Dumnezeu Tatăl – Suveranitate absolută

Deut. 4:32-40 (Is.44:6)

Scopul lecţiei: Să-L cunoaştem pe Dumnezeu şi să înţelegem că Acela care ne este aliat în lupta spirituală are suveranitate absolută.

Conţinutul lecţiei: Într-un război, deşi este important să-ţi cunoşti duşmanul şi strategiile pe care acesta le foloseşte, mult mai important este să cunoşti cine îţi sunt aliaţii. În lecţiile de până acum am studiat despre prezenţa răului în univers, evidenţe ale puterii întunericului şi exponenţii răului cosmic, încercând să ne cunoaştem duşmanii. Începând însă cu această lecţie vom studia despre „Exponenţii Binelui Cosmic” căutând să ne cunoaştem aliaţii.

Dacă în multe biserici subiectul existenţei lui Satan, al demonilor, al căpeteniilor puterii întunericului şi al modului în care acţionează aceştia a fost mai puţin discutat, îmi place să cred că lecţiile de până acum ne-au conştientizat de o realitate mult mai evidentă decât am crezut uneori. Studiind modul cum a apărut Lucifer şi răul din univers şi care au fost de-a lungul istoriei atacurile cruciale prin care puterea întunericului a încercat zădărnicirea planului lui Dumnezeu, n-am urmărit să speriem pe cineva, ci doar să arătăm că Sfânta Scriptură vorbeşte deschis despre toate aceste probleme, prezentîndu-ne chiar multe detalii despre cei ce ne sunt vrăjmaşi, pentru ca în acest fel să cunoaştem dimensiunile luptei spirituale în care suntem angajaţi.

Am fost însă foarte surprins să primesc unele comentarii prin care mi se sugera să nu mai discutăm astfel de subiecte în mod public si mai ales în biserică, pentru că noi nu propovăduim pe Satan ci pe Hristos! Si eu am crezut la fel până acum un an de zile când am întâlnit un copil al unei familii de credincioşi stăpânit de un duh demonic. În acele momente mi-am zis că nouă ne este ruşine să vorbim public despre Satan, dar lui nu-i este ruşine să provoace atâta împotrivire, atâtea conflicte şi chiar să-i stăpînească pe unii dintre cei din familiile noastre, care au acceptat de bunăvoie autoritatea lui. Pentru că doresc ca toţi cei credincioşi să rămână sub autoritatea lui Dumnezeu, prin stăpânirea puterii Duhului Sfânt, consider că este important să-L propovăduim pe Hristos, dar într-un context real, care include şi prezenţa şi lucrarea puterii întunericului. Pentru a împlini acest scop, încheierea fiecărei lecţii a avut un caracter pozitiv care a ilustrat biruinţa câştigată de Dumnezeu, în faţa fiecărui atac al puterii întunericului şi modul în care şi noi putem trăi aceiaşi binecuvântare.

Subiectele pe care le vom parcurge începând din această lecţie, ne vor prezenta pe Cei ce ne sunt aliaţi în lupta spirituală. De fapt această luptă nici nu este războiul nostru, ci al lui Dumnezeu. Noi suntem chemaţi doar să alegem de partea cui luptăm. Cei ce au acceptat să lupte de partea Diavolului sunt deja învinşi, pentru că cel care îi conduce a fost dezbrăcat de putere şi autoritate (Col.2:15), pe când cei ce trec de partea lui Dumnezeu sunt mai mult decât biruitori, pentru că Dumnezeu este Biruitorul ( Rom 8.35-39).

Conţinutul lecţiei: În cartea Deuteronom, Moise repetă legea pe care a primit-o din partea lui Dumnezeu pentru generaţia de evrei care s-a născut în pustie. Pe lângă cunoaşterea Legii, Moise a dorit însă ca acei din Israel care au fost născuţi în pustie să-L cunoască cu adevărat şi pe Cel ce este Legiuitorul. Datorită acestui frapt, atunci când s-a adresat adunării, El le-a vorbit în repetate rânduri despre Dumnezeu. În pasajul lecţiei biblice de astăzi ce ne prezintă una dintre aceste ocazii, găsim unul dintre cele mai frumoase pasaje ale Scripturii care ni-L descoperă pe Dumnezeu Tatăl, în „Suveranitate absolută”.

 1. Suveranitatea lui Dumnezeu descoperită prin Creaţie

Pentru a-i ajuta pe cei din poporul Israel care s-au născut în pustie să cunoscă cine este Dumnezeu, Moise îi îndeamnă să ia în considerare actul creaţiei (Deut.4:32), pentru că măreţia şi puterea lui Dumnezeu sunt evidenţiate de lucrurile pe care El le-a făcut ( Ps:19:1-7; Rom.1:19-20).

 1. Suveranitatea lui Dumnezeu confirmată de experienţele personale

Pe lângă mărturia creaţiei, Moise îi îndeamnă pe cei din Israel să-şi aducă aminte de experienţele personale trăite atunci când ei înşişi au auzit glasul lui Dumnezeu

( Deut. 4:33 şi 35). Poporul Israel a trăit această experienţă la Muntele Sinai, când Slava lui Dumnezeu a cuprins tot muntele, iar focul sfânt a confirmat prezenţa lui Dumnezeu (Ex.19:9;20-24; 24:9-11; Deut. 4: 10-19).

 1. Suveranitatea lui Dumnezeu exprimată de evenimentele istoriei

Ca să întărească convingerea lor despre Dumnezeu, Moise adaugă şi mărturia evenimentelor istoriei, arătându-le că Dumnezeu este singurul care şi-a aratat Slava, prin faptul că i-a ales din mijlocul naţiunilor, a lucrat în mijlocul lor cu mână tare şi braţ întins, eliberându-i din robia Egiptului (Deut.4:34). Dacă pentru egipteni aceste minuni au constituit o cale de judecată a lui Dumnezeu asupra zeităţilor cărora aceştia se închinau, pentru poporul Israel aceste minuni au fost o demonstraţie a prezenţei şi a puterii lui Dumnezeu, care ar fi trebuit să-i ajute să creadă că Dumnezeu este Unic şi Atotputernic (Deut.4:35;37-38).

 1. Suveranitatea lui Dumnezeu dovedită de caracterul Său

Pe lângă mărturia creaţiei, a experienţelor personale şi a evenimentelor istoriei, Moise vorbeşte copiilor lui Israel şi despre caracterul lui Dumnezeu, arătând că El este Unul singur (Deut. 4:35 şi 39), plin de dragoste şi îndurare (Deut.4:31 şi 37), credincios promisiunilor pe care le-a făcut (Deut.4:39), dar şi un Dumnezeu drept şi plin de gelozie (Deut.4:20-27).

 1. Suveranitatea lui Dumnezeu recunoscută prin actul închinării

Pentru a avea parte de biruinţă şi de binecuvântările pe care le-a promis Dumnezeu, Moise i-a chemat pe cei din Israel la închinare şi la păzirea poruncilor pe care le-au primit (Deut. 4 1-9), pentru că de acest răspuns atârna fericirea şi numărul zilelor trăite în ţara în care Dumnezeu voia să-i conducă (Deut.4:40).

Întrebări pentru discuţie:

 1. Care este avantajul faptului că într-un conflict ne cunoaştem bine duşmanii ?
 2. De ce credeţi că a fost important ca în timpul călătoriei prin pustie Moise să îndrepte privirile celor din Israel spre Dumnezeu?
 3. Care au fost dovezile prin care Moise a încercat să arate Suveranitatea lui Dumnezeu? Mai sunt acestea relevante şi astăzi ?
 4. Care dintre aceste domenii ce confirmă suveranitatea lui Dumnezeu, este cel mai contestat astăzi?
 5. Ce schimbări credeţi că ar aduce în viaţa ta şi a bisericii în care slujeşti recunoaşterea suveranităţii lui Dumnezeu? Convingerea că Dumnezeu este Suveran ar aduce şi o schimbare în modul abordării luptei spirituale ?
 6. Poţi identifica evenimente sau experienţe din viaţa ta care să confirme suveranitatea lui Dumnezeu?
 7. Cum putem demonstra celor de lângă noi că Dumnezeu este Tatăl nostru ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *