Darurile Duhului Sfânt

1 Cor.12:12-31 (1 Cor.12:4-6)

Darurile spirituale sunt înzestrări sau abilităţi, primite prin puterea Duhului Sfânt, pe care cineva le foloseşte în orice tip de slujire a Bisericii lui Hristos.

I. Definiţia darurilor spirituale

Cuvîntul pentru darurile spirituale (charisma) este legat în mod evident de cuvântul tradus prin har şi înseamnă ceva datorat harului lui Dumnezeu. Un dar spiritual este o capacitate oferită unui credincios de către Dumnezeu pentru a sluji trupul lui Hristos.

II. Împărţirea darurilor spirituale

1. Darurile sunt împărţite de Hristos  (Efes. 4:11)
2. Darurile sunt împărţite de Duhul Sfânt aşa cum doreşte El (1 Cor. 12:11, 18)
3. Darurile sunt împărţite tuturor credincioşilor (1 Petru 4:10)
4. Darurile sunt împărţite trupului lui Hristos ca întreg. Nu orice adunare trebuie să se aştepte să aibă toate darurile.

III. Descrierea darurilor spirituale.

1. Apostolia (1 Cor. 12:28; Efes. 4:11)
2. Profeţia (Rom. 12:6; 1 Cor. 12:10; 14:1-40; Efes. 4:11)
3. Minunile (1 Cor. 12:28) și vindecările (1 Cor. 12:9, 28, 30)
4. Limbile şi interpretarea limbilor (1 Cor. 14:4, 5; 1 Cor. 12:30)
5. Evanghelizarea (Efes. 4:11)
6. Pastoratul (Efes. 4:11)
7. Slujirea (Rom. 12:7; 1 Cor. 12:28; Efes. 4:11)
8. Învăţătura (Rom. 12:7; 1 Cor. 12:28; Efes. 4:11)
9. Credinţa ( 1 Cor. 12:9)
10. Sfătuirea (Rom. 12:8)
11. Deosebirea duhurilor (1 Cor. 12:10)
12. Îndurarea (Rom. 12:8)
13. Dărnicia (Rom. 12:8)
14. Administrarea (Rom. 12:8; 1 Cor. 12:28)
15. Înţelepciunea și cunoștința ( 1 Cor. 12:28)

Întrebări exegetice:

Cum sunt evidenţiate, de apostolul Pavel, unitatea şi diversitatea din Biserică? (1 Cor.12:12-27)

Ce principiu ar trebui să avem în vedere când luăm în considereare importanţa darurilor spirituale? (1 Cor.12:21-27)

Care este ordinea priorităţii stabilite de Dumnezeu în exercitarea darurilor spirituale? (1Cor.12:28-3)

Care sunt darurile spirituale cele mai bune? (1Cor.12:31)

 Întrebări aplicative:

Ce dar spiritual credeţi că aţi primit?
Cum aţi ajuns la concluzia că aţi primit un dar anume?
Aţi primit daruri spirituale pe care le-aţi neglijat? De ce?
Ce ar trebui să se întâmple pentru a vă “aprinde” darul?
Care  sunt darurile spirituale care funcţionează cel mai eficient în Biserica noastră?
Credeţi că Biserica ar fi mai sănătoasă dacă s-ar concentra mai mult asupra câtorva daruri sau ar încuraja o multitudine de daruri spirituale?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *