CUM SĂ-L SLĂVIM PE DUMMEZEU

1 Petru 2:12

 

Prin adorarea personală (Iacov 4:7-8)

După cum vorbim şi ne apropiem de Dumnezeu, El ne

va vorbi şi va fi aproape de noi.

Adorarea prin rugăciune slăveşte şi este plăcută Lui.

Trebuie să-L iubim (Matei 22:37)

Adorarea personală către Dumnezeu va aduce

mângâierea, părtăşia şi călăuzirea Lui.

Prin atitudini pozitive (Filipeni 4:8)

Mulţi nu-L glorifică pe Dumnezeu pentru că sunt

pesimişti. Ei se plâng, găsesc greşeli şi caută tot ce e mai

rău în ceilalţi.

Lui Dumnezeu îi place când copiii Lui caută binele din

ceilalţi, se aşteaptă la cele mai bune împrejurări şi se

bucură în Domnul.

Atitudinile pozitive aduc fericire pentru noi şi slavă lui

Dumnezeu (Filipeni 4:4)

Prin activităţi bine determinate (Coloseni 3:12-13)

Egoismul aduce descurajare şi despărţire.

Dumnezeu, plin de milă, ne poate ierta. Dar noi trebuie să

începem să acţionăm cu scop şi într-un mod folositor.

Faptele noastre bune, iertarea, blândeţea şi propovă-

duirea lui Hristos îi vor aduce slavă. Acestea vor da un

scop bine determinat şi împlinire vieţilor noastre

(Matei 6:20)

 

Prin înaintare continuă (Apocalipsa 2:10)

Mulţi renunţă prea uşor dacă nu văd progresul

imediat, la care se aşteptau.

Să continuăm să lucrăm pentru Dumnezeu, oricât de

încet ar părea progresul.

Înaintarea continuă va aduce realizări permanente. Viaţa

veşnică, cununa vieţii şi bucuriile cerului îi aşteaptă

pe cei care nu renunţă (Apocalipsa 3:12)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *