Filadelfia, biserica reformelor spirituale

Apocalipsa 3:7-12 (Tit 2:11-14)

Scopul lecţiei: Să descoperim caracteristicile, misiunea şi răsplătirile pe care le promite Domnul Isus unei biserici biruitoare.

Contextul lecţiei: Cetatea Filadelfia a fost întemeiată în anul 189 î.Hr. de către Eumenes al II-lea (197-160 î.Hr.), rege al Pergamului. A primit acest nume de Filadelfia („philadelphos”, care înseamnă „dragoste de frate”) din partea lui Eumenes al-II-lea, care a şi renovat-o în sec. al-II-lea în.Hr., ca semn al dragostei lui faţă de fratele său mai mare, ce i-a dovedit loialitate în toate acţiunile lui militare. La început oraşul a fost situat pe un platou în partea superioară a unei văi largi care străbătea Sardesul până la Marea Egee. Fiindcă prin acestă vale trecea şi drumul comercial ce lega Roma de Răsărit, Filadelfia a fost pentru multă vreme un renumit punct vamal, iar pământul fertil de pe platoul în care a fost situat oraşul a favorizat dezvoltarea viticulturii.

Pentru că în Filadelfia erau foarte multe temple păgâne, oraşul a mai fost numit şi „Mica Atenă”. Zeul care avea cele mai mari şi mai multe altare era Dionysos, (Bachus la romani), zeul vinului, sărbătorilor şi al veseliei. Oraşul Filadelfia a fost distrus printr-un cutremur în anul 17 d.Hr. şi reconstruit mult mai la est de prima locaţie, prin donaţii imperiale, primind numele de Neocezareea şi mai târziu Flavia. În prezent acest oraş poartă numele de Alaşehir, situat în Sud-Vestul Turciei.

Conţinutul lecţiei: Scrisoarea adresată de Domnul Isus prin apostolul Ioan bisericii Filadelfia este cea de-a şasea scrisoare menţionată la începutul cărţii Apocalipsa. Studiind mesajul acestei scrisori descoperim:

1.    Caracteristicile bisericii Filadelfia   Apocalipsa 3:7-8

Deşi Sfânta Scriptură nu ne spune cum a luat fiinţă acestă biserică, Domnul Isus i-a cunoscut locaţia, starea spirituală şi slujirea. Suntem siguri de acest fapt deoarece în scrisoarea care i-a fost adresată, Însuşi Domnul Isus a declarat: „ştiu faptele tale” (Apocalipsa 3:8/a).  Mai mult însă de atât, în aceeaşi scrisoare descoperim şi alte informaţii care ne prezintă identitatea acestei biserici. Potrivit acestor informaţii descoperim că biserica Filadelfia a fost o biserică “obişnuită “(nu a ieşit în evidenţă prin lucrări care să atragă atenţia celor din primul veac, precum biserica din Ierusalim sau Antiohia), “avea puţină putere” (Apocalipsa 3:8), “a păzit Cuvântul Domnului Isus” (Apocalipsa 3:8/a) şi “a dovedit o mare credincioşie” (nu s-a ruşinat de Domnul Isus şi “nu s-a lepădat de Domnul”, indiferent de preţul pe care a trebuit să-l plătească – Apocalipsa 3:8/b).

După cum numele oraşului Filadelfia exprimă dragostea de fraţi, tot aşa şi biserica Filadelfia şi-a dovedit dragostea faţă de Domnul Isus, arătând o loialitate deplină. Dincolo însă de aceste caracteristici spirituale, citind scrisoarea care i-a fost adresată, remarcăm faptul că, atunci când a fost cercetată, Domnul Isus nu a adus niciun reproş acestei biserici.

2.    Oportunităţile bisericii  Filadelfia   Apocalipsa 3:7-9

O mare oportunitate pentru biserica Filadelfia a fost faptul că a primit o scrisoare de încurajare trimisă chiar de Domnului Isus, care S-a prezentat a fi „Cel sfânt” (Apocalipsa 3:7; Evrei 7:26-27; 1 Petru 1:15-16), „Cel Adevărat” (Apocalipsa 3:7; 1 Ioan 5:20) şi „Cel Atotputernic” (ţine cheia lui David şi are primul şi ultimul cuvânt – „deschide şi nimeni nu va închide şi închide şi nimeni nu va deschide” – Apocalipsa 3:7/b; Apocalipsa 1:18; Iov 12:13-14). Dincolo însă de oportunitatea de a primi o scrisoare din partea Domnul Isus şi de a-L cunoaşte pe Domnul într-un  mod specific, bisericii Filadelfia i-au fost oferite oportunităţi mult mai mari: „o uşă deschisă, pe care nimeni n-o va putea închide” (Apocalipsa 3:8) şi “câştigarea pentru Dumnezeu chiar şi a vrăjmaşilor lor” (Apocalipsa 3:9).

Dacă pentru primii creştini Iudeii au fost primul obstacol în calea slujirii Domnului Isus, Domnul i-a promis bisericii Filadelfia că va transforma acest obstacol într-o mare oportunitate. Vrăjmaşii lor se vor pleca în închinare în faţa bisericii, recunoscând dragostea Domnului Isus (Apocalipsa 3:9; 2:9; Isaia 60:14; Fapte 2:34-35; Filipeni 2:9-11).

3.    Răsplătirile bisericii Filadelfia   Apocalipsa 3:10-12

Ca răsplată a ascultării şi credincioşiei, Domnul Isus promite bisericii Filadelfia izbăvire din ceasul încercării (timpul prigoanei declanşate de Cezarii romani, sau de Anticrist – Apocalipsa 3:10; 2 Petru 2:9), cununa (Apocalipsa 3:11) şi onoarea de a fi un stâlp în Templul lui Dumnezeu (Apocalipsa 3:12). Dacă pentru eroii vremii numele era încrustat pe o placă de marmură în Galeriile Romane, cei ce vor birui împreună cu Domnul vor fi făcuţi un stâlp în Templul lui Dumnezeu, vor purta un nume nou şi nu vor mai părăsi Noul Ierusalim (Apocalipsa 3:12; Apocalipsa  21:2,10; 22:4).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Ce înseamnă numele „Filadelfia”?
2.    Cum S-a prezentat Domnul Isus bisericii Filadelfia ?
3.    Care au fost caracteristicile bisericii Filadelfia ?
4.    Ce lucruri arată că biserica Filadelfia este o biserică model ?
5.    Ce oportunităţi a avut biserica Filadelfia ?
6.    Ce oportunităţi au bisericile din vremea în care trăim noi?
7.    Ce răsplătiri au fost promise bisericii Filadelfia ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *