Întruparea Împăratului

Matei 2:1-23 (Isaia 9:6)

Scopul lecţiei: Să descoperim dovezile ce confirmă că întruparea Domnului Isus a fost un fapt real, cadrul în care El S-a născut, reacţiile generate de întruparea Sa şi pericolele la care a fost expus chiar din momentul naşterii Sale.

Contextul lecţiei: După ce a prezentat aborele genealogic al Domnului Isus şi a arătat modul în care fost pregătit Iosif pentru a înţelege planul lui Dumnezeu şi pentru a-L accepta pe Domnul Isus ca primul născut din familia sa, evanghelistul Matei şi-a continuat relatările cuprinse în evanghelia care îi poartă numele, descriind o parte dintre evenimentele petrecute în timpul naşterii şi a copilăriei Domnului Isus. Dacă ceilaţi evanghelişti au prezentat naşterea Domnului Isus din perspectiva experienţelor trăite de familia sfântă (Luca), sau din perspectiva lui Dumnezeu (Ioan), evanghelistul Matei a prezentat evenimentele petrecute la întruparea Domnului Isus din perspectivă profetică, subliniind reacţia pe care au avut-o evreii  şi Neamurile faţă de întruparea Împăratului promis de Dumnezeu.

Cu toate că aceste relatări sunt succinte, ele cuprind informaţii care n-au fost prezentate de niciunul dintre ceilalţi evanghelişti, precum: vizita magilor, reacţia lui Irod, a preoţilor, cărturarilor şi a locuitorilor Ierusalimului, steaua care i-a călăuzit pe magi, moartea pruncilor din Betleem şi plecarea şi reîntoarcerea din Egipt (Matei 2:1-23).

Conţinutul lecţiei: Urmărind evenimentele prezentate de evanghelistul Matei, evenimente care au avut loc în timpul naşterii şi aâ copilăriei Împăratului promis de Dumnezeu, descoperim:

 1. Dovada întrupării Împăratului

Urmărind  să dovedească celor din neamul său că Isus, fiul lui Iosif, este Mesia, Împăratul lui Israel, evanghelistul Matei a folosit multe dovezi ce arată că întruparea Domnului Isus a fost un fapt real. Deşi a fost anticipată prin revelaţie profetică (Geneza 3:15; Isaia 7:14 etc.) şi anunţată de crainici credibili (Matei 1:18-25), întruparea Domnului Isus este şi autentificată prin dovezi de necontestat. Astfel, întruparea Domnului Isus este încadrată în timp („în zilele împăratului Irod” – Matei 2:1), în spaţiu („în Betleemul din Iudeea” – Matei 2:1) şi confirmată de martori. Pe lângă familia sfântă, păstorii din Betleem, oştirea cerească, Simeon şi Ana, prezentaţi ca martori ai întrupării de către evanghelistul Luca (Luca 2:1-38), evanghelistul Matei adaugă mărturia magilor şi reacţia lui Irod, a preoţilor, cărturarilor şi a locuitorilor Ierusalimului (Matei 2:1-23).

Magii au fost martori imparţiali (fiindcă erau dintre Neamuri – Matei 2:1; 1 Împăraţi 4:30) şi credibili (fiindcă au fost un grup – magii sunt menţionaţi la plural, Matei 2:1,7,9-12, au primit o revelaţie – au văzut steaua în Răsărit – Matei 2:2, au cercetat cu mare grijă – au

 întrebat pe Irod şi au ascultat răspunsul preoţilor şi al cărturarilor – Matei 2:2-8, au urmărit o călăuză demnă de încredere – steaua care i-a condus spre locul unde era Pruncul – Matei 2:9, L-au întâlnit pe Domnul Isus în mod personal – L-au văzut pe El, pe mama Lui şi s-au închinat şi I-au adus daruri – Matei 2:11, iar după această întâlnire viaţa lor s-a schimbat radical – au fost înştiinţaţi de Dumnezeu şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum – Matei 2:12 .

 1. 2. Cadrul în care S-a întrupat Împăratul

 Înţelegem cadrul în care S-a întrupat Domnul Isus urmărind contrastul dintre aşteptările magilor şi realitatea pe care aceştia au constatat-o la întâlnirea cu Regele pe care Îl căutau.  În urma experienţelor pe care le-au trăit, ei au constatat că Regele pe care Îl căutau nu s-a născut la Ierusalim, ci la Betleem (Matei 2:1-8), nu s-a născut în casa împăratului, ci într-un staul (L-au găsit pe Domnul într-o casă obişnuită – Matei 2:11), nu S-a născut în strălucire şi glorie, ci în umilinţă şi simplitate (Matei 2:11; Luca 2:7, 12, 20).

 1. Reacţiile generate de întruparea Împăratului

Prin descrierea  evenimentelor care au avut loc la naşterea Domnului Isus, evanghelistul Matei a prezentat şi un contrast între reacţiile celor ce au fost martori ai întrupării. Astfel, pe de o parte el a subliniat o atitudine de tulburare, îngrijorare, împotrivire şi respingere trăită de cei necredincioşi şi o atitudine de căutare, bucurie, închinare şi ascultare trăită de cei ce au crezut şi au avut harul să-L întâlnească pe Domnul (Matei 2:1-18).

 1. Pericolele la care a fost expus Împăratul

 Pericolele la care a fost expus Domnul Isus chiar din momentul întrupării au fost: conspiraţia lui Irod (Matei 2:7), răzbunarea lui Irod (Matei 2:16-18) şi insecuritatea generată de domnia lui Arhelau (Matei 2:22). Aceste pericole au fost îndepărtate prin puterea lui Dumnezeu care i-a înştiinţat pe magi (Matei 2:12), L-a ocrotit pe Domnul Isus, îndrumând familia sfântă spre Egipt (Matei 2:13-15) şi a pregătit un loc sigur pentru copilăria Domnului Isus în Nazaret (Matei 2:22-23).

Întrebări pentru discuţii:

 1. Ce evenimente menţionate de evanghelistul Matei cu privire la întruparea Domnului Isus îl fac să fie deosebit de ceilaţi evanghelişti ?
 2. Ce dovezi confirmă că întruparea Domnului Isus a fost un fapt real ?
 3. Ce lucruri arată că mărturia magilor este o mărturie credibilă ?
 4. De ce nu L-au găsit magii pe noul Împărat la Ierusalim ?
 5. Ce reacţii au avut oamenii vremii faţă de întruparea Domnului Isus ?
 6. Care dintre aceste reacţii sunt mai frecvente astăzi ?
 7. Cu ce pericole s-a confruntat Domnul Isus imediat după întrupare ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *