Darurile Duhului Sfânt

1 Cor.12:12-31 (1 Cor.12:4-6)

Contextul lecţiei:

Darurile spirituale sunt înzestrări sau abilităţi, primite prin puterea Duhului Sfânt, pe care cineva le foloseşte în orice tip de slujire a Bisericii lui Hristos.

I. Definiția darurilor spirituale

Cuvîntul pentru darurile spirituale (charisma) este legat în mod evident de cuvântul tradus prin har și înseamnă ceva datorat harului lui Dumnezeu. Un dar spiritual este o capacitate oferită unui credincios de către Dumnezeu pentru a sluji trupul lui Hristos.

II. Împărțirea darurilor spirituale

1. Darurile sunt împărțite de Hristos (Efes. 4:11)

2. Darurile sunt împărțite de Duhul Sfânt așa cum dorește El (1 Cor. 12:11, 18)

3. Darurile sunt împărțite tuturor credincioșilor (1 Petru 4:10)

4. Darurile sunt împărțite trupului lui Hristos ca întreg. Nu orice adunare trebuie să se aștepte să aibă toate darurile.

III. Descrierea darurilor spirituale.

1. Apostolia (1 Cor. 12:28; Efes. 4:11)

2. Profeția (Rom. 12:6; 1 Cor. 12:10; 14:1-40; Efes. 4:11)

3. Minunile (1 Cor. 12:28) și vindecările (1 Cor. 12:9, 28, 30)

4. Limbile și interpretarea limbilor (1 Cor. 14:4, 5; 1 Cor. 12:30)

5. Evanghelizarea (Efes. 4:11)

6. Pastoratul (Efes. 4:11)

7. Slujirea (Rom. 12:7; 1 Cor. 12:28; Efes. 4:11)

8. Învățătura (Rom. 12:7; 1 Cor. 12:28; Efes. 4:11)

9. Credința ( 1 Cor. 12:9)

10. Sfătuirea (Rom. 12:8)

11. Deosebirea duhurilor (1 Cor. 12:10)

12. Îndurarea (Rom. 12:8)

13. Dărnicia (Rom. 12:8)

14. Administrarea (Rom. 12:8; 1 Cor. 12:28)

15. Înțelepciunea și cunoștința ( 1 Cor. 12:28)

Întrebări exegetice:

Cum sunt evidenţiate, de apostolul Pavel, unitatea şi diversitatea din Biserică? (1 Cor.12:12-27)

Ce principiu ar trebui să avem în vedere când luăm în considereare importanţa darurilor spirituale? (1 Cor.12:21-27)

Care este ordinea priorităţii stabilite de Dumnezeu în exercitarea darurilor spirituale? (1Cor.12:28-3)

Care sunt darurile spirituale cele mai bune? (1Cor.12:31)

Întrebări aplicative:

Ce dar spiritual credeţi că aţi primit?

Cum aţi ajuns la concluzia că aţi primit un dar anume?

Aţi primit daruri spirituale pe care le-aţi neglijat? De ce?

Ce ar trebui să se întâmple pentru a vă “aprinde” darul?

Care sunt darurile spirituale care funcționează cel mai eficient în Biserica noastră?

Credeţi că Biserica ar fi mai sănătoasă dacă s-ar concentra mai mult asupra câtorva daruri sau ar încuraja o multitudine de daruri spirituale?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *