Îmbracă platoşa neprihănirii

( trăieşte în sfinţenie)
Romani 3:21-30 (1 Petru 1:14-16)

Scopul lecţiei: Să descoperim ce înseamnă platoşa neprihănirii, cine sunt cei ce o pot dobândi şi cum ajung cei ce o poartă să fie biruitori în lupta spirituală.

Contextul lecţiei: O altă piesă din armura spirituală pe care trebuie să o poarte fiecare creştin pentru a înfrunta atacurile puterilor întunericului este „platoşa neprihănirii”. Dacă în cazul soldaţilor din armata romană, platoşa ce le acoperea pieptul şi le proteja organele vitale, era din bronz, şi uneori acoperită cu piele, în cazul creştinilor această platoşă reprezintă un veşmânt spiritual.

A fi neprihănit (fără prihană) înseamnă a fi „socotit fără păcat” ( fără vină, curat), îndreptăţit înaintea lui Dumnezeu ( Rom.3:26; 5:1), dar şi a împărtăşi natura divină (2 Cor 5:17; 1 Tes.4:3 şi 7; 1 Pet.1:14-16; I Ioan 3:1-2).

Aceste adevăruri relatate de Sfânta Scriptură ne ajută să spunem că există o neprihănire  care ne este atribuită prin credinţa în Hristos, care defineşte poziţia  pe care o avem în Hristos: suntem consideraţi drepţi (fără de vină) înaintea lui Dumnezeu fără vreun merit personal, ci numai pe baza jertfei  Domnului Isus (2 Cor.5:21; Rom.3:21- 24; 4:22-25; Gal.2:16).

Dar  există şi o neprihănire împărtăşită, prin care dobândim aceeaşi natură divină împreună cu Dumnezeu ( Ioan 1:12; 2 Cor.3:18; Ef.4:22-24; Col.3:9-10).

Atunci când apostolul Pavel vorbeşte despre platoşa neprihănirii, el are în vedere mai mult această neprihănire împărtăşită, o stare de sfinţenie prin care devenim asemenea lui Hristos. Înţelegem acest fapt deoarece suntem  chemaţi să fim îmbrăcaţi în neprihănire. Acest imperativ înseamnă un proces continuu (procesul de sfinţire) prin care ne dezbrăcăm de omul cel vechi şi ne îmbrăcăm în omul cel nou ( Ef.4:22-24; Isaia 59:17; 2 Cor.6:3-7; 1Tes.5:8).

Un bun exemplu privind modul cum a folosit platoşa neprihănirii este exemplul lui Iov, care, în mijlocul necazurilor şi a suferinţelor cauzate de Satan, s-a păstrat curat şi a câştigat biruinţa în lupta spirituală în care a fost antrenat, fiindcă în tot ceea ce i s-a întâmplat n-a blestemat pe Dumnezu şi nici n-a păcătuit cu buzele sale (Iov.2:9-10).

Măsurându-se însă cu Dumnezeu, Iov a trebuit să recunoască că este pacătos, şi are nevoie de o neprihănire mult mai mare decât cea la care ar fi putut el să ajungă (Iov.41:1- 42:6).

Conţinutul lecţiei:  Pasajele lecţiei biblice de astăzi ilustrează modul în care putem dobândi această neprihănire şi ne arată care este neprihănirea ce ne va apăra în faţa atacurilor diavolului, ca să putem câştiga biruinţa în lupta spirituală.

1. Neprihănirea personală (autoneprihanirea) (Romani 3:22; 27-28)

În faţa provocărilor vieţii şi a atacurilor celui rău mulţi oameni încearcă să se apere declarându-se nevinovaţi şi îmbrăcând o haină de autoneprihănire. Găsim acest exemplu în cazul lui Cain (Gen.4:9), al fraţilor lui Iosif (Gen.42:9-11), al fariseului de la templu (Luca 18:10-14) şi în prima parte a vieţii lui Pavel (Fil.3:4-9).

Această stare de autoneprihănire nu ne poate asigura însă biruinţa în faţa atacurilor puterii întunericului, pentru că Diavolul nu se sperie de o neprihanire de etichetă, ci, dimpotrivă, o şi recomandă.

Diavolul ne ştie punctele vulnerabile şi ceea ce am făcut, lucruri pe care le va folosi atunci când vrea să ne prindă în mreaja lui şi să ne acuze (Iov.1:6-12;2:1-10). Iar înaintea lui Dumnezeu toţi oamenii sunt păcătoşi (Rom.3:22) şi nimeni nu se va putea îndreptăţi printr-o neprihănire personală (Rom.3:20;28). Această stare de neprihănire personală este de fapt o autoînşelare (Gal.6:7-8).

2. Neprihănirea atribuită (dobândită prin credinţă) (Romani 3:21-30)

Primul verset al acestui pasaj (Rom.3:21) ne desoperă faptul că există o neprihanire pe care o dă Dumnezeu. Această neprihănire indică mai mult poziţia pe care o avem noi în Hristos. Nu mai suntem socotiţi pacătoşi, ci fără de vină (drepţi) (Rom.3:23-24;5:1).

Această neprihănire este darul lui Dumnezeu (Rom.3:21-22), se capătă prin credinţa în Hristos (Rom.3:22;24-26), este pentru toţi (Rom.3:22;29-30), fără Lege sau fapte personale (Rom.3:27-28) şi numai prin meritele jertfei lui Hristos (Ro.3:24-26).

Această neprihănire ce ne acoperă păcatele trecutului şi ne aşează în meritele lui Hristos este o puternică armă care îl face pe diavol să rămână fără pricină de acuzare şi îl împiedică să mai aibă acces asupra noastră, fiindcă acum suntem ascunşi cu Hristos în Dumnezeu (Rom.8:33-39; Col.3:3; Ioan 10:28-30).

3. Neprihănirea împărtăşită (starea de sfinţenie) (1 Petru 1:14-16)

Aceasta este starea de neprihănire la care trebuie să ajungem. Nu numai să fim în Hristos, dar să şi devenim asemenea Lui.

Deorece adresarea folosită de apostolul Petru este generală, înţelegem că această stare de sfinţenie  este chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi (1 Pet.1:14-16). „Urmăreşte exemplul  celui ce ne-a chemat” (1 Pet.1:15) este un imperativ (1 Pet. 1:16) trebuie să cuprindă toate compartimentele vieţii (1 Pet.1:15) şi are ca motivaţie noua relaţie pe care care o avem cu Dumneuzeu şi judecata care urmează să vină (1 Pet.1:17).

Pot ajunge la acestă stare de sfinţenie cei ce sunt deja copii (1 Pet.1:14; Ioan 1:12-13) ce nu se lasă învinşi de pofte (1 Pet.1:14), cunosc adevărul şi pe Cel ce i-a chemat (1Pet.1:14-15), iau în serios Cuvântul lui Dumnezeu (1 Pet.1:16) umblă în frica lui Dumnezeu (1 Pet.1:17), veghează asupra vieţii lor (1 Pet.1:17 si 13) şi acceptă lucrarea de desăvârşire împlinită de Duhul lui Dumnezeu ( 2 Cor 3:18).

Cei ce vor ajunge astfel îmbrăcaţi cu Hristos vor fi biruitori în lupta spirituală, după cum şi Hristos a biruit toate atacurile celui rău.

Întrebări pentru discuţii:

  1. Ce înseamnă platoşa neprihănirii ?
  2. Cum putem obţine această piesă din armătura spirituală ?
  3. De ce neprihănirea personală (autoneprihănirea) nu ne poate apăra de atacurile diavolului ?
  4. Care sunt cele mai frecvente afirmaţii ce ne arată că şi astăzi oamenii încercă să se îmbrace în acest veşmânt al autoneprihănirii ?
  5. Cine poate primi neprihănirea oferită de Dumnezeu ?
  6. Care sunt lucrurile ce trebuie împlinite pentru a ajunge la starea de sfinţenie –asemenea lui Hristos ?
  7. De ce acei ce sunt îmbrăcaţi în Hristos sunt şi biruitori în lupta spirituală?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *