Împăcarea cu Dumnezeu

Romani 5:1-11 (Efeseni 2:13-18)

Scopul lecţiei:  Să descoperim care sunt semnele însănătoşirii spirituale din viaţa omului  neprihănit şi să înţelegem de ce împăcarea cu Dumnezeu este o mare binecuvântare.

Contextul lecţiei: După ce ne-a arătat că omul fară de Dumnezeu a ajuns în cea mai severă boală spirituală, iar simptomele manifestate descoperă o stare de „metastază spirituală” care conduce spre moarte (Rom. 1:18-3:20), apostolul Pavel ne-a prezentat soluţia lui Dumnezeu la această stare de păcat (Rom. 3:1-31) precum și modul în care putem ajunge să dobândim acest dar spiritual (Rom. 4:1-25). În paragraful următor, (Rom. 5:1-7:25), el continuă să ne prezinte acestă stare de har, descoperindu-ne binecuvântările neprihănirii.

Prin binecuvantarile pe care le menţionează, descoperim că neprihănirea oferită de Dumnezeu nu este numai singura soluţie pentru rezolvarea stării de păcat a fiinţei umane, ci şi o stare spirituală urmată de mari binecuvântări pentru viaţa de aici şi pentru veşnicie.

Urmărind aceste binecuvântari descoperim că Dumnezeu poate să îndepărteze stricăciunile spirituale cauzate de păcat  şi, prin meritele Domnului Isus, poate să-i ajute să ajungă la o stare spirituală şi la binecuvântări chiar mult mai mari decât cele pe care omul le-a avut prin creaţie pe toţi cei ce cred.

Conţinutul lecţiei: Studiind acest pasaj (Rom. 5:1-11) descoperim că era nevoie de o împăcare a omului cu Dumnezeu, fiindcă păcatul a generat o stare de conflict şi vrăjmăşie (Rom. 5:10;Ef.2:11-18), descoperim că această împăcare s-a realizat prin jertfa Domnului Isus (Rom. 5:6-8;11; 2 Cor. 5:17-21; Ef. 2:14-17; ) este dobândită prin credinţă (Rom. 5:1-2;3:21-22; Ef. 2.8-9) şi are urmări veşnice. Printre aceste urmări ale neprihănirii, apostolul Pavel enumeră:

1.    Împăcarea cu Dumnezeu asigură o nouă relaţie cu Dumnezeu (Rom. 5:1)

Dacă păcatul ne-a depărtat de Dumnezeu şi între omul păcătos şi Dumnezeu a fost  generată o stare de conflict şi vrăjmăşie (Rom. 5:6-10), în starea de neprihănire în care am intrat prin credinţă, relaţia cu Dumnezeu este refăcută. Apostolul Pavel menţionează în mod concret acest fapt spunând: „fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu. ” (Rom. 5:1)

Pentru cei aflaţi în acestă stare de neprihănire nu numai că s-a îndepărtat conflictul şi că s-a realizat o împăcare cu Dumnezeu, ci, mai mult, cei neprihăniţi au primit şi harul de a avea acces liber înaintea lui Dumnezeu, având parte de toate binecuvântarile izvorâte din această părtăşie (Rom. 5:1-2;10-11; Ef. 2:13-18; 3:12).


2.    Împăcarea cu Dumnezeu conferă un nou statut spiritual
(Rom. 5:2; Ef. 2:13-18)

Continuând lista binecuvântărilor de care are parte omul izbăvit de păcat, apostolul Pavel arată că cel neprihănit intră într-o stare de har (Rom. 5:2), dobândind statutul de „copil al lui Dumnezeu” , „cetăţean al cerului” şi „moştenitor al Împărăţiei lui Dumnezeu (Rom. 5:10-11; Ioan 1:12; Ef. 2:19-22; Rom. 4:16; 8:17)


3.    Împăcarea cu Dumnezeu generează o nouă condiţie a vieţii
(Rom. 5:2/b-8)

În contrast cu cei aflaţi în starea de păcat, a căror viaţă este plină de teamă, nesiguranţă şi neîmplinire, cei ce au dobândit neprihănirea au o viaţă plină de bucurie, de nădejde şi împlinire. În aceste versete, apostolul Pavel vorbeşte despre o bucurie a nădejdii (Rom. 5:2/b; 5-8), o bucurie chiar și în necazuri (Rom. 5:3-4) şi o bucurie a părtăşiei cu Dumnezeu (Rom. 5:11; Fil. 4:4).

4.    Împăcarea cu Dumnezeu conduce spre un nou destin
(Rom.5:9-11)

Dacă pe cei păcătoşi îi aşteaptă mânia lui Dumnezeu (Rom. 1:18; 32; 2:5; 9) cei neprihăniţi vor fi izbăviţi de acestă pedeapsă (Rom. 5:9; 1Tes. 5:10), beneficiind de o mântuire deplină (Rom. 5:10; Ioan 5:25-29; 14:19).

Întrebări pentru discuţii:

1.    De ce are nevoie omul de o împăcare cu Dumnezeu ?
2.    Care este calea prin care omul poate dobândi împăcarea cu Dumnezeu?
3.    Care sunt binecuvântările pe care le primesc cei împăcaţi cu Dumnezeu ?
4.    Ce lucruri crezi că pot afecta astăzi relaţia cu Dumnezeu ?
5.    Care sunt bucuriile pe care le trăiesc cei  s-au împăcat cu Dumnezeu ?
6.    De ce aşa de mulţi creştini nu mai trăiesc o bucurie deplină ?
7.    Care este destinul celor ce au găsit pacea cu Dumnezeu?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *