IMPORTANŢA LAUDEI

 

Evrei 13:15

Biblia ne dă exemple variate de oameni care L-au

lăudat pe Domnul

David a spus că va lăuda pe Domnul în toate zilele

(Psalm 35:28)

Păstorii s-au întors de la ieslea din Betleem glorificând şi

lăudând pe Domnul (Luca 2:20)

Pavel şi Sila s-au rugat şi au cântat cântări de laudă lui

Dumnezeu şi la miezul nopţii (Fapte 16:25)

Biserica primară lăuda pe Dumnezeu în templu şi din

casă în casă (Fapte 2:47)

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune cum şi unde să-L

lăudăm

“Lăudaţi-L pe Dumnezeu în locaşul Lui,” (biserică)

(Ps. 150:1)

Oriunde ne aflăm în timpul zilei, trebuie să-L lăudăm;

“de la răsăritul soarelui până la asfinţitul lui”

(Psalm 113:3)

Trebuie să-l lăudăm pe El cu instrumente şi prin

jocuri (Psalm 150)

Lauda este roadă buzelor (Evrei 13:15)

Roada mărului este mărul.

Aşa cum rodul mugurului gustat este dulce, la fel de

dulce este lauda noastră pentru urechile lui Dumnezeu

(Psalm 146:2)

Dorinţa lui Dumnezeu este ca noi să aducem cât mai

multă roadă.

 

Lauda este o jertfă oferită Domnului (Psalm 100)

Nu mai trebuie să oferim Domnului jertfe de animale

Dumnezeu nu doreşte jertfe de animale

El doreşte jertfă de laudă

Biblia ne spune să aducem laude neîncetat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *