ISUS SE ARATĂ LUI PETRU LA MAREA TIBERIADEI

Text: Ioan 21:15-25
Verset de aur: Ioan 21:18

1. Întâlnirea Domnului Isus cu apostolul Petru la Marea Tiberiadei a fost un test al dragostei

a. a avut un test al cunoştinţelor pe care apostolul Petru l-a trecut Mat.16:13-20
b. a avut un test al loialităţii pe care apostolul Petru l-a căzut Mat.26:69-75
c. a venit un test al dragostei pe care apostolul Petru l-a susţinut Ioan 21:15-17
acest test a fost suprem (iniţiat de Domnul Isus, la sfârşitul uceniciei) Ioan 21:15/a
acest test a fost repetat (Domnul Isus l-a întrebat de 3 ori) Ioan 21:15-17
acest test a fost profund (dragoste fieo, agape, şi  dragoste mai mare) Ioan 21:15-17

2. Întâlnirea Domnului Isus cu apostolul Petru la Marea Tiberiadei a fost o încredinţare a responsabilităţilor pentru slujire

a. aceste responsabilităţi au fost încredinţate după fiecare răspuns a lui Petru Ioan       21:15-17
b. aceste responsabilităţi au fost specifice (paşte:mieluşeii, oiţele şi oile) Ioan 21:15-17
c. aceste responsabilităţi au fost măreţe (să îngrijească de cei din trurma Domnului Isus) Ioan 21:15-17
d. aceste responsabilităţi au fost permanente (Domnul Isus nu a definit un anume timp) Ioan 21:15-17

3. Întâlnirea Domnului Isus cu apostolul Petru la Marea Tiberiadei a fost o revelare a  viitorului

a. viitorul lui Petru Ioan 21:18
b. moartea lui Petru Ioan 21:19

4. Întâlnirea Domnului Isus cu apostolul Petru la Marea Tiberiadei a însemnat o nouă invitaţie pentru a-L urma pe Domnul

a. prima chemare a lui Petru a fost la ucenicie Marcu 1:15-16;Luca 5:1-11
b. a doua chemare a lui Petru a fost pentru slujire Ioan 21:19/b; Fapte.2:14-36;3:12-26; Fapte 10:34:48
5. Întâlnirea Domnului Isus cu apostolul Petru la Marea Tiberiadei a însemnat o     clarificare a dilemelor
a. referitoare la viitorul lui Ioan 21:20-21
b. referitoare la autoritatea Domnului Isus Ioan 21:22
c. referitoare la grija pentru slujirea personală nu pentru slujirea altora Ioan 21:22
d. referitoare la garanţia adevărului Ioan 21:24-25

    Întrebări pentru discuţii:

1. Care a fost cadrul în care Domnul Isus S-a întâlnit cu apostolul Petru la Marea Tiberiadei?
2. L-a ce test L-a supus Domnul Isus pe apostolul Petru la Marea Tiberiadei?
3. De ce acest test a fost suprem ?
4. De ce acest test a fost repetat ?
5. De ce acest test a fost profund?
6. Ce responsabilităţi a încredinţat Domnul Isus apostolului Petru după ce a trecut testul dragostei?
7. Ce adevăruri a revelat Domnul Isus apostolului Petru la întâlnirea de la Marea Tiberiadei?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *