Împlineşte Cuvântul lui Dumnezeu

Iacov 1:19-27 (1 Tesaloniceni 2:13)

Scopul lecţiei: Să descoperim ce atitudine au cei credincioşi faţă de Cuvântul Scripturii şi să învăţăm cum putem transpune în practică adevărurile pe care le cunoaştem.

Contextul lecţiei: După ce ne-a arătat, prin exemplu personal, atitudinea pe care trebuie s-o avem faţă de Dumnezeu, faţă de semeni şi de circumstanţele vieţii (Iacov 1:1-4), apostolul ne-a descoperit faptul că cei credincioşi biruie încercările vieţii ( Iacov 1:2-11) şi înving ispitele celui rău (Iacov 1:12-21). În pasajul pe care îl studiem (Iacov 1:19-27), descoperim însă un alt semn ce confirmă credinţa adevărată. Acest semn arată atitudinea pe care o are cel credincios faţă de Cuvântul Scripturii.

Dacă cei necredincioşi nu cred Cuvântul lui Dumnezeu, nu-l înţeleg, nu-l primesc şi nu-l împlinesc, atitudinea celor credincioşi este la cealaltă extremă. Aceştia ascultă Cuvântul, primesc Cuvântul, împlinesc Cuvântul, şi vestesc Cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem această atitudine faţă de Cuvântul Scripturii, fiindcă acesta este Cuvântul lui Dumnezeu (1Tes. 2:13), este Adevărul (Ioan 17:17), este plin de putere (Rom. 1:16-17), este lucrător (Evrei 4:12) şi este veşnic (Isaia 40:8; Mat. 5:18; 1 Petru 1:25).

Conţinutul lecţiei:  Studiind pasajul lecţiei biblice de astăzi descoperim că cei credincioşi manifestă o atitudine corectă faţă de Cuvântul Scripturii atunci când:

1.    Ascultă Cuvântul Scripturii   Iacov 1:19-20

Fiindcă  Dumnezeu vorbeşte prin Cuvântul Scripturii, prima noastră responsabilitate este să ascultăm tot ceea ce ne spune El (1 Samuel 3:4-10; Fapte 16:13-14; Fapte 17:32-34;1 Samuel 15:22-23). Iar ascultarea noastră trebuie să fie cu grăbire („grabnic la ascultare” (Iacov 1:19-20; Romani 10:17-21),  cu dorinţă („îşi va adânci privirile”, „va stărui” Iacov 1:25/a) şi cu luare aminte („nu ca un ascultator uituc, ci ca un împlinitor cu fapta (Iacov 1:25/b).

2.    Acceptă Cuvântul Scripturii  Iacov 1:21

Îndemnul adresat de Iacov în acest verset este: ”primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi!” (Iacov 1:21/b). De aceea cei ce au auzit Cuvântul lui Dumnezeu au datoria nu doar să-l asculte, ci să-l şi accepte. Acceptarea este un act de credinţă şi înseamnă a primi Cuvântul, a-l păstra şi a-l lăsa să lucreze. Acest fapt este bine exemplificat prin pilda semănătorului (Matei 13:1-9; 18-23).  Pot primi Cuvântul Scripturii cei ce cred (Ioan 1:12;1 Tes. 2:13), cei ce au o inimă bună (au lepădat necurăţia şi răutatea Iacov 1:21/a; 1 Petru 2:1-4;), cei ce au o atitudine corectă (şi-l însuşesc cu blândeţe Iacov 1:21/b; Fapte 7:51-54) şi cei ce acceptă lucrarea Cuvântului (Iacov 1:21/b; Romani1:16).

3.    Aplică  Cuvântul Scripturii   Iacov 1:22-25

După ce a vorbit despre ascultare şi acceptare, imperativul folosit de Iacov este referitor la aplicarea Cuvântului (Iacov 1:22). Pentru a ne arăta cât de important este să împlinim tot ceea ce ştim, Iacov ne spune că cine nu împlineşte Cuvântul se autoînşeală (Iacov 1:22; Matei 7:21; Ioan 13:17; Romani 2:13), uită ce a auzit (Iacov 1:23-24; 2 Petru 1:9; Isaia 6:5; Luca 5:8; Iov 42:6; Ps. 119:93), rămâne aşa cum era (Iacov 1:23-24) iar religia lui este zadarnică (Iacov 1:25-26; Marcu 7:7-13). Adevărata fericire o trăiesc doar cei ce pun în practică tot ceea ce ştiu (Iacov 1:25; 2 Cor. 3:18).

4.    Afirmă  Cuvântul Scripturii   Iacov 1:26-27

După ce ascultă, acceptă şi aplică Cuvântul lui Dumnezeu, Iacov arată că cel credincios trebuie să afirme (vestească) Cuvântul Scripturii, care poate fi vestit prin viu grai ( Iacov 1:26), mărturia vieţii (Iacov 1:26), slujirea altora (Iacov 1:27/a) şi separarea faţă de lume (Iacov 1:27/b).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Ce atitudine au cei necredincioşi faţă de Cuvântul Scripturii ?
2.    De ce trebuie să fie diferită atitudinea celor credincioşi faţă de Cuvânt ?
3.    Care sunt responsabilităţile faţă de Cuvântul Scripturii subliniate de Iacov?
4.    Cum trebuie să ascultăm Cuvântul Scripturii?
5.    Cine poate accepta Cuvântul Scripturii ?
6.    De ce trebuie să aplicăm Cuvântul Scripturii ?
7.    Cum putem afirma Cuvântul Scripturii ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *