ISUS SE ARATĂ MARIEI MAGDALENA

Text: Ioan 20:11-18
Verset de aur: Ioan 20:15

Urmărind experienţele trăite de către Maria Magdalena la întâlnirea cu Domnul Isus, descoperim:

1. Starea celor ce n-au avut o întâlnire personală cu Domnul Isus după înviere Ioan 20:11

a. stau lângă mormânt – Maria s-a întors la mărmânt Ioan 20:11/a
b. sunt singuri – Maria a rămas singură – ucenicii au plecat acasă Ioan 20:10-11/a
c. sunt îndureraţi – trăiesc durerea morţii şi a despărţirii „Maria plângea” Ioan 20:11/b;1 Tes.4:13;Ps.73:16
d. nu cunosc adevărul Ioan 20:11/c-13; Luca 24:25-27,45
e. nu-L cunosc pe Domnul Isus Ioan 20:14-15/a;Mat.28:9;Marcu 16:9;Luca 24:15-16

2. Surpriza întâlnirii cu Domnul Isus după înviere Ioan 20:12-16

a. Este precedată de alte experienţe
– arătarea îngerilor Ioan 20:12
b. Este o experienţă neaşteptată Ioan 20:14-15
– Domnul Isus se descoperă celor ce-L caută (Maria căuta pe Domnul)
– Domnul Isus se arată celor ce nu-L cunosc (Maria credea că vorbeşte cu grădinarul)
– Domnul Isus vine la cei ce Îl iubesc (Maria şi-a arătat dragostea prin:
x. mărturisirea ei despre Domnul Isus „Domnul meu” Ion 20:13/b
xi. credincioşia ei faţă de Domnul Isus (a căutat cu stăruinţă)
xii. ataşamentul ei faţă de Domnul Isus –„unde L-ai pus şi mă voi duce să-L iau” Ioan 20:15/b
c. Este o experienţă provocatoare Ioan 20:15-16
– de întrebările adresate de Domnul Isus Ioan 20:15
x. de ce plângi
xi. pe cine cauţi
– de apelativul rostit de Domnul Isus
x. Domnul Isus a chemat-o pe nume „Marie” Ioan 20:16/a;Ioan 10:4,14,16,27;Ap.3:20

3. Schimbarea din viaţa celor ce s-au întâlnit cu Domnul Isus după înviere Ioan 20:16/b-18

a. Maria a cunoscut pe Domnul Isus
– L-a numit „Rabbuni” Domnul meu, sau Învăţătorul suprem! nu Rabbi,
un învăţător obişnuit! Ioan 20:16/b; Fapte 2:36;5:31
b. Maria a trăit adevărata bucurie
– bucuria întâlnirii cu Domnul Isus
– bucuria biruinţei Domnului Isus Is.25:8;Ioan 5:24;1 Cor.15:54;2 Tim.1:10;Ap.21:4
– bucuria închinării şi a părtăşiei cu Domnul Isus – a dorit să-L ţină

c. Maria a descoperit binecuvântările învierii Ioan 20:17/b
– Domnul Isus a deschis cerul – se va sui la Tatăl
– ucenicii sunt fraţi cu Domnului Isus
– Dumnezeu este Tatăl nostru
– Dumnezeu Tatăl este Dumnezeul nostru ( avem acceasi relaţie cu Dumnezeu Tatăl ca Domnul Isus. Facem parte din aceeaşi familie) 1 Cor.6:17;2 Cor.1:22,5:5;Ef.2:18;1:13-14;1Ioan 4:13.

d. Maria a devenit un martor al învierii Ioan 20:18
– a anunţat pe ucenici despre învierea Domnului Isus
– a povestit experienţele trăite la întâlnirea cu Domnul Isus
– a împărtăşit tot ceea ce i-a spus Domnul 2 Cor.5:16-17,19-21

Întrebări pentru discuţii:

1. De ce S-a arătat Domnul Isus mai întâi Mariei Magdalena?
2. Care a fost starea ei înainte de a-L întâlni pe Domnul Isus după înviere?
3. De ce nu L-a cunoscut Maria Magdalena pe Domnul Isus?
4. Ce mărturii arată dragostea Mariei Magdalena pentru Domnul Isus?
5. Cum a ajuns Maria Magdalena să-L cunoască pe Domnul Isus?
6. Ce schimbare a avut loc în viaţa Mariei Magdalena după întâlnirea cu Domnul Isus?.
7. De ce nu i-a îngăduit Domnul Isus Mariei Magdalena sa-L reţină?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *