Întemeierea Împărăţiei – Pilda semănătorului

Matei 13:1-23 (Matei 16:18)

Scopul lecţiei: Să descoperim momentul în care Domnul Isus a început să vorbească în pilde, motivul pentru care a folosit pildele şi mesajul pe care l-a transmis prin pilda semănătorului.

Conţinutul lecţiei: atribuirea minunilor înfăptuite de Domnul Isus de către farisei puterii întunericului a determinat o schimbare majoră în slujirea Domnului (lui Mesia), care Şi-a continuat misiunea revelând tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, vorbind în pilde. Studiind „pilda semănătorului”, prin care ni se descoperă modul în care se întemeiază Împărăţia lui Dumnezeu, descoperim:

1.Momentul în care Domnul Isus a început să vorbească în pilde

Domnul Isus a început să vorbească în pilde într-o zi de Sabat (Matei 12:9-1013:1), în timp ce predica mulţimii adunate pe malul mării, aflându-Se într-o barcă (Matei 13:1-3/a; Marcu 4:1). Acest eveniment a avut loc după  momentul în care fariseii L-au respins public pe Domnul Isus, declarând că El Îşi înfăptuieşte minunile sub autoritatea puterii întunericului     (scoate demoni cu puterea lui Belzebub – domnul dracilor  – Matei 12:24).

2.Motivul pentru care Domnul Isus a vorbit în pilde

Fiindcă înşişi ucenicii au fost surprinşi de faptul că Domnul Isus a vorbit în pilde şi au cerut un răspuns la această nedumerire (Matei 13:10), Domnul Isus a prezentat public motivele pentru care a folosit această formă de exprimare (Matei 13:11-17). Studiind răspunsul pe care l-a dat Domnul Isus ca motivaţie pentru folosirea pildelor, descoperim că:

a.Domnul Isus a vorbit în pilde ca să reveleze adevărul, nu ca să-l ascundă.Numai că acest adevăr a fost descoperit doar celor ce erau pregătiţi să-l asculte, să-l creadă, să-l primească şi să-l împlinească (adevărul este descoperit celor credincioşi, nu celor necredincioşi – Matei 13:11). Expresia „tainele Împărăţiei” din acest verset nu se referă la un mister, ci la un adevăr care nu fusese revelat până atunci, dar care a fost descoperit ucenicilor şi, prin ei, tuturor celor credincioşi (Matei 13:11/b).

b.Domnul Isus a vorbit în pilde ca să arate că pentru a cunoaşte adevărul este nevoie de cercetare şi căutare sinceră. Astfel El a arătat că acela care este interesat şi caută va avea mai mult, iar cine nu caută, va pierde şi ceea ce a avut (Matei 13:12, 5:67:7-8;21; Ioan 14:16; 1 Corinteni 2:12-13; 1 Ioan 2:27).

c.Domnul Isus a vorbit în pilde  fiindcă o mare parte dintre ascultătorii Săi nu mai voiau să audă adevărul (Matei 13:13-16). Starea de împietrire a celor din Israel era aşa de severă încât din punct de vedere spiritual nu mai vedeau nimic, nu mai auzeau nimic şi nu mai înţelegeau nimic (Matei 13:13-14). Această atitudine confirmă starea  de necredinţă şi împietrire, precum şi decizia lor voită de a nu mai primi Cuvântul lui Dumnezeu şi de a se întoarce la Domnul (Matei 13:15).

d.Domnul Isus a vorbit în pilde ca să reveleze noi adevăruri despre Împărăţia Sa, pe înţelesul nostru (Matei 13:16-17). Astfel El îi fericeşte pe ucenici fiindcă ei aud ceea ce El le face cunoscut, având astfel parte de o măsură mai mare a revelaţiei decât  proorocii şi oamenii neprihăniţi din Vechiul Legământ (Matei 13:16-17, 16:17; Luca 10:23-24).

Aplicaţie practică: arătaţi ce asemănări sunt între starea de împietrire a generaţiei din timpul Domnului Isus şi starea de împietrire a celor necredincioşi din generaţia noastră.

3.Mesajul pe care Domnul Isus l-a transmis prin prima pildă

Urmărind învăţăturile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu, descoperite prin pilda semănătorului, descoperim că:

a.Împărăţia lui Dumnezeu se întemeiază prin slujirea semănătorului. Semănătorul (care Îl reprezintă pe Domnul Isus, sau pe cei trimişi de El în slujre) are iniţiativa (Semănătorul a ieşit să semene – Matei 13:3; Luca 8:5).

b.Împărăţia lui Dumnezeu se întemeiază prin semănarea Cuvântului. Împrăştierea seminţei înseamnă proclamarea Cuvântului despre Împărăţia lui Dumnezeu (predicarea Evangheliei – Matei 13:19; Marcu 16:16; Romani 10:8-10; 1 Petru 1:22-23; Iacov 1:18; 1 Ioan 1:9).

c.Împărăţia lui Dumnezeu se întemeiază prin lucrarea Cuvântului. Cuvântul are putere de a rodi, dar numai în viaţa acelora ce au o inimă bună (sunt un pământ bun – Matei 13:23). Există pericolul ca trei sferturi din sămânţă să se piardă din cauza pământului (inimii) celor ce nu înţeleg Cuvântul (sămânţa căzută lângă drum, care este răpită de diavol înainte de a ajunge în brazdă – Matei 13:19), a celor ce dau înapoi în faţa necazurilor (sămânţa căzută în locuri stâncoase, care încolţeşte dar n-are unde să-şi dezvolte rădăcina – Matei 13:20-21) şi a celor ce sunt copleşiţi de îngrijorări şi necazuri sau de goana după înavuţire (sămânţa căzută între spini şi care nu ajunge la maturitate – Matei 13:22). Nici sămânţa căzută în pământ bun nu aduce aceeaşi măsură de rod, ci un grăunte aduce roadă în procent de 100%, altul de 60% şi altul de 30% (Matei 13:23)

Aplicaţie practică:

Arătaţi ce lucruri ar trebui împlinite pentru ca Împărăţia lui Dumnezeu să se lărgească în zona în care locuiţi, iar cei credincioşi care au primit Cuvântul lui Dumnezeu să aducă roadă în procent de sută la sută.

Întrebări pentru discuţii:

1.În ce împrejurare a început Domnul Isus să vorbească în pilde ?
2.Ce reacţie au avut ucenicii atunci când L-au auzit pe Domnul Isus vorbind în pilde ?
3.De ce a ales Domnul Isus să vorbească în pilde?
4.Pildele au ascuns adevărul sau au facilitat revelaţia adevărului ?
5.Ce adevăruri despre întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu ne sunt revelate prin pilda semănătorului ?
6.De ce trei sferturi din sămânţa semănată n-a adus roadă ?
7.Cum se poate ajunge la un procent de roadă de sută la sută ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *