Domnul Isus –Biruinţa deplină

Matei 21:1-17 ( I Timotei 2:5)

Scopul lecţiei: Să cunoaştem cine este Domnul Isus, domeniile ce ne confirmă că El este Biruitorul şi cum putem avea parte de aceiaşi biruinţă în Numele Lui.

Contextul lecţiei: În lupta împotriva puterii întunericului, împreună cu Dumnezeu Tatăl, avem aliat şi pe Domnul Isus. El este Fiul Lui Dumnezeu ( Mat.3:17;17:5; Rom.1:4), Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat ( Ioan 1:1; Evrei 1:3-10) dar şi Fiu al omului, care a luat chip asemenea nouă pentru ca să câştige lupta spirituală, înfruntând aceleaşi provocări ca şi noi ( Ioan 1:14; Evrei 4:14-15).

Scopul venirii Domnului Isus în mijlocul acestei lumi a fost să învingă puterea întunericului ( Col.2:15), să împlinească ispăşirea păcatelor (Evrei 9:13), să biruie moartea ( I Cor.15:55-57) şi să ne dea mântuirea, asigurându-ne o biruinţă deplină în Numele Său (Rom.8:35-39).

Conţinutul lecţiei: Deşi Domnul Isus la confruntat pe diavol chiar de la începutul misiunii din mijlocul acestei lumi, momentul intrării în Ierusalim a însemnat vremea prezentării Sale publice. În această zi Domnul Isus şi-a făcut cunoscută identitatea Sa de Împărat, Profet şi Mare Preot. Prin împlinirea profeţiilor Vechiului Testament şi a lucrărilor pe care le-a împlinit, El a confirmat că este „Mesia”, trimisul lui Dumnezeu.

Intrarea în Ierusalim a fost un eveniment important nu numai pentru că în acestă zi au fost împlinite multe profeţii ale Cuvântului lui Dumnezeu iar Ierusalimul şi neamul lui Israel a avut o nouă ocazie de cercetare, ci şi datorită faptului că acest eveniment marchează începutul „săptămânii patimilor”, în care s-a desfăşurat cea mai mare luptă spirituală.

Acestă zi poate fi asemănată cu momentul în care David a ieşit public în faţa armatei lui Israel şi a păşit pe câmpul de război pentru a-l înfrunta pe Goliat (I Sam.17:20-42). Pasajele Scripturii care descriu acest eveniment ne arată că în spatele alaiului şi a atmosferei de sărbătoare, la intrarea în Ierusalim, Domnul Isus a fost primit cu ostilitate, împotrivire, care au crescut cu fiecare zi, până când a fost arestat, judecat şi condamnat la moarte.

În această luptă spirituală, Domnul Isus a câştigat însă o biruinţă deplină. Dacă dovada biruinţei Sale este învierea din morţi din ziua dintâi a săptămânii ( Mat.12:38-40;28:1-7; Fapte 17:31;Rom.1:4), semnele biruinţei pot fi observate chiar din ziua intrării în Ierusalim. Studiind această lecţie descoperim că:

  1. Domnul Isus a fost biruitor prin caracterul Său

În mijlocul unei mulţimi entuziaste, Domnul Isus nu şi-a pierdut cumpătul. El n-a declanşat o revoluţie politică, aşa cum s-ar fi aşteptat cei mai mulţi, ci a dominat atmosfera prin caracterul şi atitudinile Sale. Nu s-a lăsat influenţat de situaţii şi nici n-a reacţionat la provocări, ci a acţionat conform planului lui Dumnezeu, plin de înţelepciune, smerenie şi blândeţe (Mat.21:1-4), dar şi cu fermitate şi hotărâre atunci când a trebuit să condamne păcatul sau să rostească judecata (Mat.21:12-13;Luca 19:41-44).

  1. Domnul Isus a fost biruitor prin faptele Sale

Domnul Isus nu S-a lăsat prins de fast sau de sărbătoare, ci, în ziua intrării în Ierusalim, a luat în considerare fiecare detaliu, lucrând cu înţelepciune. Astfel, El a dat responsabilităţi ucenicilor, a curăţat Templul, a vindecat pe bolnavi şi i-a apărat pe copii (Mat.21:1-3; 10-13 ;14-16 ). Aceste lucrări împlinite de Domnul Isus confirmă biruinţa Sa, prin faptul că El a poruncit cu autoritate (Mat.21;1-2), ştia mai dinainte ce avea să se întâmple (Mat.21:3; Luca 19:29-35), a acţionat cu fermitate( Mat.21;12), a vindecat boli confirmate ( Mat.21:14) şi a ăaspuns cu autoritate (Mat.21:16).

  1. Domnul Isus a fost biruitor prin misiunea Sa

Domnul Isus a venit la Ierusalim nu numai ca să creeze un eveniment, sau să genereze o sărbătoare. Misiunea Sa a fost dincolo de aşteptările şi percepţiile publicului care L-a însoţit. Intrarea în Ierusalim a însemnat intrarea Regelui în capitala Împărăţiei Sale şi venirea Împăratului la poporul Său. Deşi cei din Ierusalim şi cei din Israel n-au înţeles această misiune şi L-au respins pe Domnul chiar şi în ziua în care aveau cele mai multe evidenţe că El este Mesia, acest eveniment prefigurează vremea în care Domnul va mai veni odată la Ierusalim, dar îmbrăcat în slavă ( Zah.14:1-9). În ziua intrării în Ierusalim , Domnul Isus şi-a împlinit nu numai misiunea Sa de Împărat, ci şi pe cea de Profet, pentru că a anunţat viitorul lui Israel (Luca 19:41-44), precum şi pe cea de Mare Preot, pentru că a curăţat Templul, venind să se aducă jertfă pe Sine însuşi ( Evrei 7:26-27:9:13-15).

Cunoscând cine este, ce a facut şi care este misiunea Domnului Isus şi acceptându-L ca Domn al inimii noastre prin credinţă, avem parte de ajutorul Lui şi de aceeaşi biruinţă în lupta spirituală.

Întrebări pentru discuţie:

  1. Care sunt lucrurile ce ne îndreptăţesc să spunem că Domnul Isus este „Biruitorul” ?
  2. Dacă sărbătoarea din această zi a început fără să fi fost pregătită şi s-a terminat pe neaşteptate, de ce credeţi că Domnul Isus a mai îngăduit-o ?
  3. Ce credeţi că L-a făcut pe Domnul Isus ca într-o vreme de euforie să nu-şi piardă cumpătul ?
  4. De ce n-au înţeles cei din Israel misiunea Domnului Isus ?
  5. Sunt întâlnite aceleaşi atitudini şi la oamenii din zilele noastre?
  6. Care au fost consecinţele faptului că oamenii din Israel L-au respins pe Domnul ?
  7. Dacă respingerea Domnului Isus înseamnă înfrângere, care sunt binecuvântările biruinţei pe care o avem în Numele lui ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *