ISUS SE ARATĂ UCENICILOR SĂI LA MAREA TIBERIADEI

Text: Ioan 21:1-14
 Verset  de aur: Ioan 21:6

a. Prima arătare a Domnului Isus pentru ucenicii Săi a avut loc în seara învierii în
camera de sus Ioan 20:19-23;Luca 24:10.

b. A doua arătare a Domnului Isus pentru ucenicii Săi a avut loc după opt zile de la înviere, în    acelaşi loc şi în acelaşi cadru, când Domnul Isus s-a arătat lui Toma Ioan 20:24-29

c. A treia oară când Domnul Isus S-a arătat unui grup de ucenici, a avut loc în timpul celor 40 de  zile de după înviere şi a avut loc la Marea Tiberiadei Ioan 21:1-14
Urmărind evenimentele petrecute la cea de-a treia arătare a Domnului Isus pentru ucenicii Săi descoperim:

1. Însemnătatea vieţii fără de Hristos Ioan 21:1-3

a. viaţa fără Hristos înseamnă alunecare spre lume Ioasn 21:1-3
– priorităţi greşite – au dorit să meargă la peşte Ioan 21:3/a
x. au uitat că au fost echipaţi să fie apostoli ai Domnului Isus
xi. au uitat de misiunea care le-a fost încredinţată Marcu 1:17
xii. au uitat de responsabilitatea pe care o aveau faţă de învierea
Domnului Isus Luca 24:48
x.iii. au uitat de planul lui Dumnezeu Luca 24:45-48
– hotărâri pripite (mergem şi noi cu tine) Ioan 21:3/b
x. n-au cerut detalii (unde, când, cum ? )
xi. n-au comentat decizia lui Petru
xii. n-au căutat voia lui Dumnezeu
xiii. nu s-au rugat pentru ajutorul lui Dumnezeu
b. viaţa fără de Hristos înseamnă trudă zadarnică (n-au prins nimic) Ioan 21:3/c
c. viaţă fără de Hristos înseamnă umblare în întuneric „în noaptea aceea” Ioan 21:3/d

2. Oportunitatea întâlnirii cu Hristos Ioan 21:4-6

a. Domnul Isus vine atunci când eşecul este maxim „dimineaţa” Ioan 21:4/a
b. Domnul Isus vine acolo unde suntem „ stătea pe ţărm”Ioan 12:4/b
c. Domnul Isus vine ca să arate o nouă măsură de dragoste Ioan 21:4/c
– nu-i condamnă pe cei greşiţi
– foloseşte o adresaţie surprinzătoare „copii”Ioan 21:5/a;Mat.6:25-34;Ioan
1:12-13
– oferă o alternativă „aveţi ceva de mâncare „ Ioan 21:5/c
d. Domnul Isus vine ca să răspundă nevoilor „veţi găsi!” Ioan 21:6
e. Domnul Isus vine într-un mod în care îl putem cunoaşte
– prin modul în care se descoperă – o persoană Mat.14:27
– prin mesajul pe care îl comunică
– prin minunile pe care le înfăptuieşte Ioan 21:4-7/a;Luca 5:1-11

3. Binecuvântarile primite la întâlnirea cu Hristos Ioan 21:6-14

a. barca plină – abundenţă materială – Ioan 21:6/b-11
b. burta plină – împlinire fizică –„veniţi de prânziţi” ( prânz nu mic dejun) Ioan 21:9-14
– au văzut jaratec cărbuni, peşte la grătar şi pâine Ioan 21:9
– au fost invitaţi la masă Ioan 12:12
– masa a fost abundentă Ioan 12:10
– Domnul Isus i-a slujit Ioan 12:13
c. inima plină – de cunoaştere, bucurie şi mulţumire Ioan 21:12

4. Responsabilităţile pe care le avem faţă de Hristos Ioan 21:6-14

a. ascultare Ioan 21:6
b. credinţă Ioan 21:6
c. cunoaştere Ioan 21:7,12
d. apropiere de Domnul „Petru s-a încins” – demnitate Ioan 21:7/b
e. responsabilitate–au tras mreaja cu peşti la mal Ioan 21:8
f. dăruire Ioan 21:10
g. părtăşie Ioan 21:12-14

Întrebări pentru discuţii:

1. Care au fost întâlnirile precedente în care Domnul Isus S-a arătat ucenicilor Săi după înviere?
2. Care este starea vieţii celor ce trăiesc fără de Hristos?
3. De ce au ajuns ucenicii să aibă priorităţi greşite?
4. De ce au ajuns ucenicii să ia hotărâri pripite?
5. De ce întâlnirea cu Domnul Isus a însemnat o mare oportunitate?
6. Care sunt binecuvântările primite la întâlnirea cu Domnul Isus?
7. Ce responsabilităţi avem faţă de Domnul Isus?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *