Glorificarea lui Dumnezeu

Iuda 24-25 (1 Petru 4:11)

Scopul lecţiei: Să descoperim importanţa închinării, cui trebuie să-i fie adusă închinarea, precum şi modul în care trebuie să fie practicată închinarea

Conţinutul lecţiei: Prin epistola sa, Iuda i-a îndemnat  pe cei credincioşi să rămână statornici în credinţă şi să lupte pentru credinţă, arătând: schimbarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viaţa sa (Iuda 1/a), statutul spiritual al celor ce-l urmează pe Dumnezeu (Iuda 1/b-2), valoarea credinţei (Iuda 3), pericolul apostaziei (Iuda 4), urmările necredinţei (Iuda 5-7), identitatea, acţiunile şi destinul celor apostaţi (Iuda 8-16), precum şi modul în care trebuie să fie purtată lupta spirituală (lupta credinţei – Iuda 17-23). După această prezentare, Iuda îşi încheie epistola cu o doxologie prin care îi conduce pe cei credincioşi într-un act de  închinare (Iuda 24-25). Studiind această doxologie care ne descoperă secretul biruinţei în lupta spirituală, descoperim :

1.    Importanţa închinării

Deşi Iuda a adresat o mobilizare generală pentru lupta spirituală (Iuda 3), prin doxologia cu care îşi încheie epistola, el îi conduce pe cei credincioşi la închinare. Acest fapt arată că înainte de a fi antrenaţi în lupta spirituală noi trebuie să înflăcărăm închinarea (Iuda 24-25; Romani 16:25-27; Efeseni 3:20-21; Exod 17:8-13).

Aplicaţie practică: prezentaţi factorii care îi determină pe cei credincioşi să neglijeze închinarea şi arătaţi cum poate fi revigorat atât actul închinării personale cât şi cel din biserică.


2.    Cui trebuie să-i fie adresată închinarea

Iuda arată cui trebuie să-i fie adresată închinarea menţionând persoanele care merită închinarea :„singurului Dumnezeu” (Iuda 25; Romani 16:27; Exodul  20:2-3; Deuteronomul 4:35, 39; 32:39; Isaia 45:5; 1 Timotei 1:17) „Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos” (Iuda 25; 1 Timotei 2:3-5; 2 Timotei 1:8-10; Fapte 4:12),  „Domnul nostru” (Iuda 25; Efeseni 4:5-6; Fapte 2:32-36; Filipeni 2:9-11), precum şi atributele şi lucrările pe care le înfăptuieşte Dumnezeu: El poate să ne păzească de orice cădere (Iuda 24/a; Iuda 1/b; 1 Petru 1:5; Ioan 10:28-29; 17:11-15), să ne dea neprihănirea („să ne înfăţişăm fără prihană” – Iuda 24; Efeseni 3:20-21; 5:25-27; 1:3-12) şi „slava” („poate să ne facă să ne înfăţişăm plini de bucurie înaintea slavei Sale” – Iuda 24; Coloseni 1:21-22; 3:4).

Aplicaţie practică:
arătaţi de ce au ajuns oamenii să se închine la persoane şi lucruri care nu merită închinarea şi care sunt binecuvântările pe care le primesc cei ce se închină lui Dumnezeu.

3.    Modul în care trebuie să fie practicată închinarea

Prin actul închinării cei credincioşi trebuie: să Îl slăvească pe Dumnezeu („singurului Dumnezeu , Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă” – Iuda 25/b; Romani 11:36; 1 Corinteni 10:31; Galateni 1:5; 1 Petru 4:11; Apocalipsa 7:12; 19:1), să recunoscă măreţia şi puterea lui Dumnezeu („singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie măreţia şi puterea” – Iuda 25/b; 1 Petru 4:11; Isaia 6:3; Apocalipsa 4:8; 5:12, 7:12, 19:1) şi să se supună stăpânirii lui Dumnezeu („singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie …stăpânire” – Iuda 25/b; Romani 14:9; Coloseni 1:15-18).

Prin faptul că a prezentat eternitatea lui Dumnezeu, Iuda arată că actul închinării trebuie să fie continuu: „ înainte de toţi vecii, acum şi în veci” (Iuda 25/b; Psalmul 90:1-2; Apocalipsa 5:13-14, 7:9-12).

Întrebări pentru discuţii:

1.    De ce a ales Iuda ca formă de încheiere a epistolei sale „doxologia” ?
2.    De ce trebuie ca înainte de a ne angaja în lupta spirituală să înflăcărăm închinarea ?
3.    Cum poate fi revigorată închinarea personală şi cea din biserică ?
4.    Cine merită închinarea ?
5.    Ce atribute şi ce lucrări ale lui Dumnezeu a menţionat Iuda pentru a-i motiva pe cei credincioşi la o închinare adevărată ?
6.    Cum trebuie practicată închinarea ?
7.    De ce trebuie să fie închinarea o jertfă necurmată ?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *