Hristos a înviat !

Aceasta este urare pe care as dori sa o adresez ,în această zi de sărbătoare tuturor cititorilor paginii web: www.misiune.ro . ! Nu suntem primii cei care purtăm sau auzim acest mesaj !

“Hristos a înviat”!, este urarea cu care au fost întâmpinate femeile care dis de dimineaţă în ziua întâi a săptămînii au mers să caute pe Domnul Isus în mormânt , pregatite sa-I îmbălsămeze trupul .Nu este aici le-a spus îngerul ;aşa cum relatează evanghelistul Matei în cap. 28:5, a înviat după cum zisese . Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul.

Aceeaşi mărturie despre înviere au depus şi străjerii care au păzit mormîntul.Ca martori ai învierii ei ştiau tot ce se petrecuse la mormântul Domnului . De aceea alergînd în cetate , au vestit preoţilor celor mai de seamă acelaşi adevăr că “Hristos este viu!”
Deşi neîncrezători la început, doi dintre ucenicii Domnului au alergat si ei la mormănt , au găsit piatra răsturnată aşa cum le povestiseră femeile . Intrând însa în mormânt au găsit noi dovezi ale învierii : fâşiile de pănză cu care a fost înfăşurat trupul Domnului Isus asezate jos , iar ştergarul care-I acoperise capul, făcut sul şi pus deoparte .Aceste mărturii i-au ajutat să creadă în înviere şi mai tîrziu dupa întîlnirea cu Domnul Isus, să rostească cu convingere acelasi mesaj :”Hristos a înviat !”

Cu aceeaşi convingere am vrea şi noi în aceste zile cînd suntem întîmpinaţi cu acest mesaj să răspundem : “cu adevărat a înviat !” şi bucuria întâlnirii cu Cel Înviat şi părtăşia deplină cu El, să va fie binecuvântarea pe care să o traiti la aceste sărbători. !

De fapt învierea Domnului Isus a prilejuit în creştinism cea mai mare sărbătoare . Este atât de frumos să vezi în aceste zile cum toţi cei care iubesc pe Dumnezeu, în miez de noapte sau dis de dimineaţă în ziua învierii, se grăbesc să meargă la biserici unde uniţi într-un cor de mii de suflete proclamă biruinţa Domnului Isus cântând:

Hristos a înviat din morţi,

Cu moartea-I pe moarte călcând

Şi celor din morminte

Viaţă dăruindu-le

Această atmosferă de sărbătoare este continuată apoi în familii în jurul mesei de Paşte, care este pregătită cu atâta grijă. În ciuda greutăţilor finnanciare pe care le trăim, fiecare dintre noi ne străduim ca această masă să fie deosebită, şi dacă este posibil să-I adune pe toţi cei dragi.

Mi-aduc aminte de vremea când copil fiind, părinţii mi-au cumpărat primul costum de haine şi cravată aşa cum aveau bărbaţii ! Eram nerăbdător să-l îmbrac. Dar de fiecare dată auzeam aceeaşi atenţionare : Nu se poate ;acesta-I costumul de Paşte . Începeam să număr atunci zilele până la această sărbătoare , când cu grijă şi mari emoţii mergeam la casa Domnului purtând bucuros haina cea nouă. Toată grija mea era să nu cumva să-mi murdăresc costumul şi apoi să vad dacă este cineva care a remarcat cât de bine îmi stă în haina cea noua ! Această bucurie îmi trecea repede când observam că altcineva are un costum mai frumos ca al meu şi devenea centrul atenţiei !

În acea vreme pentru mine sărbătoarea învierii însemna doar să merg la biserică, să port un costum nou, şi venind acasă să avem o masă îmbelşugată cu ouă roşii miel şi cozonaci ! Fiind copil, atunci nu pricepeam mai mult .Mă cutremur însa văzând că astazi sunt oameni mari si asa de multi creştini pentru care sărbătoarea învierii cuprinde doar aceste bucurii trecătoare. De aceea întrebarea mea în această zi este : oare numai pentru aceasta a murit şi-a înviat Domnul Isus ? Să avem o sărbătoare la care sa ne facem haine noi , sa mîncam si sa petrecem , ocazie pe care unii o folosesc ca un nou prilej pentru a trăi în păcat ? Sunt oare bucurii mai mari pe care le putem avea la învierea Domnului Isus ?

Faptul învierii Domnului Isus este evenimentul cel mai măreţ care a avut vreodata loc pe planeta noastră. Cunoscându-l şi înţelegându-I semnificaţiile, putem trăi bucurii mult mai mari , avînd fericire deplina la sărbători .

În primul rând :

Învierea Domnului Isus este cel mai puternic semn al identităţii Sale !

Mulţi s-au întrebat în timpul slujirii Sale în mijlocul acestei lumi : Cine este Isus ? Este el cu adevărat Mesia trimisul lui Dumnezeu ?
Chiar de la întruparea Domnului Isus, Dumnezeu a lăsat semne şi mărturii care să ne arate că el Este Fiul Lui Dumnezeu.

Profetul Isaia anunţând naşterea Domnului spune în Isaia 6:14.
“Domnul însuşi vă va da un semn: Iată fecioara va rămânea însărcinată, va naşte un fiu, şi-I va pune numele Emanuel Dumnezeu este cu noi . !Prin Domnul Isus s-a împlinit această profeţie. El s-a născut prin puterea Duhului Sfânt, prin sfânta fecioară Maria.

La naşterea Sa şi păstorii au primit un semn după care aveau să-L recunoască . Îngerul care I-a anunţat despre naşterea Mîntuitorului le-a spus : iată semnul după care îl veţi cunoaşte: Veţi găsi un prunc înfăşat scutece şi culcat într-o iesle ! Mergând în grabă în Betleem aşa cum relatează ev. Luca în cap 2 ei au găsit pe Mesia, după semnul pe care îl primiseră şi au slăvit pe Dumnezeu pentru că toate erau aşa cum li se spuseseră.

Şi Ioan Botezătorul a primit un semn după care să-l cunoasă pe Acel pe care l-a prezentat ca fiind Mielul Lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii . Pentru el semnul a fost coborârea Duhului Sfânt în chip de porumpel peste Domnul Isus în vremea borezului. Ioan 1:29-34

Odată cu începutul slujirii publice a Domnului Isus, numărul semnelor care să-I confirme identitatea de Trimis a Lui Dumnezeu şi Fiu al Celui Preaînalt, au crescut ! Unii l-u recunoscut auzindu-I cuvintele, alţii au înţeles că el este Mesia văzând minunile pe care le-a savîrsit: a potolit vântul şi marea, a vindecat pe bolnavi a eliberat pe cei stăpâniţi de demoni si a înviat pe ce au ajuns în mormînt.
Pentru trimişii lui Ioan Botezătorul aceste mărturii au fost deajuns ca ei să credă Că Domnul Isus este trimisul Lui Dumnezeu . Ca semn al identitatii lui Mesia ei s-au întors la învăţătorul lor mărturisind: Orbii văd şchiopii umblă , leproşii sunt curăţiţi, morţii înviază, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia. Luca 7:22.

Pentru unii dintre cărturarii şi fariseii din vremea Domnului Isus toate aceste mărturii nu au fost de ajuns, de aceea ei I-au mai cerut un semn :

S-au apropiat de Domnul Isus, şi I-au zis : Învăţătorule am vrea să vedem un semn de la tine ! Mat.12:38 Pentru ei şi pentru toţi cei care ar mai avea aceleasi aşteptări Domnul Isus raspunde : Un neam viclean şi preacurvar cere un semn; dar nu I se va da alt semn decât semnul proorocului Iona. Căci dupăcum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pîntecele chitului tot aşa şi fiul omului va sta trei zile şi trei nopţi în inima pământului.

Acest semn l-a împlinit Domnul Isus prin moartea şi Învierea Sa. De aceea învierea este temelia creştinismului , pentru că reprezinta dovada de netăgăduit că Isus este Fiul lui Dumnezeu; Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Apostolul pavel vorbind în areopagul din Atena spune: Dumnezeu nu tine seama de vremurile de nestiinta, si porunceste acum tuturor oamenilor de pretutindeni sa se poacaiasca; pentru ca a rînduit o zi în care va judeca lumea dupa dreptate , prin Omul pe care L-a rînduit pentru aceasta si despre care a dat tuturor oamenilor o dovada netagaduita prin faptul ca L-a înviat din morti ” Fapte 17:30-31 .
Toţi cei care iau în considerare aceasta dovada a Divinitatii sale si cred în Domnul Isus şi în învierea Sa, trăiesc la sărbători acestă bucurie a cunoaşterii . Apoi,

Învierea Domnului Isus este dovada biruinţei Sale.

Învierea este nu numai cel mai puternic semn al identităţii Domnului Isus ci şi dovada faptului că El este cel Biruitor. Împotriva Domnului Isus s-au deslănţuit în vremea săptămânii patimilor puterile întunericului. Preoţii cei mai de seamă chiar dacă nu au găsit nici un motiv real pentru a-L învinovati, au hotărât să-l omoare şi au silit pe Pilat guvernatorul roman din acea vreme , să semneze această sentinţă.

În vremea arestari, a procesului religios si civil, Domnul Isus a rămas singur : părăsit de ucenici şi trădat de Iuda ., Pe cruce a fost chiar părăsit si de Tatăl Său. În aceasta stare, părea învins. Atârnat pe cruce, locul în care şi-a sfârşit viaţa , arăta fără putere.

Unii dintre cei ce au asistat la actul răstignirii I-au spus în mod blasfemiator: Pe alţii I-a mântuit iar pe Sine nu se poate mântui ! Dacă este El împăratul lui Israel, să se păogoare acum de pe cruce, şi vom crede în El. Mat 27:42.

Domnul Isus n-a răspuns acestor provocări. A rămas pe cruce nu pentru că era slab lipsit de putere , sau pentru că era ţintuit de cuiele romane ! A rămas pe cruce legat de dragostea pentru mine şi pentru tine. Cînd fost aşezat în mormînt ca să nu cumva să se întâmple vre-o surpriza, preoţii cei mai de seamă au făcut tot ce le sta în putinţă ca fiul Lui Dumnezeu să rămână acolo.

Peste mormânt au prăvălit o piatră mare, careapoi a fost sigilată iar mormăntul a fost păzit de garda templului. În acest moment biruinţa părea să fie de partea preotilor si de partea puterii întunericului. Dar nu ei sunt cei biruitori. Învierea Domnului Isus ne arată că deşi a trecut prin moarte şi mormânt, El a câştigat Biruinţa. Diavolul nu L-a putut rapune şi moartea s-a dovedit a fi fără putere. Nu L-a putut ţine în mormînt nimeni si nimic, pentru că El este Învierea şi Viaţa , Cel care are toată Puterea în cer şi pe pământ.

Proclamarea biruinţei Sale o putem gasi în mărturia pe care Domnul Isus a făct-o pentru Ioan în timpul revelatiei pe care acesta a avut-o pe insula patmos Apoc. 1:17-18″ Eu sunt cel dintâi şi cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort şi iată că sunt viu în vecii vecilor . Eu ţin cheile morţilor şi ale locuinţei morţilor.”
Ai gustat şi tu această biruinţă împreună cu Cel Înviat ? Eşti biruitor sau eşti înfrânt !Toţi cei care experimenteaza învierea , la sărbători trăiesc bucuria biruinţei .

Alaturi de bucuria cunoasterii si-a biruintei,la sarbatoari mai poti trai si Bucuria nadejdii, pentru ca:

Învierea Domnului Isus este şi garanţia învierii noastre !

Apostolul Pavel a spus celor din Corint în întâia sa epistolă cap 15 : 19:” Dacă na-ar fi
înviat Hristos şi numai pentru viaţa aceasta neam pus nădejdea în Dumnezeu, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre oameni ! Dar noi ştim şi mărturisim că Hristos a înviat ! de aceea putem spune : suntem cei mai fericiţi dintre oameni . Aceasta fericire este întregita de faptul ca avem o nădejde vie . Vom Învia împreună cu El,; Apostolul Pavel spunea în acelaşi capitol al epistolei către Corinteni
“Acum Hristos a înviat din morţi şi este pârga celor adormiţi !”

Chiar dacă nu avem tot ce ne-am dori şi uneori durerea şi suferinţa ne încercă şi la sărbători , suntem plini de bucurie pentru ca avem această nădejde a vieţii veşnice.
Care sunt motivele bucuriei tale la sărbători ? Nu cumva te mulţumeşti doar cu fărâmiturile ceremonialurilor al datinilor , obiceiurilor şi-a lucrurilor mărunte ? Isus Hristos Cel Înviat , la aceste sarbatori îti poate da bucuria cunoasterii, bucuria biruintei si bucuria nadejdii. Fii gata sa crezi , sa-L întîlnesti si sa-L urmezi slujindu-L cu daruire , pentru ca la aceste sarbatori sa poti trai o bucurie deplina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *