ISUS SE ARATĂ LUI TOMA

Text: Ioan 20:24-31
Verset de aur: Ioan 20:29

Întâlnirea Domnului Isus cu Toma a avut loc după opt zile de la înviere şi de la arătarea Domnului Isus către ucenicii Săi. La această întâlnire surprinde declaraţia făcută de Domnul Isus care a afirmat: „nu fi necredincios ci credincios” Ioan 20:27/b. Luând în considerare acestă afirmaţie şi experienţele trăite de Toma pentru a trece de la necredinţă la credinţă, descoperim:

1. Semnele necredinţei din viaţa lui Toma Ioan 20:25

a. n-a primit mărturisirile făcute de ceilalţi ucenici
– termenul grecesc este la prezent continuu – îi tot spuneau Ioan 20:25/a
b. a folosit afirmaţia „dacă” Ioan 20:25/b
c. a prezentat condiţii radicale Ioan 20:25/c
d. a prezentat condiţii multiple Ioan 20:25/d
– să vadă semnul cuielor
– să atingă semnul cuielor
– să pună mâna în coasta Domnului Isus
e. a mărturisit necredinţa Ioan 20:25/e

2. Cauza necredinţei din viaţa lui Toma Ioan 20:24

a. a fost o fire predispusă spre necredinţă Ioan 11:16; Ioan 14:5
b. a avut o concepţie greşită despre Domnul Isus Ioan 1:20-23,49;13:1-17;Luca 22:24-30;Mat.16:13-14;Marcu 6:3
c. s-a lăsat influenţat de evenimentele din ultimile zile Luca 24:20-24
d. n-a fost prezent la întâlnirea din ziua învierii Ioan 20:24

3. Urmările necredinţei din viaţa lui Toma Ioan 20:24

a. a pierdut bucuria învierii Mat.28:9
b. a avut o săptămână de frământare Ioan 20:24
c. a întrerupt părtăşia cu ucenicii Ioan 20:25
d. a pierdut nădejdea pentru viitor Ioan 20:25

4. Biruinţa necredinţei din viaţa lui Toma Ioan 20:26-31

a. Domnul Isus S-a arătat lui Toma Ioan 20:26-27
– a venit după opt zile de la înviere
– a venit în aceleaşi condiţii – uşile erau închise
– a venit cu acelaşi salut „ Pace vouă”
– a folosit o adresaţie directă „Toma”
– a răspuns aşteptărilor prezentate

b. Mărturisirea de credinţă făcută de Toma Ioan 20:29
– este cea mai măreaţă declaraţie de credinţă din Sfânta Scriptură
– Toma confirmă faptul că Domnul Isus este viu
– Toma confirmă faptul că Domnul Isus este Domnul Rom.10:9; 1Cor.8:6;1 Ioan 1:1-2
– Toma confirmă faptul că Domnul Isus este Dumnezeu 1Ioan 2:23;4:15;Col.2:9-10
– Toma arată că Domnul Isus este Domnul şi Dumnezeul său – mărturisire personală

5. Lecţia necredinţei din viaţa lui Toma Ioan 20:24-31

a. Domnul Isus cunoaşte starea inimii noastre Ioan 20:27;Ioan 2:25;1 Cor.3:20;1 Sam.2:3;Ier.17:10
b. Domnul Isus doreşte să fim credincioşi Ioan 20:27/b ;3:18,36;8:24;5:24
c. Domnul Isus răspunde necredinţei sincere Ioan 20:27
d. Domnul Isus apreciază credinţa Ioan 20:29-31;2 Cor 5:7;1 Pet.1:5-9

Întrebări pentru discuţii:

1. Când S-a arătat Domnul Isus lui TomaĂ
2. Care au fost semnele necredinţei din viaţa lui Toma?
3. Care dintre aceste semene sunt mai frecvente astăzi?
4. A fost îndreptăţită solocitarea lui Toma pentru Domnul Isus?
5. Care au fost urmările necredinţei din viaţa lui Toma?
6. Cum a trecut Toma de la necredinţă la credinţă?
7. Care este lecţia pe care o învăţăm prin arătarea Domnului Isus către Toma?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *