Iosua

(umblă stăpânit de un alt duh)
Num.14:1-38 (Num.14:24)

Scopul lecţiei:
Să descoperim secretul biruinţei spirituale traite de Iosua, contextul în care  aceasta biruinţă spirituală a fost câştigată şi binecuvântarile care au urmat.

Contextul lecţiei:  În contrast cu personajele biblice ce au trait înfrângere în lupta spirituală, Sfanta Scriptură prezintă şi exemple ale unor oameni ai lui Dumnezeu, care au experimentat bucuria biruinţei spirituale. Printre cei ce au trait această binecuvântare se numără şi Iosua împreună cu tovarăşul său Caleb.

Iosua a fost ucenicul lui Moise (Ex.33:11), care l-a asistat pe acest mare conducător al poporului Israel în timpul călătoriei prin pustie (Ex.24:13; 32;17;33:11;Num.11:28), primind uneori slujiri şi responsabilităţi specifice. În timpul luptei împotriva lui Amalec, el a condus armata lui Israel (Exod 17:8-16), iar în calitate de reprezentant al tribului lui Efraim a participat împreună cu celelate iscoade la cercetarea ţării Canaanului (Num.13:1-33).

Dupa moartea lui Moise, Iosua a preluat conducerea poporului Israel, fiind omul folosit de  Dumnezeu pentru a conduce poporul Israel în Canaan şi ai da în stăpânire moştenirea promisă, cucerind fiecare zonă a ţării.(Num.27:18-23;34:17;Iosua 1:1:1-8)

La început numele său a fost Hosea (în ebraică „Hosua”, însemnând: salvare sau mântuire), dar Moise i-a adăugat acestui nume prefixul  „Ye”, devenind  Iosua (în ebraică Yehosua, care înseamnă, Yahve este Salvatorul, Yahve eliberază, sau Yahve izbăveşte)
(Num.13:16). Numele său are aceiaşi rădăcină cu a numelui Domnului Isus, iar prin viaţa sa şi lucrările pe care le-a împlinit, Iosua poate fi considerat un prototip a lui Hristos.

Conţinutul lecţiei: Textul lecţiei biblice de astazi,  prezintă momentul în care iscoadele trimise de Moise ca sa cerceteze ţara Canaanului şi-au prezentat raportul. Pentru că zece dintre iscoade au prezentat un raport negativ (Numeri 13:27-29;31-33), tabăra lui Israel a fost cuprinsă de panică şi desnădejde (Num.14:1). În acele momente de tensiune şi învrăjbire, Iosua şi Caleb au prezentat însă un raport pozitiv şi i-au chemat pe toţi cei din Israel  la pace şi încredere în Dumnezeu, asigurându-i de biruinţă (Num.13:30; 6-9).

În acele momente când poporul a ascultat cele două rapoarte, n-a fost numai o confruntare de cuvinte şi mărturii, ci o adevărată bătălie spirituală, datorită faptului că fiecare tabără era călăuzită de un anume duh. Dacă iscoadele ce au prezentat raportul negativ erau călăuzite  de un duh de necredinţă  şi teamă, Iosua şi Caleb au fost călăuziţi de un duh înalt, de încredere pace şi siguranţă (Num.14:24). Urmărind în contrast atitudinile şi acţiunile celor două tabere, descoperim:

1.Împrejurările în care Iosua a dovedit că este stăpânit de un alt duh

Iosua şi Caleb au dovedit că sunt călăuziţi de un alt duh, într-o vreme în care erau în minoritate. Procentul celor antrenaţi în acea confruntare era de zece la doi, în defavoarea lor, iar poporul cuprins de furie, voia sa-i omoare cu pietre (Num.14:10).

Raport negativ care exprima necredinţa celor zece iscoade, a făcut ca întreg poporul să piardă pacea (au ajuns plini de frică. Num.13:33;14;1), viziunea (au văzut obstacolele nu obiectivele.Num.13:28;31.33), încrederea (au cârtit  împotriva conducătorilor şi împotriva lui Dumnezeu (Num.14:2) drumul (au dorit să se întoarcă înapoi în Egipt. Num.14:3), binecuvântarea ( Dumnezeu şi-a îndreptat mâna împotriva lor. Num.14:11-12) şi viaţa ( toti cei ce au văzut minunile lui Dumnezeu şi nu au dovedit credinţă, au murit în pustie Num.14:13-23;26-38)

2. Semnele ce au confirmat că Iosua a fost stăpânit de un alt duh

În contrast cu tabăra lui Israel şi cele zece iscoade, Iosua şi Caleb au fost stăpâniţi însă de un alt Duh, experimentând o biruinţă spirituală chiar în mijlocul celor mai grele încercări. Ei au dovedit această biruinţă spirituală prin faptul că au vorbit şi acţionat prin credinţă.

Această credinţă i-a ajutat să-i vadă pe duşmani din perspectiva lui Dumnezeu (Num.13:33;14:9), să se încreadă în promisiunile şi lucrarea lui Dumnezeu (Num.14:8), să acţioneze cu curaj (Num.14:6), să aibă o viziune clară asupra realităţii (Num.7), să urmeze întru totul calea Domnului (Num.14:24), să fie siguri de biruinţă ( Num.13:30) şi stând împotriva păcatului, să-i cheme pe cei ce au pornit pe un drum grşit, pe drumul cel bun (Num.13:30).

3. Binecuvantările pe care le-a primit Iosua fiindcă a fost stăpânit de un alt duh

Dacă în orbirea cauzată de necredinţa de care au ajuns să fie stăpâniţi, cei din tabara lui Israel au vrut ca pe Iosua şi Caleb să-i omoare cu pietre, urmărind declaraţia lui Dumnezeu care s-a arătat în mijlocul acestor conflicte, descoperim că Dumnezeu  apreciază şi-i răsplăteşte pe cei credincioşi. Astfel Dumnezeu le-a luat apărarea (Num.14:10),  i-a înălţat în faţa întregei adunări (Num.14:24),  le-a cruţat viaţa ( Num.14:38), şi le-a dat moştenirea fagăduită (Num.14:24; Iosua 14 :6-15).

Întrebări pentru discuţie:

1. De ce poporul lui Israel a ajuns stăpânit de un duh de necredinţă şi răzvrătire?
2.  Care a fost preţul pe care l-au plătit cei din Israel pentru această înfrângere spirituală?
3. Care sunt factorii ce generează aceiaşi atitudine de răzvrătire în zilele noastre?
4. Ce a făcut ca Iosua şi Caleb să fie însufleţiţi de un duh de credinţă şi ascultare ?
5. Care au fost semnele ce ne confirmă că ei au fost stăpâniţi de un alt duh ?
6. Care au fost binecuvântările pe care le-au primit în urma acestei biruinţe spirituale ?
7. Cum putem dobândi aceleaşi binecuvântări ?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *