INTRAREA DOMNULUI ISUS ÎN IERUSALIM

Text: Ioan 12:12-19
Verset de aur: Ioan 12:15

1. Momentul în care Domnul Isus a intrat în Ierusalim

a. a doua zi după ungerea cu mir din Betania şi cu cinci zile înainte de paştele Iudeilor. Dacă paştele Iudeilor a fost în data de 14 Nissan, într-o zi de vineri, Domnul Isus a intrat în Ierusalim în ziua de duminică 9 Nissan în anul 32 d.Hr. Ioan 12:1,12.
b. într-o vreme în care era căutat şi aşteptat de mulţime şi de cei ce au auzit de minunea învierii lui Lazăr Ioan 11:55-57;12:9
c. după ce membrii sinedriului a hotărât să-L omoare şi au poruncit să fie informaţi ca sa-L poată aresta pe Domnul Isus Ioan 11:47-53,57;12:10-11
d. la împlinirea vremii. În ziua de 14 Nisan a anului 32 d.Hr. s-a împlinit numărul anilor anunţaţi de Daniel când Unsul avea să fie omorât(stârpit) Ioan 7:8; Dan.9:25-26

2. Modul în care Domnul Isus a intrat în Ierusalim

a. Domnul Isus a intrat în Ierusalim în mod public
– altădată a venit pe ascuns Ioan 7:10
– acum a venit înconjurat de mulţime Ioan 12:12-13
b. Domnul Isus a intrat în Ierusalim în mod profetic
– a venit dinspre Muntele Măslinilor Mat.21:1;Zah.14:14
– a venit călare pe măgăruş Ioan12:14-15;Zah.9:9
– a venit în aclamaţiile mulţimii Ioan 12:12-13;17-18
c. Domnul Isus a intrat în Ierusalim în mod paşnic
– călare pe măgăruş – simbolul păcii Zah.9:9
– întîmpinat cu ramuri de finic nu cu sabii Ioan.12:13
– împlinid profeţia care anunţa Sionul să tresalte de bucurie şi să nu se teamă Ioan 12:15;Zah 9:9
3. Motivul pentru care Domnul Isus a intrat în Ierusalim

a. Ca să-şi descopere identitatea
– El este Mesia – insemnele profetice,fiul lui David
– El este Împăratul lui Israel –strigătul mulţimii
– El este Fiul lui Dumnezeu – Cel ce vine în Numele Domnului
b. Ca să-şi arate caracterul
– blând Zah.9:9
– smerit
– neprihănit
c. Ca să ofere înca o şansă
– mulţimilor să-L cunoscă Ioan 12:12-13,17-18
– Ierusalimului să se cerceteze Mat.21:10;Luca 41-44
– Ucenicilor să creadă Ioan 12:16
– Fariseilor să constate adevărul Ioan 12:19
d. Ca să înceapă o nouă etapă a slujirii
– săptămâna patimilor
– săptămâna slujirii pentru: Ierusalim, templu, preoţi, ucenici şi întreaga lume

4. Mesajul transmis de Domnul Isus prin intrarea în Ierusalim

a. El face orice lucru la vremea lui
b. El este Mesia, Împăratul lui Israel şi Fiul lui Dumnezeu
c. El îşi duce la bun sfârşit lucrarea începută
d. El oferă încă o şansă celor ce L-au respins
e. El aşteaptă un răspuns potrivit
– să-L cunoaştem
– să credem
– să-L primim
– să-L urmăm până la moarte

Întrebări pentru discuţii:

1. Ce factori definesc momentul intrării Domnului Isus în Ierusalim?
2. De ce momentul intrării Domnului Isus în Ierusalim este important din perspectivă profetică?
3. În ce fel a venit Domnul Isus în Ierusalim?
4. Ce profeţii au fost împlinite la intrarea Domnului Isus în Ierusalim?
5. Care a fost motivul pentru care Domnul Isus a intrat în Ierusalim?
6. Ce fapte petrecute la intrarea Domnului Isus în Ierusalim dovedesc că El este Mesia?
7. Ce mesaj a transmis Domnul Isus prin Intrarea în Ierusalim?
Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *