vânzătorului Său?
Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *