Fii întunericului: armata Diavolului

2 Pet.2:1-22 (Ef.2:1-2)

Scopul lecţiei: să cunoaştem identitatea învăţătorilor falşi şi să învăţăm cum putem birui cursele pe care aceştia le folosesc, pentru a nu fi depărtaţi de Hristos şi pentru a trăi cu evlavie şi neprihănire.

Contextul lecţiei: în lupta împotriva Adevărului, alături de Satan, îngerii căzuţi, căpeteniile, domniile şi stăpânirile celui rău, Sfânta Scriptură ne prezintă ca exponenţi ai răului cosmic şi pe „fii întunericului” . Dacă cei ce L-au primit pe Hristos au dobândit dreptul de a fi copii ai lui Dumnezeu (Ioan 1:12-13), devenind fii ai luminii (Ef.5:8-9;Ioan 8:12;12:36; I Tes.5:5-8), cei ce au rămas sub stăpânirea diavolului sunt identificaţi ca „fii ai veacului acestuia”, sau „fii ai întunericului” ( Luca 16:8; Ef.5:8;I Ts.5:5-8;I Ioan 2:9-11).

Sfânta Scriptura ne prezintă multe cazuri în care, pentru a-i îndepărta pe oameni de la adevăr, diavolul s-a folosit de prooroci mincinoşi, oameni de nimic, sau de învăţători care au promovat erezii nimicitoare. Deşi public a proorocit şi a anunţat numai ceea ce i-a spus Dumnezeu, în secret Balaam i-a sugerat însă lui Balac că poate să câştige lupta împotriva Israelului, atrăgându-i în imoralitate şi idolatrie ( Numeri 25:1-3;2Pet.2:15; Iuda 1:11). În vremea Vechiului Testament, alături de proorocii adevăraţi, este întâlnită şi o întreagă armată a profeţilor falşi ( I Împ.22:6; Ier.14:14;23:15-29;27:9-16;29:8-9). Iar în multe situaţii, pentru a-şi împlini planurile, cei care nu au reuşit altfel, au apelat la mărturia unor oameni de nimic (I Împ.21:9-13;Mat 26:-60-61;Fapt 6:11-14).

Această armată a fiilor întunericului va fi foarte activă şi în zilele din urmă, iar unii dintre proorocii şi învăţătorii mincinoşi se vor strecura chiar şi în biserică ( 2 Pet.2:1-22; I Ioan.4:1-6; I Tim.4:1-2).

Conţinutul lecţiei: După ce în repetate rânduri apostolul Petru a atenţionat despre pericolul învăţăturilor false şi al rătăcirii de la adevăr (2 Pet.1:12-15), el prezintă şi modul în care fii întunericului acţioneză şi modul în care putem câştiga biruinţa împotriva acestora.

  1. Portretul învăţătorilor falşi

Deşi proorocii mincinoşi încearcă să-şi ascundă identitatea ( Mat.7:15: Fapte. 20:29-31), în prima parte a pasajului Scripturii din lecţia de astăzi apostolul Petru ne prezintă cine sunt aceştia, descriindu-le caracterul, atitudinile şi acţiunile lor. Asemenea lui Lucifer, aceştia s-au lepădat de Adevăratul Stăpân, lucrează în ascuns şi promovează erezii nimicitoare (2Pet.2:1).

Cu toate că în viaţa lor a fost o vreme când s-au bucurat de răscumpărare (2.Pet.2:1) şi chiar au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoaşterea lui Dumnezeu, au alunecat iarăşi spre lucrurile pe care le-au înfăptuit altădată şi starea lor din urmă a ajuns mai rea decât cea de la început (2 Pet.20-22).

Învăţătorii falşi urmăresc interese personale şi un câştig mârşav realizat prin înşelăciune, atrăgându-i şi pe alţii în destrăbălările lor (2 Pet.2:2-3). Din această cauză, sunt o pricină de poticnire pentru cei ce le urmăresc viaţa şi o cursă pentru cei care îi urmează (2Pet.2:2-3).

  1. Pericolul învăţătorilor falşi.

După ce prezintă identitatea armatei fiilor întunericului formată din proorocii şi învăţătorii falşi, în acelaşi capitol, apostolul Petru prezintă şi cât de mare este pericolul pe care ei îl reprezintă. Acest pericol este cauzat de atitudinile lor: nu se supun autorităţii (2 Pet.2:10-12), nu se ruşinează de oameni, trăind în plăceri chiar ziua în amiaza mare (2 Pet.2:13), făcând din păcat un scop al vieţii ( 2 Pet.2:10; 13- 15). În acelaşi timp sunt un pericol şi datorită strategiilor pe care le folosesc şi a modului în care acţionează : se strecoară la mesele de dragoste şi momesc sufletele nestatornice ( 2 Pet.2:13-14), făcând promisiuni deşarte, pe care nu pot să le împlinească (2 Pet.2:17-19).

  1. Pedeapsa care îi aşteaptă pe învăţătorii falşi

Deşi prezintă cu multe detalii identitatea învăţătorilor falşi şi strategiile pe care aceştia le folosesc pentru a-i prinde în cursa lor pe cei nestatornici, în capitolul pe care îl studiem apostolul Petru anunţă şi pedeapsa ce le este pregătită. Astfel, pedeapsa care îi aşteaptă pe cei ce s-au înrolat în armata diavolului este aspră, pentru că Dumnezeu va face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică ( 2Pet.2:1/b), este iminentă, pentru că e aproape să se împlinească (2 Pet.2:3) şi este sigură, pentru că este dovedită de evenimente istorice: îngerii căzuţi (2 Pet.2:4), lumea veche (2 Pet.2:5) şi cetăţile păcătoase (2 Pet.2:6).

În faţa acestui atac al celor folosiţi de puterea întunericului, atât de evident în primul veac, dar care se va înteţi mult mai mult în vremurile din urmă, există însă o şansă de biruinţă. Dumnezeu îi va izbăvi pe cei cucernici (evlavioşi), care trăiesc o viaţă de neprihănire şi nu iau parte la nelegiuire (exemplul lui Lot 2:Pet.2:7-9).

Întrebări pentru discuţie :

  1. De ce este important să fim atenţionaţi de pericolul proorocilor şi al învăţătorilor falşi ?
  2. Dacă aceşti învăţători falşi s-au strecurat în biserica primară, pot fi găsiţi şi în biserica din zilele noastre ?
  3. Este mai bine să ascundem această tristă realitate sau să vorbim deschis despre ea?
  4. Care dintre cursele întinse de cei ce s-au înrolat în armata puterii întunericului reprezintă cel mai mare pericol pentru biserică ?
  5. Cum ar trebui să-i tratăm pe cei ce au ajuns în acestă stare ?
  6. Ce atitudine ar trebui să avem faţă de faptele pe care le săvârşesc?
  7. Cum putem câştiga biruinţa în faţa curselor pe care învăţătorii falşi ni le întind?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *