DE CE A ÎNVIAT HRISTOS DIN MORŢI

Matei 28:1-8; Romani 4:25

I. Hristos a înviat din morţi să aducă lumină în taina

morţii de pe cruce – Luca 24:45-47

II. Hristos a înviat ca să fie cu apostolii şi ucenicii lui –

Matei 18:20, Ioan 14:18

III. Hristos a înviat din morţi ca să demonstreze puterea

cu care ucenicii vor lucra ca şi slujitori ai Lui – Efes.

1:19-20

IV. Hristos a înviat din morţi ca să-i elibereze pe ucenici

lui de frica morţii – Ioan 11: 25-26, 14:19

Încheiere: Apocalipsa 1:17-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *