Foloseşte scutul credinţei (umblă prin credinţă)

Evrei 11:1-13 (1 Petru 5:8-9)

Scopul lecţiei : Să înţelegem ce înseamnă scutul credinţei, care este relaţia acestui echipament spiritual cu celelate piese din armura spirituală şi cum putem ajunge eroi ai credinţei, biruind în lupta spirituală în care suntem antrenaţi.

Contextul lecţiei:
În şirul pieselor ce formează armătura spirituală pe care trebuie să o poarte  cei credincioşi în scopul de a fi biruitori în lupta împotriva diavolului, apostolul Pavel menţioneză şi „scutul credinţei.” Atunci  când vorbeşte despre  aceasta armă spirituală, el o relaţionează faţă de cele prezentate anterior, spunând că acest echipament trebuie purtat pe deasupra tuturor celor deja menţionate ( Ef.6:16).

Acest fapt ne arată că această armă spirituală (scutul credinţei), lucrează împreună cu  centura adevărului, platoşa neprihănirii şi râvna evangheliei, care sunt incomplete şi ineficiente fără credinţă.

În echipamenutul militar al unui soldat roman, la care a facut probabil referire apostolul Pavel, scutul era arma cu cele mai mari dimensiuni, având aproximativ 1,2 m înălţime şi 0,60 m lăţime. Aceste dimensiuni ne arată nu numai cît ar trebui să fie mărimea credinţei, ci şi faptul că, adăpostindu-ne în spatele ei, ne este apărată întreaga fiinţă.

Atunci când a menţionat „ săgeţile arzătoare”, apostolul Pavel a făcut referire la arma cea mai de temut folosită în timpul războaielor din acea vreme. Acestea erau săgeţi ce aveau înfăşurate în jurul vârfului ascuţit câlţi înmuiaţi în smoală fierbinte, căreia i se dădea foc.

Aceste săgeţi în flăcări provocau răni dureroase ce se vindecau foarte greu, datorită arsurilor, iar acolo unde acestea ajungeau provocau mari incendii.  Când soldatul îşi folosea scutul ce era confecţionat din două straturi de lemn lipite încrucişat, aceste săgeţi care se înfingeau adânc în lemn, erau oprite şi stinse.

Aceste săgeţi ilustrează puterea atacului diavolului, care aruncă împotriva celor credincioşi săgeţi de deznădejde, îndoială, teamă şi  ispitire. Putem învinge aceste săgeţi arzătoare aruncate de diavol doar apărându-ne şi luptând cu scutul credinţei (1 Tim.6:3-12; 1 Tes.5:5-8; 1 Tes.3:1-5). O credinţă insuficientă a adus ucenicilor o mare înfrângere în faţa puterii demonice ce stăpânea copilul ce le-a fost adus pentru vindecare (Mat 17:14-20), iar o credinţă mare asigură o biruinţă deplină (Mat.17:20.21; Mat.21:21-22).

Cei ce folosesc scutul credinţei sunt fară teamă (Ex.14:13-14;Ps.27:1-3), stau tare în Domnul ( Ps.112:4-10;Ef.6:10; Ev.6:17-20), stau în picioare ( Ef.6:13; Ps.121:1-8), se împotrivesc atacurilor diavolului ( Ef.6:11;1 Pet.5:8-9) şi mărturisesc cu putere şi curaj (1 Ioan.2:14; Ap.12:10-11).

Conţinutul lecţiei: În capitolul 11 al epistolei către Evrei, ne este prezentată o galerie a eroilor credinţei. Numele acestor sfinţi este menţionat datorită faptelor de vitejie pe care le-au înfăptuit prin credinţă. Studiind pasajul lecţiei biblice de astăzi observăm că:

1.    Cei credincioşi au în atenţie lumea de dincolo (Ev.11:1-3)

Atunci când prezintă o definiţie a credinţei, scriitorul epistolei către Evrei  spune:” credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd”(Ev.11:1). Această declaraţie ne ajută să înţelegem că cei credincioşi nu se uită la lucrurile de aici şi la realitatea imediată, ci au în atenţie  lucrurile care nu se văd şi realitatea veşnică (2 Cor.4:16-18).  Slujitorul lui Elisei a fost înfrânt când a văzut doar duşmanul fizic. A ajuns însă plin de curaj când i s-au deschis ochii şi a văzut armata lui Dumnezeu (2 Împ.6:15-17).

2.    Cei credincioşi oferă lui Dumnezeu ce este mai bun (Ev.11:4)

Urmărind exemplul lui Abel descoperim că el a fost plăcut lui Dumnezeu şi jertfa i-a fost bine primită, fiindcă L-a pus pe Dumnezeu pe primul plan al vieţii sale şi I-a oferit ceea ce avea mai bun (Ev.11:4). Când Îl punem pe Dumnezeu pe primul loc al vieţii nostre, atunci toate celelate lucruri sunt aşezate în ordinea corectă, iar binecuvântarea şi biruinţa ne sunt depline ( Mat. 6:31).

3.    Cei credincioşi umblă cu Dumnezeu (Ev.11:5-6)

Pentru Enoh, lupta credinţei a însemnat o umblare cu Dumnezeu. Deşi a trăit într-o lume coruptă, în ciuda greutăţilor vieţii şi a responsabilităţilor de familie, el a mers în cadenţă cu Dumnezeu şi a biruit în lupta credinţei, fiindcă n-a dat înapoi şi, perseverând, a umblat cu Dumnezeu vreme de 300 de ani ( Gen.5:21-22; Ev.10:35-39).

4.    Cei credincişi aplică planul lui Dumnezeu (Ev.11:7)

Noe şi-a exprimat credinţa prin faptul că a pus în practică tot ceea ce i-a cerut Dumnezeu şi a împlinit cu credincioşie fiecare detaliu. El n-a pus la îndoială planul lui Dumnezeu şi nici nu i-a facut corectări prin adăugiri sau omiteri, ci a împlinit întocmai tot ceea ce i s-a cerut (Gen.6:22). Eva a fost învinsă în lupta spirituală purtată cu diavolul fiindcă a aceptat adăugirile la planul lui Dumnezeu, sugerate de diavol (Gen.3:1-6).

5.    Cei credincioşi ascultă necondiţionat (Ev.11:8-13)

Avraam a ajuns  părintele tuturor credincioşilor pentru că L-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Astfel el a ascultat şi a pornit spre ţara făgăduită chiar dacă nu ştia unde merge (Ev.11:8), a luat în moştenire un pământ bazându-se doar pe făgăduinţă (Ev.11:9-10) şi a aşteptat un moştenitor şi o sămânţă de urmaşi contând deplin pe ceea ce i-a spus Dumnezeu ( Ev.11:11-12; Gen.15:1-6; Rom.4:16-25).

Întărindu-ne în credinţă şi exprimându-ne credinţa în acelaşi fel , vom fi şi noi biruitori în lupta spirituală (2 Pet.1:3-11; Iacov 4:7).

Întrebări pentru discuţii :

1.    Care este relaţia dintre scutul credinţei şi celelalte piese din armura spirituală ?
2.    De ce săgeţile aruncate de cel rău sunt un mare pericol ?
3.    Ce înseamnă a folosi scutul credinţei ?
4.    Ce alte scuturi încearcă să folosească oamenii de astăzi pentru a înfrunta atacurile diavolului?
5.    Ce face scutul credinţei să fie o armă spirituală puternică ?
6.    Care dintre manifestările credinţei întâlnite la sfinţii prezentaţi în lecţia biblică de astăzi lipseşte cel mai mult în   timpul în care trăim?
7.    Cum putem ajunge să creştem în credinţă ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *