HRISTOS ŞI UN DEMONIZAT ÎN ACEEAŞI SINAGOGĂ

I.Această minune a lui Isus este înregistrată atât în Luca

cât şi în Matei.

  1. Capernaumul era oraşul principal al Galileii, unde Isus a

ales să locuiască în timpul lucrării Sale publice

2. A fost primul Sabat petrecut de Isus în Capernaum. El a

mers la sinagogă să facă o punte între Vechiul

Legământ şi cel Nou, pe care a venit să stabilească.

3. Lipsa de ospitalitate a nazarinenilor nu L-a descurajat

Luca 4:16-30)

4. A fost o minune în care a fost implicată activitatea

dezastruoasă a lumii spirituale rele (Efeseni 6:12)

II. Duhurile rele pot fi religioase

1. Pot merge la sinagogă. O persoană religioasă poate fi

posedată de duhuri rele.

2.Demonii sunt duhuri necurate (Luca 4:33; Marcu 1:23);

în timp ce îngerii sunt duhuri slujitoare (Evrei 1:14)

3. Demonii L-au recunoscut pe Isus, care, în esenţa

Sa, este Dumnezeu şi deci duh (Ioan 4:24;

Marcu 1:24; Luca 4:34)

III. Lumina demască întunericul

  1. Isus, Lumina lumii (Ioan 8:12) a ajuns în prezenţa

întunericului

Şi lumina nu poate străluci în întuneric (Ioan 1:5)

2. Întunericul a protestat la expunerea neaşteptată şi a

strigat.

3. Duhul necurat a demonstrat că nu era nimic comun

între el, un demon murdar şi “Sfântul lui Dumnezeu”

4. Duhul a recunoscut cine era Isus, dar nu a vrut să aibă

nimic de-a face cu El.

– El a recunoscut identitatea lui Isus (Marcu 1:24)

– Ce tragedie să recunoşti cine este Isus, dar să nu vrei

ca El să facă în viaţa ta ceea ce El a venit să tacă – să

mântuiască pe cei pierduţi şi nu să distrugă vieţile

oamenilor (Luca 9:5-6; 19:10)

IV. Victoria lui Isus asupra demonilor

  1. Diagnosticul lui Isus a fost corect. Porunca Lui a

fost dată duhurilor, să iasă afară din el (Marcu 1:25;

Luca 4:35

2. Demonul L-a ascultat pe Hristos şi a ieşit afară din om

cu un strigăt puternic (Marcu 1:26; Luca 4:35). Duhul

rău a fost biruit şi a ieşit afară involuntar.

3. Cei prezenţi au fost înmărmuriţi nu numai de învăţătura

nouă a lui Isus, ci şi de puterea absolută pe care El o

avea de a porunci duhurilor şi ele să-L asculte.

4. Acţiunea lui Isus nu i-a făcut nici un rău omului

(Luca 4:35).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *