Depravarea fiintei umane

Rom. 1:18-32 (Ef.4:17-19)
Scopul lecţiei:

Să înţelegem cât de profundă este decăderea fiinţei umane, cauzele acestei stări şi modul în care putem să ne recâştigăm demnitatea umană, ajungând la înălţimea aşteptărilor lui Dumnezeu.

Contextul lecţiei:

Prin depravare înţelegem denaturare, decădere morală, trăirea unei vieţi de plăceri carnale şi a unui trai în desfrâu şi destrăbălare. Deşi este greu de făcut o asociere între aceste afirmaţii şi fiinţa umană, lecţia biblică de astăzi ne arată că aceasta este starea spirituală în care a ajuns omul care a întors spatele lui Dumnezeu.

Urmărind atent portretul omului zugrăvit de apostolul Pavel în acest pasaj biblic şi identitatea lui, asa cum a fost creat de Dumnezeu, observăm că există o mare deosebire. Omul care a fost creat de Dumnezeu după chipul şi asemănarea Sa (Gen.1:26), plin de înţelepciune (Gen 2:19-20), îmbrăcat cu autoritate şi slavă (Ps.8:4-7), din punct de vedere intelectual, moral şi spiritual a ajuns o urâţenie.
Urmărind acest contrast între ceea ce a fost şi ceea ce a ajuns omul, putem înţelege cât de mare a fost înşelătoria diavolului. Acesta i-a promis Evei că atunci când va mânca din pomul oprit i se vor deschide ochii şi va fi ca Dumnezeu (Gen.3:5). Ascultând de propunerea diavolului, împreună cu soţul ei, au ajuns să cunoască ce este bine şi ce este rău prin proprie experienţă. Din acea zi însă, cei doi au început să se asemene tot mai mult cu diavolul şi nu cu Dumnezeu.

Din acestă cauză, putem spune că depravarea fiinţei umane nu este numai o consecinţă firească a păcatului primilor oameni, ci şi urmarea atacurilor şi a ispitelor celui rău, care îl ademeneşte pe om spre cele mai grozave păcate. Această acţiune concertată dintre firea păcătoasă, natura stricată a lumii în care trăim şi ispitele diavolului, a făcut ca omul să meargă din rău în mai rău, ajungând o hidoşenie spirituală, săvârşind lucruri greu de imaginat pentru cineva care a fost creat în asemănare cu Dumnezeu (4:17-19).

Această decădere intelectual-moral-spirituală are un efect profund atât asupra existenţei fizice în trăirea din mijlocul acestei lumi, cât şi asupra relaţiei pe care omul o are cu Dumnezeu, şi, implicit, în privinţa veşniciei care îl aşteaptă.

Conţinutul lecţiei:

Urmărind tabloul în care apostolul Pavel prezintă fiinţa umană decăzută, putem descoperi:

1.Domeniile în care omul a ajuns depravat

Apostolul Pavel ne arată că decăderea omului nu s-a petrecut numai în anumite domenii ale vieţii sale, ci este una generală, care a afectat de fapt întreaga lui existenţă. În descrierea stării în care a ajuns omul, apostolul Pavel vorbeşte despre o depravare intelectuală. Omul a schimbat adevărul cu minciuna. Fiindcă n-a păstrat în atenţia sa pe Dumnezeu, în mintea omului s-au cuibărit gânduri deşarte, a ajuns fără pricepere şi inima i s-a întunecat (Rom.1:21). Din această cauză, hotărârile pe care le-a luat, deşi i se păreau înţelepte, înaintea lui Dumnezeu au fost o nebunie (Rom.1:22; Ier.10:14; Ps.14:1-4). În această stare de necunoaştere, orbire şi rătăcire, omul a luat cea mai greşită decizie. A lepădat Adevărul şi a ales minciuna ( Rom. 1:18,25; Ier.2:13,19;Prov.1:23-33).

Pe lângă depravarea intelectuală, apostolul Pavel descrie şi o adâncă depravare morală, prezentând o listă cu 24 dintre cele mai grozave păcate (Rom.1:29-32). Mai mult însă, depravarea morală este dovedită şi de faptul că omul a înlocuit întrebuinţarea firească a trupului său cu una care este împotriva firii, săvârşind păcatele homosexualităţii şi ale lesbianismului (Rom.1:26-27; Lev.18:22; 20:13). Datorită acestor păcate, întregul sistem al valorilor umane a ajuns corupt. Omul a ajuns să nu mai deosebească binele de rău şi chiar să numească răul ca fiind binele (Rom.1:32).

Depravarea intelectuală şi cea morală au fost însă cauzate de depravarea spirituală. Omul a schimbat slava Dumnezeului nemuritor cu înfăţişarea unor lucruri trecătoare. Această rătăcire a condus fiinţa umană în idolatrie, iar omul a ajuns să se închine şi să venereze lucrurile create, în locul Creatorului ( Rom.1:23, 28 ; Deut.4:15-24).

2. Cauzele ce au determinat depravarea fiinţei umane

Deşi este de necrezut ca omul să ajungă într-o aşa decădere moral-spirituală, Cuvântul lui Dumnezeu, comunicat de apostolul Pavel, ne descoperă că omul a ajuns în această stare datorită faptului că n-a păstrat în atenţia sa pe Dumnezeu şi n-a luat aminte la glasul conştiinţei şi al mesajulului creaţiei (Rom.1:19-20). A încetat în mod voit să se mai închine lui Dumnezeu, alegând să trăiască după propriile decizii (Rom.1:21). În urma acestor decizii, omul a întors spatele lui Dumnezeu şi s-a cufundat în păcat şi idolatrie.

Este interesant de observat faptul că Dumnezeu i-a respectat omului decizia pe care a luat-o, numai că nu l-a mai însoţit pe drumul pe care acesta a pornit. De trei ori în acest pasaj este menţionat faptul că „ Dumnezeu i-a lasat pe oameni…” “pradă necurăţiei” (Rom.1:24), „în voia unor patimi scârboase”(Rom.1:26), „în voia minţii lor blestemate!” (Rom.1:28). Aceste adevăruri ne arată că decăderea fiinţei umane a fost cauzată de depărtarea de Dumnezeu, de cursa în care omul a fost atras de poftele firii, de ofertele lumii şi de ispitele diavolului.
3.Consecinţele suportate de omul depravat

Pasajul biblic al lecţiei de astăzi începe cu declaraţia: ”Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri” (Rom.1:18). Acest fapt ne arată că asupra celor ce necinstesc pe Dumnezeu este gata să se dezlănţuie mânia lui Dumnezeu. Aceştia nu se pot dezvinovăţi (Rom.1:20), plătesc în însăşi trupurile lor urmările păcatelor pe care le-au comis (Rom.1:27), aşteptând moartea, judecata şi pedeapsa veşnică ( Rom. 1:32; 2:5-9).

Omului ajuns în această stare de decădere spirituală, Dumnezeu îi mai oferă însă o nouă şansă, spre înnoire, viaţă şi slavă ( Rom. 6:23; 2 Pet.3:9; II Cor 5:17).

Întrebări pentru discuţii:

  1. Care este identitatea omului în starea în care a fost creat de Dumnezeu ?
  2. Care sunt lucrurile ce-l identifică pe omul ajuns în starea de depravare?
  3. Dacă apostolul Pavel a prezentat portretul omului decăzut din zilele sale, care este starea oamenilor fără de Dumnezeu astăzi ?
  4. Putem să mai scoatem păcate de pe lista pe care Pavel a prezentat-o romanilor, sau putem să mai adăugăm?
  5. Ce factor care a cauzat decăderea finţei umane din vremea lui Pavel este mai frecvent la oamenii din zona în care locuieşti?
  6. Ce lucruri credeţi ca ar opri înaintarea omului în vârtejul depravării în care a fost prins ?
  7. Ce ar trebui să facă cei credincioşi, pentru ca viaţa lor spirituală să se asemene în fiecare zi tot mai mult cu cea cerută de Domnul Isus şi nu cu chipul veacului acestuia?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *