David

(luptă cu îndrăzneală)
1 Sam.17:12-58 (1 Sam.17:45)

Scopul lecţiei: Să descoperim lupta spirituală în care a fost antrenat David,  care au fost factorii ce l-au determinat să lupte cu îndrăzneală şi care au fost binecuvântările ce au urmat biruinţei.

Contextul lecţiei:Unul dintre duşmanii  cu care poporul Israel s-a luptat  în repetate rânduri, au fost filistenii. Aceştia sunt urmaşi ai lui Ham (Gen.10:14; 1 Cron 1:12), fiind cunoscuţi ca oameni ai mării. Ei ocupau o fâşie de pământ de pe coasta Mării Mediterane, la sud-vest de Ierusalim, între Egipt şi Gaza. În timpul cuceriii Canaanului, de către poporul Israel, filistenii aveau 5 cetăţi întărite: Gaza, Acalon, Asdod,Ecron şi Gat (Iosua 12:2-3).

În timpul domniei lui Saul, filistenii au declarat razboi Israelului şi şi-au adunat armata  într-o cetate a lui Iuda numitî Soco, aşezânduşi tabăra pe un munte lânga Efes-Damim (1 Sam.17:1-3).  Pentru că pe celălat munte era desfaşurată pentru luptă armata lui Israel, în valea care îi despărţea, a înaintat unul dintre cei mai vestiţi soldaţi din armata filistenilor, numit Goliat.

Acesta era un urmaş a lui Rafa (Deut.2:20-21; 2 Sam. 21:18-22), un om cu o statură împunătoare, de şase coţi şi o palmă (3,2m). Îmbrăcat în zale şi echipat cu sabie, scut şi o suliţă  a cărei mâner era cât un sul de ţesut (1 Sam.17:5-7), Goliat a aruncat ocară asupra taberei lui Israel, cerând un soldat cu care să se lupte, iar  cel ce urma să câştige lupta, aducea biruinţa şi pentru armata care l-a trimis.(1 Sam.17:9)

Conţinutul lecţiei: Deşi pasajul leţiei biblice de astăzi descrie lupta dintre David şi Goliat, în spatele acestei confruntări fizice putem observa un adevărat război spiritual, fiindcă Goliat a aruncat ocară asupra oştirii lui Israel (şi implicit asupra lui Dumnezeu)(1 Sam.17:10), iar David a luptat în Numele Domnului, apărând nu numai onoarea lui Israel, ci şi cea a lui Dumnezeu (1 Sam.17:45-47).

Dacă Goliat era uriaşul fizic, pentru a-l birui, David a trebuit să învingă mai întâi alţi uriaşi: frica (1Sa.17:11; 25), suspiciunea (1 Sam.17:28-29), subaprecierea (1 Sam.32) şi rutina, fiindcă toţi cei ce se angajau în luptă trebuiau să poarte un anume echipament militar (1 Sam.17:38-40).

Cu toate că cei din armata lui Israel tremurau de frică, iar timp de patruzeci de zile din partea duşmanului au fost provocări repetate (1 Sam.17:16), când a ajuns pe câmpul de luptă, David s-a oferit sa-l confrunte pe Goliat, imediat. Urmărind modul cum s-a pregătit pentru această luptă şi cum l-a învins pe Goliat, descoperim că deşi era numai un adolescent, el a luptat cu o mare îndrăznelă. Luând în considereare exemplul său descoperim că:

1.    David a luptat cu îndrăzneală fiindcă şi-a cunoscut duşmanul

David nu s-a antrenat în luptă înainte de  a afla toate detaliile cu privire la duşmanul său. Deşi a auzit vorbele rostite de Goliat, nu s-a mulţumit numai cu rumorile care circulau  printre soldaţii din tabăra lui Israel, ci a pus întrebări concrete şi a aşteptat un răspuns autorizat (1Sam.17:23-26). Procedând astfel el a descoperit identitatea, acţiunile, motivaţiile şi armura folosită de vrăşmaş, dar şi punctele lui slabe (1Sam.17:45-51).

În contrast cu David, Goliat ştia atât de puţin despre  cel ce a ieşit sa-l înfrunte. De aceia una din cauzele înfrângerii lui, a fost şi aroganţa manifestată prin subestimarea adversarului. (1 Sam.17:42-44). Dacă datorită staturii, vitejiei şi-a armurii pe care o purta,  Goliat era pentru cei din tabăra lui Israel o mare provocare, pentru David, acesta a fost o mare oportunitate. Este aşa de mare, cred că îşi zicea el; încât este imposibil să nu-l nimeresc!

2.    David a luptat cu îndrăzneală fiindcă era obişnuit cu lupta

Pentru David lupta nu a fost o noutate, sau ceva care sa-l fi luat prin surprindere, ci un mod de viaţă. Când Saul i-a spus lui David că experienţa de luptător a lui Goliat este mai mare decât a lui (1 Sam. 17:33),  acesta i-a răspuns  împăratului că şi el a făcut antrenament în fiecare zi, luptând pentru a apăra turma tatălui său de urşii şi leii din pustie.(1 Sam.17:34-36)

3.    David a luptat cu îndrăzneală fiindcă n-a folosit o armură străină

Oridecâteori cineva se pregăteşte pentru luptă, se gasesc destui sfătuitori care să le dea sugestii. Printre aceştia s-a numărat şi Saul, care s-a oferit sa-i dea lui David armura sa. Deşi la început David s-a supus împăratului şi s-a lăsat îmbrăcat cu hainele acestuia, dacă ar fi acceptat să le şi poarte  pe câmpul de luptă, n-ar fi luptat cu îndrăzneală.

Pentru a înţelege această situaţie, aş dori să vă întreb: „Aţi condus vreodata o maşină împrumutată? Ce calificativ v-ar fi dat ca şofer cei ce v-au urmărit modul cum aţi condus în primele 10 minute ?”

4.    David a luptat cu îndrăzneală fiindcă a contat pe ajutorul lui Dumnezeu

Îndrăzneala lui David n-a avut ca suport tinereţea sau experienţa sa, ci convingerea delplină că Dumnezeu îi va da biruinţa. Acestă convingere exprimată înainte de a fi  realitate, dovedeşte o mare credinţă ( 1 Sam.17:36;45-47). În contrast cu încrederea pe care el a dovedit-o, desoperim starea de necredinţă a celor din Israel, manifestată prin frică, lipsă de curaj, şi amânarea luptei. Aceste atitudini ne confirmă faptul că aceştia erau înfrânţi chiar înainte de-a fi început lupta.

5.    David a luptat cu îndrăzneală fiindcă a luptat pentru o cauză dreaptă

David n-a luptat motivat de recompensă (1 Sam.17:25-26; 18:17-30), ci pentru a apăra onoarea Numelui lui Dumnezeu şi-a poporului pe care Dumenuzeu l-a ales.(1 Sam.17:26;36,45-48). El n-a urmărit ca prin acestă biruinţa să câştige doar foloase personale, ci  a dorit un câştig  pentru Împaraţia lui Dumnezeu.

Acest căştig a însemnat nu numai un uriaş mai puţin, ci o nouă mărturie a prezenţei şi-a puterii lui Dumnezeu şi o mare bucurie şi binecuvântare pentru cei din neamul său (1 Sam.17:48-58; 18:1-16).


Întrebări pentru discuţii:

1.    De ce filistenii erau un duşman de temut ?
2.    Care sunt uriaşii pe care David a trebuit sa-i învingă înainte de a-l birui pe Goliat ?
3.    Care dintre aceşti uriaşi îi afectează cel mai mult pe oamenii din zilele noastre ?
4.    Ce l-a făcut pe David să lupte cu îndrăzneală?
5.    Care dintre aceşi factori lipseşte cel mai mult astăzi?
6.    De ce oamenii zilelor noastre, sunt interesaţi mai mult  de recompensa materială ?
7.    Cum poate fi înălţat numele lui Dumnezeu prin viaţa ta şi-a bisericii în care slujeşti?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *