Ispăşirea prin Hristos

Rom.3:21-28 (1 Ioan 2:2)

Contextul lecţiei:

Ispăşirea poate fi definită ca fiind ,,lucrarea pe care a făcut-o Hristos prin viaţa şi moartea Lui pentru a ne mântui”. Ispăşirea pune în lumină în primul rând caracterul lui Dumnezeu şi în mod secundar faptul că omul beneficiază de ascultarea până la moarte a lui Hristos. Ispăşirea este o lucrare complexă care, având în centru moartea şi învierea lui Hristos, poate fi văzută sub mai multe aspecte dintre care: moartea lui Hristos ca o substituire sau înlocuire a celor păcătoşi, o răscumpărare din robia păcatului, o împăcare dintre om şi Dumnezeu, un sacrificiu oferit pentru câştigarea bunăvoinţei lui Dumnezeu.

Atât în Vechiul Testament cât şi în Noul Testament oamenii au fost mântuiţi prin credinţă,  prin jertfa lui Hristos care era anticipată de jertfele aduse la Cortul Întâlnirii. Reglementările sistemului sacrificial includeau necesitatea ca cel care aducea jertfa să-şi pună mâinile peste animalul oferit ca sacrificiu. Acest lucru simboliza delegarea sau transmiterea păcatelor asupra animalului şi implicit faptul că în locul păcătosului, murea animalul adus ca jertfă.

Fiul lui Dumnezeu a venit în lume să-I salveze pe cei aleşi (ispăşirea limitată) sau pe toţi oamenii (ispăşirea universală)? În final vor fi mântuiţi toţi oamenii, într-un fel sau altul sau doar unii oameni? Următoarele versete ne oferă posibilitatea de a da un răspuns clar la aceste întrebări (1 Ioan 2:2; 1Tim.2:4-6; 4.10; Evrei 2:9, Ioan 3:16; Fapte 17:30). Se ţine seama că asigurarea salvării şi posesia ei nu sunt unul şi acelaşi lucru. Dacă cineva refuză  izbăvirea, acest lucru  nu înseamnă că moartea lui Hristos n-a asigurat plata pentru păcatele tuturor oamenilor. De asemenea, eficacitatea  lucrării  lui  Hristos nu este separată de responsabilitatea omului de a da răspunsul potrivit în raport cu ceea ce a făcut El.

Toţi oamenii ar trebui să sufere etern pentru păcatele comise. Dar Dumnezeu, în dragostea şi înţelepciunea Lui, ne-a asigurat un înlocuitor în persoana Domnului Isus Hristos (Romani 3: 25,26). Moartea lui Hristos a fost ,,penală” în sensul că El a purtat o pedeapsă când a murit. Moartea Lui a fost o ,,substituire” prin faptul că a murit în locul nostru. Ca reprezentant al nostru, El a luat pedeapsa pe care o meritam noi.

Cauza ispăşirii este dragostea (Ioan 3:16) şi dreptatea (Romani 3:25) lui Dumnezeu.
Necesitatea ispăşirii rezultă din faptul că Dumnezeu, ca să rămână drept şi în acelaşi timp să-i mântuie pe păcătoşi, a trebuit să-L trimită pe Hristos să plătească pedeapsa pentru păcate (Romani 3:26 , Evrei 2: 16, 9:25,26).

,,Singura cale de satisfacere a dragostei sfinte a lui Dumnezeu este ca sfinţenia Sa să se îndrepte spre Înlocuitorul pe care El L-a numit,  judecându-L, cu scopul ca dragostea Lui să se îndrepte spre noi, materializându-se în iertare.” (J. Stott, p. 154). Putem afirma că substituirea reprezintă fundamentul pentru lucrarea de răscumpărare, îndreptăţire şi împăcare dintre om şi Dumnezeu.

Întrebări exegetice:

Cine realizează neprihănirea omului, cine beneficiază de ea şi cum este transmisă păcătoşilor? (v.21-22)

Pentru cine a fost oferită neprihănirea şi prin ce mijloc? (23-26)

Care este meritul celui ce primeşte ispăşirea şi cît de cuprinzătoare este ea? (v.27-30)

Întrebări aplicative:

1. Cum şi pe ce bază au fost mântuiţi oamenii în Vechiul Testament?

2. Potrivit textului de bază al studiului, ce realizări importante a făcut Dumnezeu prin moartea Fiului Său în locul nostru?

3. Cum se explică faptul că Isus a murit în locul tuturor oamenilor dar nu toţi sunt împăcaţi cu Dumnezeu?

4. Dacă Hristos ne-a răscumpărat din robia păcatului, cum se explică faptul că se mai întâmplă să păcătuim?

5. Ce se poate face ca să avem biruinţă asupra păcatului?

Pastor Dr. Boingeanu Corneliu, după materialul publicat pe pagina www.betel.ro


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *