Învierea Domnului Isus

1Cor.15:1-26 (Fapte.17:30-31)

Învierea Domnului Isus Hristos este cel mai mare eveniment din istoria mântuirii noastre, care ne-a adus posibilitatea vieţii veşnice şi care stă la temelia credinţei şi a Bisericii Creştine. Fără Învierea lui Hristos lumea ar fi fost fără speranţa în faţa morţii iar credinţa în Dumnezeu ar fi fost zadarnică.

Însă, Dumnezeu L-a înviat pe Domnul Isus (Fapte 2.32; 3.15 etc.):

1) pentru a confirma identitatea Sa:

  • Fiul lui Dumnezeu (Rom. 1.4)
  • Profetul (Mat. 28.6)
  • Domn şi Mesia (Fapte 2.36) etc.

2) pentru a confirma caracterul Său:

  • ascultător faţă de Tatăl (Fil. 2.9)
  • neprihănit (1 Tim. 3.16)

3)   pentru a continua lucrarea Sa:

În prezent:

–  El este Mântuitorul nostru (Fil. 3.20; Tit 1.4;2.13; 1 In. 4.14)

–  El este Capul Bisericii (Efes. 1.20-23)

–  El este Marele Preot ceresc (Evr. 2.18; 4.14-16)

–  El este Botezătorul cu Duh Sfânt (Mat. 3.11; Fapte 2.4,33)

–  El este Vindecătorul nostru (Is. 53.5; Iac. 5.14-15)

–  El ne pregăteşte un loc în cer (In. 14.1-3)

 

În viitor:

–  El va învia morţii (In. 5.28; 1 Tes. 4.13-18)

–  El va domni ca Rege al Regilor peste lumea aceasta (Apoc. 19.15)

– El va judeca pe toţi oamenii (In. 5.22,27), credincioşi (1 Cor. 3.11-15; 2 Cor. 5.10) şi necredincioşi (Apoc. 20.11-15)

 

Trupul înviat al Domnului Isus este cel dintâi trup înviat în condiţie nemuritoare (Col. 1.18; Evr. 6.20; Apoc. 1.5):

–          este un trup real, nu doar manifestarea unui spirit (Lc. 24.38-39)

–          este un trup ceresc, nemuritor, de slavă (Fapte 2.31-33; Fil. 3.21)

–          are o relaţie cu trupul pământesc (a putut fi recunoscut, In. 20.20; purta cicatricele rănilor, In. 20.25-29; Apoc. 5.6)

–          nu este supus limitărilor trupului material (a apărut şi a dispărut instantaneu (Lc. 24.15), prin uşi încuiate (Lc. 24.36; In. 20.19) etc.

–          nu este supus necesităţilor biologice (odihnă, somn, hrană) ca şi condiţie necesară

–          poate exersa asemenea funcţii, dacă este cazul: a mâncat, şi a suflat peste ucenici (Lc. 24.43 In. 20.22)

 

Cu trupul Său de Înviere, Domnul Isus:

–          S-a înălţat la cer şi a fost glorificat (1 Tim. 3.16; Apoc. 1.12-17)

–          va reveni la doua Sa venire (Fapte 1.9-11)


Întrebări exegetice:

Care sunt dovezile esenţiale ale învierii lui Hristos? (1 Cor. 15:1-11)

Care sunt consecinţele învierii lui Hristos pentru noi? (1 Cor. 15:12-18)

Care este fundamentul speranţei creştine cu privire la viaţa viitoare? (1 Cor. 15:19-26; Fapte 17:30-31)

Întrebări aplicative:

Cum este influenţată viaţa prezentă a celor credincioşi de adevărul legat de învierea lui Hristos?

În ce mod îl onorăm pe Dumnezeu prin sărbătoarea Învierii lui Hristos? Ce schimbări ar trebui să facem pentru a reflecta mai mult gloria învierii lui Hristos în această sărbătoare?

Cum ar trebui să reacţionăm în faţa morţii dacă trăim cu speranţa învierii?

Ce tradiţii (obiceiuri) legate de înmormântare contrazic adevărul cu privire la înviere?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *