Famenul etiopian – exemplul convertirii

Fapte 8:26-40 (1 Tesaloniceni 1:9-10)

Scopul lecţiei: Să cunoaştem experienţa întoarcerii la Dumnezeu a famenului etiopian, iar prin paşii parcurşi de el să descoperim un exemplu privind actul convertirii.

Contextul lecţiei: În şirul evenimentelor trăite de Biserica Primară, evanghelistul Luca a cuprins şi experienţa întoarcerii la Dumnezeu a famenului etiopian. Deşi nu-i este menţionat numele, acest famen avea o poziţie socială înaltă, fiind vistiernicul împărătesei Candace a etiopienilor, funcţie  echivalentă cu cea a unui ministru de finanţe sau a guvernatorului Băncii Naţionale din zilele noastre. El nu facea parte din poporul Israel, ci provenea din Etiopia (nordul Sudanului de astăzi), fiind un om de culoare (Ieremia 13:23).

Fiindcă era famen (eunuc), acest etiopian  nu putea să intre în adunarea copiilor lui Israel (Deuteronom 23:1) şi nici să fie un drept prozelit (un convertit la iudaism dintre neamuri). Cu toate acestea el a fost temător de Dumnezeu şi a venit la Ierusalim nu pentru o vizită protocolară, de interes personal sau de afaceri, ci cu o dorinţă sinceră de a se închina lui Dumnezeu (Fapte 8:27).

Când cineva face însă un pas spre Dumnezeu, nu numai că găseşte răspuns la căutările sale, ci capătă şi binecuvântări mai mari decât s-ar fi aşteptat. Acest fapt s-a petrecut şi în cazul acestui famen, care, după vizita de la Ierusalim, a ajuns să-L cunoască pe Domnul Isus ca mântuitor personal, să fie botezat şi să-şi continue drumul spre patria lui complet transformat, ca un vrednic urmaş al lui Hristos.
Pentru ca famenul etiopian să ajungă să înţeleagă adevărul Scripturilor, să cunoască în mod personal pe Domnul Isus şi să fie botezat, Dumnezeu l-a folosit pe Filip, care, deşi era antrenat în multe slujiri pe care le împlinea în satele din jurul Samariei (Fapte 8:25), a fost atent la călăuzirea lui Dumnezeu (Fapte 8:26), a acţionat în grabă (Fapte 8:27-29), s-a acomodat realităţii (Fapte 8:28-33), a folosit ocazia  (Fapte 8:35),  L-a prezentat pe Hristos (Fapte 8:35/b), l-a condus pe etiopian la credinţă (Fapte 8:37) şi a împlinit Evanghelia, botezându-l pe famen (Fapte 8:38).

Conţinutul lecţiei: Urmărind procesul prin care famenul Etiopean a ajuns să-L cunoască pe Domnul Isus ca mântuitor personal şi să împlinească cerinţa Scripturii pentru a fi un urmaş a lui Hristos, descoperim că el poate fi un exemplu privind actul convertirii deoarece:

1.    A căutat pe Dumnezeu cu sinceritate   Fapte 8:27

În vremea în care famenul a venit la Ierusalim să se închine, în Etiopia domnea dinastia Candace (împărăteasa Meroe), care a ocupat tronul Etiopiei mai multe sute de ani, poporul atribuind împăratului origine divină. Cu toate că slujea o împărăteasă considerată a fi o fiică a zeului Soare,  famenul a parcurs o distanţă de aproape 2.000 de km pentru a ajunge la Ierusalim, ca să se închine lui Dumnezeu. Acest fapt ne arată că el nu şi-a găsit împlinirea sufletului în practicile religiilor păgâne, în poziţia socială şi nici în posesiunile materiale, căutând  o părtăşie reală cu un Dumnezeu viu şi adevărat.

2.    A dorit să înţeleagă Cuvântul Scripturii   Fapte 8:28-35

Deşi a participat la procesiunea religioasă de la Templu şi a împlinit o închinare ceremonială, famenul a continuat să-L caute pe Dumnezeu, citind Cuvântul Scripturii. De aceea, după ce a cumpărat un sul al cărţii profetului Isaia, se întorcea spre casă citind Cuvântul lui Dumnezeu. În acea vreme era ceva obişnuit să se citească cu voce tare, sau să fie angajată o persoană care să citească pentru cei ce nu ştiau carte, sau care puteau plăti pentru acest serviciu.

Pentru famenul etiopian citirea Scripturii n-a fost însă o numai o simplă lectură, sau o activitate de divertisment care să-i umple timpul călătoriei, ci o preocupare determinată de dorinţa de a-L cunoaşte tot mai mult pe Dumnezeu. Mânat de această dorinţă el a fost gata să ia în carul său un călător necunoscut, care să-i explice Cuvântul pe care tocmai l-a citit.

Această întâlnire a fost de fapt momentul crucial pregătit de Dumnezeu, în timpul căruia Filip i-a explicat pasajul citit, aplicându-l la viaţa şi slujirea Domnului Isus (Fapte 8:30-35).

3.    A mărturisit credinţa în mod personal 
  Fapte 8:36-37

Întrebarea: „uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?”  arată că Filip a propovăduit famenului întreaga Evanghelie, inclusiv botezul. Înaintea împlinirii acestui act, Filip a subliniat însă ca o mare condiţie credinţa personală şi din toată inima în Domnul Isus (Fapte 8:37/a). Confruntat cu această condiţie, famenul a făcut cea mai frumoasă declaraţie de credinţă, mărturisind: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu” (Fapte 8:37/b).

4.    A urmat pe Domnul prin botez   Fapte 8:38

După afirmaţiile făcute de Ieronim şi Eusebiu în scrierile lor, actul botezului famenului Etiopian ar fi avut loc la Bethsura lângă Gaza, la o distanţă de aproape 70 de km faţă de Ierusalim. Acest fapt ne arată că timpul călătoriei şi al discuţiei lui Filip cu famenul Etiopian ar fi putut fi de 1-2 zile. În tot acest timp subiectele pe care cei doi le-au discutat au fost mult mai multe decât cele menţionate în cartea Faptele Apostolilor. De aceea, după ce famenul a mărturisit credinţa lui în Domnul Isus, a fost oprit carul şi Filip l-a botezat pe famen. Botezul a fost prin imersiune, deoarece au coborât amândoi în apă (Fapte 8:38), iar termenul folosit pentru actul săvârşit este „baptizo”, care înseamnă afundare (Fapte 8:38/b).

5.    A dovedit o schimbare a vieţii   Fapte 8:39-40

Botezul famenului n-a fost numai un ritual, ci a exprimat o adevărată transformare a vieţii celui care l-a împlinit. Aceast adevăr este confirmat de faptul că după ce Filip a fost răpit de Duhul lui Dumnezeu, famenul şi-a continuat drumul spre casă, „plin de bucurie !” (Fapte 8:39).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Ce lucruri râvnite de oameni n-au adus o împlinire spirituală famenului etiopian ?
2.    Cu ce scop a venit famenul etiopian la Ierusalim ?
3.    Ce obstacole putea să aibă famenul etiopian pe calea căutării lui Dumnezeu ?
4.    Ce ne arată că famenul etiopian a dorit să înţelegă Cuvântul Scripturii ?
5.    Cum a lucrat Dumnezeu ca famenul Etiopean să ajungă sa-L cunoască pe Hristos ?
6.    Care este condiţia pentru botez ?
7.    Ce ne arată că botezul famenului nu a fost un act ritual ?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *