Formarea Bibliei

Ps.119:144-152 (Ps.119:160)

Contextul lecţiei:

Dacă dorim să ne punem încrederea şi să ascultăm de Dumnezeu în mod absolut, avem nevoie de o colecţie de cuvinte de care să fim siguri că sunt însăşi cuvintele lui Dumnezeu date nouă. Lista tuturor cărţilor recunoscute oficial ca aparţinând Scripturii constituie Canonul Bibliei.

Cuvântul “canon” (de la gr. Kanon = măsură, cu sensul figurat de “normă”, “îndreptar”), aplicat Scripturii, înseamnă colecţia căr¬ţilor pe care Biserica le-a recunoscut ca fiind inspirate de Duhul Sfânt şi reprezentând izvoare ale Revelaţiei divine. Prin urmare Biblia devine normativă pentru credinţa şi viaţa creştină.

Întrebări exegetice:

Ce importanţă are faptul că Învăţăturile Domnului din Scriptură au o autenticitate eternă (“sunt drepte pe vecie”, “sunt adevărul”)? (v.144, 151)
Cum poate deveni normativă Biblia pentru viaţa noastră? (v.145-148)
Ce acţiuni zilnice pot demonstra faptul că Biblia este practic un îndreptar al vieţii noastre? (v.148)

Întrebări aplicative:

De ce crezi că Biblia este autentică?
Cum reflectă viaţa ta adevărul Scripturii?

Pastor Dr. Boingeanu Corneliu, după materialul publicat pe pagina www.betel.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *