Începutul slujirii Împăratului

Matei 4:12-25 (Matei 4:23)

Scopul lecţiei: Să cunoaştem timpul şi cadrul în care Şi-a început slujirea Domnul Isus şi să descoperim strategiile folosite de El pentru a-Şi zidi Împărăţia, pe care a venit să o întemeieze şi pentru a răspunde nevoilor celor pe care i-a slujit.

Conţinutul lecţiei: După ce a descris botezul şi ispitirea Domnului Isus, evanghelistul Matei a prezentat începutul slujirii lui Mesia. Studiind modul în care a fost descris acest moment de început al slujirii Domnului Isus, descoperim:

1.    Timpul în care Domnul Isus şi-a început slujirea

Urmărind relatările Sfintei Scripturi descoperim că Domnul Isus Şi-a împlinit slujirea în conformitate cu planul şi calendarul lui Dumnezeu. Astfel, Domnul Isus a venit în mijlocul lumii la împlinirea vremii (Galateni 4:4; Luca 1:26; 2:1-1-6), a început slujirea publică la timpul hotărât de Dumnezeu (Matei 3:1,13; 4:1; Marcu 1:12, 15; Ioan 2:4) şi a desfăşurat slujirea mesianică respectând orarul lui Dumnezeu (Ioan 5:25; 4:35; 12:31).

Pentru a încadra în timp începutul slujirii Domnului Isus evanghelistul Matei arată că acest moment a avut loc : după botezul Domnului (act ce a reprezentat momentul prezentării Sale publice – Matei 3:13-17), după ispitirea din pustie (act care a însemnat biruinţa asupra diavolului şi câştigarea dreptului de a-Şi întemeia Împărăţia – Matei 4:1-11) şi după ce a fost închis Ioan Botezătorul (moment care a marcat începutul slujirii publice a Domnului Isus – Matei 4:12).

Faptul că Domnul Isus Şi-a început slujirea după ce Ioan Botezătorul a fost închis ne arată că: Domnul Isus şi-a început slujirea după ce lucrarea lui Ioan Botezătorul a fost încheiată (Matei 3:3-4), Dumnezeu are slujitori pe care să-i folosească pentru a continua o lucrare începută, Domnul Isus n-a slujit în concurenţă cu alţi slujitori, Domnul Isus a împlinit lucrările pentru care a fost anunţat şi a desăvârşit ceea ceea ce a fost început de predecesorul Său (Ioan a propovăduit pocăinţa ca o condiţie a pregătirii pentru Împărăţie, iar Domnul Isus a propovăduit pocăinţa şi credinţa în Evanghelie ca o condiţie a intrării în Împărăţie – Matei 3:1-3; 4:17; Marcu 1:15).

Aplicaţii practice: discutaţi şi stabiliţi cum trebuie să se pregătească un slujitor pentru a începe o lucrarea de slujire şi ce lucrare spirituală începută în biserica de care aparţineţi trebuie continuată.

2.    Locul în care Domnul Isus şi-a început slujirea

Domnul Isus Şi-a început slujirea stabilindu-Şi o nouă reşedinţă în localitatea Capernaum din Galilea (Matei 4:12-16). El a ales această reşedinţă deoarece Nazaretul nu era pregătit să primească Evanghelia (Luca 4:24), Galilea era ţinutul anunţat de profeţi (Isaia 9:1-7; Matei 4:13-16), fiind o zonă strategică (se învecina cu Samaria, Siria şi Fenicia – Matei 4:24) şi era foarte populată (în acea vreme în Galilea erau în jur de 200 de localităţi având o populaţie de aproape 15 mii de locuitori).

Aplicaţii practice: menţionaţi ce obstacole împiedică vestirea Evangheliei în zona în care locuiţi şi ce localităţi pot fi folosite ca centre strategice pentru vestirea Evangheliei.

3.    Strategia pe care a folosit-o Domnul Isus la începutul slujirii

Chiar de la începutul slujirii Domnul Isus a folosit o strategie deosebită: a proclamat o Evanghelie clară (Matei 4:17,23), a chemat şi a format colaboratori (Matei 4:18-22), a străbătut toate localităţile din Galilea (Matei 4:23/a), a folosit orice oportunitate pentru a vesti Evanghelia (Matei 4:23/b), a răspuns nevoilor celor din jur (Matei 4:23/c), a depus o bună mărturie (Matei 23:24-25) şi a lucrat în autoritatea şi puterea Duhului Sfânt (Luca 4:14-15). Cei chemaţi de Domnul în slujire erau: oameni simpli (Matei 4:18,21) care au avut o întâlnire personală cu Domnul (Matei 4:18,21), dar care după ce au auzit chemarea ce le-a fost adresată de Domnul Isus (Matei 4:19,21/c) au răspuns invitaţiei de a-L urma pe Domnul (Matei 4:19,22) şi au fost gata să plătească preţul uceniciei (Matei 4:20,22).

Aplicaţii practice:
formulaţi o strategie pe care să o aplicaţi în vestirea Evangheliei; identificaţi persoanele care ar putea deveni colaboratorii voştri în slujire şi numiţi lucrurile care sunt o piedică pentru cei ce sunt chemaţi de Dumnezeu în slujire.


Întrebări pentru discuţii:

1.    În ce cadru şi-a început slujirea Domnul Isus?
2.    Ce adevăruri ne sunt descoperite de faptul că Domnul Isus şi-a început slujirea după ce Ioan   Botezătorul a fost întemniţat?
3.    De ce Şi-a schimbat Domnul Isus reşedinţa atunci când Şi-a început slujirea?
4.    Ce trebuie să facă un slujitor pentru a fi pregătit să-şi înceapă slujirea?
5.    Ce strategie a folosit Domnul Isus la începutul slujirii?
6.    Cine poate fi un „pescar de oameni”, care să slujească împreună cu Domnul Isus?
7.    Ce lucruri pot fi o piedică în calea celor ce sunt chemaţi de Dumnezeu în slujire?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *