FIECARE SĂ SE CERCETEZE PE SINE ÎNSUŞI

1 Corinteni 11:28

I. Trebuie să ne analizăm compania (Psalm.1

Proverbe 13:20)

II. Trebuie să ne analizăm obiceiurile (1 Ioan 2:15)

III. Trebuie să ne analizăm gândurile (Psalm 10:4;

Proverbe 23:7)

IV. Trebuie să ne analizăm afecţiunile (Coloseni 3:2;

Romani 8:6)

V. Trebuie să ne analizăm motivele (1 Corinteni 10:31;

Coloseni 3:17)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *