Depăşeşte obstacolele

Hagai 1:12-15;Ezra 5:1-17 (Evrei 12:1)

Scopul lecţiei: Să descoperim ce obstacole au trebuit să depăşească evreii din Iuda pentru a reîncepe lucrările de reconstrucţie a templului, ce dovezi arată că aceste obstacole au fost depăşite şi care au fost urmările acestui fapt.

Conţinutul lecţiei:
Pasajul lecţiei biblice din cartea Hagai (Hagai 1:12-15), ne prezintă răspunsul pe care conducătorii lui Iuda, precum şi toată rămăşiţa poporului care s-a reîntors din robia Babiloniană, l-au avut faţă de prima predică rostită de profetul Hagai. În această predică profetul Hagai:

a.    a condamnat nestatornicia evreilor privind lucrările de construcţie a templului (Hagai 1:1-1-4)
b.    a arătat urmările acestui fapt (Hagai 1:5-7)
c.    a îndemnat la acţuni concrete (Hagai 1:8)
d.    a prezentat modul de disciplinare folosit de Dumnezeu pentru a-i determina să ducă la bun sfârşit ceea ce au început (Hagai 1:9-11)

Răspunsul conducătorilor lui Iuda precum şi a întregului popor este surprinzător, fiindcă dovedeşte o schimbare radicală care a avut loc după 15 ani de inactivitate, petrecută  în mijlocul multor obstacole şi împotriviri (Ezra 5:1-4). Studiind acest răspuns descoperim:


1.    Obstacolele care au fost depăşite pentru finalizarea lucrărilor de reconstrucţie a templului

Pentru reînceperea lucrărilor de reconstrucţie a templului, evreii din Iuda au trebuit să depăşească nu numai obstacolele din iniimile lor, cauzate de: frica de oameni, comoditate sau interes personal (Hagai 1:1-4), ci şi multe obstacole venite dinafară, generate de cei care se împotriveau lucrărilor de reconstrucţie a templului (Ezra 4:1-5:4). Aceste obstacole au însemnat:

a.    oferta de participare la reconstrucţia templului (Ezra 4:1-3)
b.    demobilizarea (Ezra 4:4)
c.    mituirea (Ezra 4:5)
d.    reclamarea (Ezra 4:7-24)
e.    inspecţia (Ezra 5:3)
f.    intimidarea (Ezra 5:4)
g.    acuzarea (Ezra 5:6-17)


2.    Dovezile care confirmă  că obstacolele au fost depăşite

Răspunsul dat de conducătorii lui Iuda şi de întregul popor la predica profetului Hagai, confirmă faptul că obstacolele au fost depăşite. Acest răspuns a fost:

a.    concret (au ascultat glasul Domnului, s-au trezit din starea de comoditate şi au început să zidească – Hagai 1:12-14)

b.    imediat . Au auzit predica în ziua întâi a lunii a şasea din anul al doilea al domniei lui Dariu (29 August, anul 520 – Hagai 1:1), şi au început să zidească în ziua a douăzeci şi patra a lunii a şasea din anul al doilea al domniei lui Dariu (21 Septembrie, anul 520 – Hagai 1:15).

c.    general. S-au angajat în construcţie conducătorii, poporul şi profeţii (Hagai 1:12-14;Ezra 5:2).

3.    Binecuvântările primite de cei ce au depăşit obstacolele şi s-au angajat în reconstrucţia templului

Atunci când au depăşit obstacolele şi s-au angajat în lucrările de reconstrucţie, evreii din Iuda au primit ca binecuvântare:

a.    autorizaţia de construcţie (Ezra 6:1-15)
b.    ajutorul lui Dumnezeu (Hagai 1:13)
c.    bucuria finalizării lucrărilor începute  (Ezra 6:15).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Ce obstacole din interior au trebuit să depăşească evreii din Iuda pentru a finaliza lucrările de reconstrucţie a templului ?
2.    Ce obstacole dinafară au trebuit să depăşească evreii din Iuda pentru a finaliza lucrările de reconstrucţie a templului ?
3.    Cine au fost cei ce au generat obstacolele venite dinafară ?
4.    Care dintre aceste obstacole sunt mai frecvente astăzi ?
5.    Ce dovezi confirmă faptul că obstacolele au fost depăşite ?
6.    Cum au răspuns evreii din Iuda la predica rostită de profetul Hagai ?
7.    Ce binecuvântări au primit evreii din Iuda ca urmare a reînceperii lucrărilor de reconstrucţie a templului ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *