Duhul Sfânt – Putere nemărginită

Rom. 8:1-27 ( Rom.8:11)

Scopul lecţiei: Să înţelegem cum aplică Duhul Sfânt biruinţa Domnului Isus în viaţa celor credincioşi şi cum putem beneficia de puterea şi lucrarea Sa, în lupta împotriva păcatului.

Contextul lecţiei: Dacă Dumnezeu Tatăl are suveranitate absolută, iar Domnul Isus ne-a asigurat o biruinţă deplină, Duhul Sfânt este Cel ce lucrează pentru noi cu o putere nemărginită. Despre această putere a vorbit şi Domnul Isus atunci când a anunţat începutul lucrării Duhului Sfânt în viaţa celui credincios ( Ioan14:26;16:7-15; Fapte 1:8).

Urmărind relatările Scripturii, înţelegem că Dumnezeu Tatăl a întocmit planul mântuirii (Ef.1:4-10), Domnul Isus a împlinit actul mântuirii (Fapte 4:12;I Pet.1:18-19; I Ioan 2:1-2), iar Duhul Sânt realizează mântuirea, sau aplică mântuirea în viaţa celui ce crede (Ioan:16:7-15;Tit 3:4-7;2Cor.3:18; Rom.8:26-27). Datorită acestui fapt putem spune că întreaga Divinitate lucrează pentru binele nostru, asigurându-ne o biruinţă deplină.

Conţinutul lecţiei: În această zi, când sărbătorim biruinţa Domnului Isus asupra păcatului, asupra morţii şi a puterii întunericului, lecţia biblică pe care o studiem ne arată cum se aplică această biruinţă în viaţa noastră. Dumnezeu, care L-a ridicat pe Hristos din mormânt (Fapte 2:23-24), poate să aducă învierea şi în viaţa noastră prin puterea Duhului Sfânt, ajutându-ne astfel să găsim izbăvirea şi să dobândim nădejdea vieţii veşnice ( Rom. 8:11). Urmărind modul în care apostolul Pavel descrie biruinţa lui Dumnezeu în viaţa celui credincios descoperim că prin lucrarea Domnului Isus şi puterea Duhului Sfânt dobândim:

  1. Izbăvire de sub osânda păcatului (Rom.8:1)

Deşi Dumnezeu a hotărât o pedeapsă severă pentru păcat (Rom.3:23; 5:12;6:23;Iac.1:15; Ap.21:8.), pentru că Domnul Isus a plătit în locul nostru ( Isaia 53:4-5; Rom.4:25; 1 Cor 15:3;1 Pet.3;18), pentru cei ce sunt în Hristos nu mai există niciun motiv de osândă, fiindcă datoria păcatului a fost achitată (Rom.8:1). Diavolul nu mai are pentru ce să ne acuze şi să ceară condamnarea, deoarece păcatele ne-au fost iertate (1 Cor .15:55-57).

  1. Izbăvire de sub robia păcatului (Rom.8:2-4)

Dacă, înainte de a-L cunoaşte pe Hristos, păcatul ne ţinea în cea mai grea robie spirituală (Ef.2:1-2; Rom.7:14-24), prin moartea Domnului Isus am găsit o eliberare deplină de sub această stăpânire ( Rom.6:3-7; 10-14; 7:4-6). Pot trăi însă această izbăvire nu cei ce păzesc Legea, ci cei ce cred în Hristos şi trăiesc după călăuzirea Duhului Sfânt (Rom.8:2-4).

  1. Izbăvire de sub prezenţa păcatului (Rom.8:5-10)

Prin lucrarea Duhului Sfânt, Dumnezeu aduce în viaţa celui credincos altfel de roade spirituale (Rom.7:20-22; Gal.5 :16-25), care dovedesc că aceia care L-au primit pe Hristos nu mai sunt pământeşti (fireşti), ci duhovniceşi (Rom. 8: 6-9). Pe măsură ce Duhul lui Dumnezeu lucrează în noi desăvârşirea şi ne înobileză cu roadele sale, prezenţa păcatului este tot mai limitată ( Rom.8:12-13; 2 Cor.3:18). Prezenţa păcatului va fi însă îndepărtată deplin numai la venirea Domnului, când vom fi îmbrăcaţi în trupul de slavă (1 Ioan 3:2; Fil.3:21;1 Cor.15:40-49).

  1. Izbăvire de sub urmările păcatului (Rom.8:11;24-27)

Dacă prin puterea lucrării Duhului Sfânt beneficiem de izbăvire de sub osânda, stăpânirea şi prezenţa păcatului chiar din mijlocul acestei lumi, există şi o izbăvire pe care o aşteptăm să vină. Aceasta cuprinde învierea ( transformarea) trupului(Rom.8:11;1 Tes.4:13-17), moştenirea împreună cu Hristos(Rom.8:14-17/a),proslăvirea în asemănare cu Hristos (Rom.8:17/b-18; 1 Ioan 3;2) şirăscumpărarea naturii (cerul nou şi pământul nou) (Rom.8;19-25; Ap.21:1-4).

Această lucrare, pe care Dumnezeu o împlineşte prin puterea Duhul Sfânt în viaţa celor credincioşi, ne garantează biruinţa împotriva păcatului şi a puterii întunericului, pentru că tot ceea ce Dumnezeu a început, va duce şi la bun sfârşit (Rom.26-27).

Întrebări pentru discuţie:

1.De ce este importantă pentru câştigarea biruinţei spirituale lucrarea Duhului Sfânt ?
2.De ce oamenii zilelor noastre nu beneficiază de acest ajutor pentru lupta spirituală?
3.Care dintre aspectele eliberării pe care ne-o aduce Dumnezeu prin lucrarea Duhului
Sfânt este cel mai neînţeles astăzi?
4.De ce credeţi că apostolul Pavel foloseşte în acest pasaj contrastul între Lege şi Hristos,
faptele firii şi faptele Duhului, lucrarea prezentă şi cea viitoare?
5. De ce oamenii zilelor noastre nu sunt plini de roada Duhului lui Dumnezeu ?
6. Ce lucruri ne ajută să credem că ceea ce Dumnezeu începe, va duce la bun sfârşit ?
7. Ce schimbare va aduce în abordarea luptei spirituale convingerea că Dumnezeu lucrează
pentru noi ?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *