Dumnezeu, susţinătorul tuturor lucrurilor

Psalmul 104:1-35 (Psalmul 65:9)

Scopul lecţiei: Să descoperim identitatea Celui ce poartă de grijă de întreaga existenţă, modul în care Dumnezeu susţine toate lucrurile şi cum trebuie să răspundem lui Dumnezeu pentru purtarea Sa de grijă.

Contextul lecţiei: Mărturiile care certifică suveranitatea lui Dumnezeu asupra creaţiei sunt: actul creaţiei, guvernarea lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru întreaga existenţă. Dacă actul creaţiei a fost încheiat în şase zile (Geneza 1:1-31), stăpânirea lui Dumnezeu asupra creaţiei si purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru întreaga existenţă sunt veşnice.

Aceste adevăruri sunt evidenţiate de experienţa de fiecare zi consemnată în psalmi (Psalmii 29:10; 45:6; 93:1-5; Evrei:1:5-12; Psalmii 65:5-13; 104:10-15, 27-30), de mărturisirea făcută de Domnul Isus (Matei 6:25-34), de declaraţiile făcute de Iacov, fratele Domnului, (Iacov 1:16-17) şi de scriitorul epistolei către Evrei (Evrei 1:1-3).

Dacă aceste pasaje arată modul general în care Dumnezeu se îngrijeşte de întreaga creaţie, Sfânta Scriptură menţionează şi exemple care ne descoperă faptul că Dumnezeu poartă de grijă şi în mod particular. Astfel, Dumnezeu a purtat de grijă de nevoile poporului Israel în timpul călătoriei prin pustie (Deuteronom 8:2-18; 29:5; Iosua 9:13), a pregătit pentru poporul Israel o ţară binecuvântată (Exodul 3:8; Deuteronom 1:22-25; 8:7-10), l-a hrănit pe proorocul Ilie în timpul foametei (1 Împăraţi 17:1-16), a ajutat-o pe văduva unuia dintre fiii proorocilor să-şi plătească datoria (2 Împăraţi 4:1-7) şi l-a ajutat pe Samson să-şi potolească setea după lupta împotriva filistenilor (Judecători 15:18-20) etc.

Conţinutul lecţiei: Psalmii, (cântările de laudă ale evreilor), zugrăvesc în mod frecvent modul în care Dumnezeu susţine întreaga existenţă şi modul în care omul trebuie să răspundă acestei binecuvântări  (Psalmii 29; 65; 68; 103; 104). Studiind pasajul lecţiei biblice de astăzi, (una dintre aceste cântări), descoperim:

1.    Măreţia Celui ce susţine întreaga existenţă   Psalmul  104 :1-9

Chiar la începutul acestei cântări de laudă psalmistul arată că Cel ce poartă de grijă de întreaga creaţie este Domnul; un Dumnezeu nemărginit de mare (Psalmul 104:1/a). Pentru a-I zugrăvi măreţia psalmistul Îl aseamănă pe Dumnezeu cu un împărat (prinţ), descriindu-i: roba împărătească (El este îmbrăcat cu strălucire şi măreţie şi se înveleşte cu lumina ca o manta – Psalmul 104:1/b-2/a), strălucirea locuinţei Sale regale (El întinde cerurile ca pe un cort, iar din ape îşi întocmeşte vîrful locuinţei Sale – Psalmul 104:2/b), măreţia carelor Sale (Îşi face carul din nori şi umblă pe aripile vântului – Psalmul 104:3/b), şi suita Sa regală (din vânturi Îşi face soli şi din flăcări de foc slujitori – Psalmul 104:4; Evrei 1:6-7; 2 Împăraţi 6:17).

După ce a prezentat slava cu care este îmbrăcat şi însoţit Dumnezeu, psalmistul a continuat să prezinte gloria lui Dumnezeu, descriind măreţia lucrărilor Sale. Astfel el arată că Dumnezeu a creat pământul (Psalmul 104:5; Iov 26:7), asigură circuitul apei în natură (Psalmul 104:6-8; Iov 26:8-14; 38:25-30) şi a pus hotare mării (Psalmul 104:6-8; Geneza 1:9; Psalmul 77:16-19; Iov 38:8-11).

2.    Modul în care Dumnezeu susţine întreaga existenţă   Psalmul 104:10-30

Psalmistul arată că Dumnezeu susţine întreaga existenţă pregătind resursele de apă (prin care se adapă fiarele câmpului, păsările cerului şi este udată întreaga vegetaţie – Psalmii 104:10-13; 65:9-10; 147:8; 23:1-2),  asigurând hrana pentru vite şi oameni (Psalmii 104:14-15; 147:8-9) şi îngrijind de întreaga existenţă (pomi – Psalmul 104:16; Numeri 24:5-6; păsările cerului – Psalmul 104:17; Matei 6:26-34 şi animalele pădurii – Psalmul 104:18).

În acelaşi timp, Dumnezeu asigura alternanţa între zi şi noapte, pentru ca animalele de pradă să-şi găsească hrana, iar omul să se odihnească sau să poată lucra (Psalmul 104:19-24; Isaia 45:7), hrăneşte vieţuitoarele mării ( Psalmul 104:25-26) şi dă viaţa şi întreţine viaţa tuturor vieţuitoarele ( Psalmul 104:27-30; Iov 34:14-15; Psalmul 146:4; Eclesiastul 12:7).

3.    Manifestarea celor ce beneficiază de susţinerea lui Dumnezeu   Psalmul 104:31-35

Pentru a arăta cum trebuie să răspundă omul faţă de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, chiar de la începutul acestei cântări de laudă psalmistul adresează o invitaţie pentru a-L glorifica şi binecuvânta pe Dumnezeu (Psalmii 104:1; 103:1-2, 22). El arată că slava lui Dumnezeu trebuie să rămână veşnic, iar întreaga existenţă trebuie să trăiască în aşa fel încât Domnul să se bucure de lucrările Lui (Psalmul 104:31-32; Geneza 2:1-3).

Prin exemplul personal, psalmistul îndeamnă la o atitudine de închinare, arătând că lauda trebuie să fie continuă, plăcută şi împlinită cu bucurie (Psalmii 104:33-34; 63:4-8), iar omul trebuie să se despartă de ceea ce este rău şi să condamne păcatul (Psalmul 104:35; Proverbe 2:21-22).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Ce mărturii arată suveranitatea lui Dumnezeu asupra creaţiei ?
2.    Cât a durat actul creaţiei ?
3.    Cât durează stăpânirea şi susţinearea lui Dumnezeu asupra creaţiei ?
4.    Ce asemănare a folosit psalmistul pentru a-L prezenta pe Cel ce poartă de grijăde întreaga existenţă ?
5.    Ce lucruri arată măreţia lui Dumnezeu ?
6.    Ce mărturii arată că Dumnezeu îngrijeşte de întreaga creaţie ?
7.    Care trebuie să fie răspunsul omului faţă de Dumnezeul care ne poartă de grijă ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *