Contează pe ajutorul lui Dumnezeu

Hagai 2:1-9 (Neemia 2:20)

Scopul lecţiei: Să descoperim în ce context şi-a rostit Hagai cea de-a doua predică şi să învăţăm care a fost scopul şi conţinutul acesteia, precum şi modul în care acest mesaj poate fi aplicat în zilele noastre.

Conţinutul lecţiei: Dacă prin prima predică, profetul Hagai a rostit un mesaj de deşteptare prin care i-a îndemnat  pe evreii din Iuda reveniţi din robia Babilon, să reînceapă lucrările de reconstrucţie a templului, prin cea de-a doua predică, el a adresat un mesaj de încurajare celor ce s-au angajat în împlinirea acestor lucrări. Studiind aceasta predică, al cărei subiect este – Încrederea în  Dumnezeu – , descoperim:

1.        Contextul în care iudeii au fost îndemnaţi să se încreadă în Dumnezeu

a. Hagai a rostit a doua predică după 48 de zile de la prima predică. Prima predică a fost rostită în ziua întâi a lunii a şasea în anul al doilea al domniei  Dariu (Hagai 1:1), iar a doua predică  a fost rostită în a douazeci si una zi a lunii a şaptea ( Hagai 2:1),

b. Predica a fost adresată după 26 de zile de la reînceperea lucrărilor de reconstrucţie (Hagai 1:15).

c. Predica a fost adresată conducătorilor civili şi religioşi, precum şi  întregului popor (Hagai 2:2)

d. Predica a fost rostită în ultima zi a Sărbătorii Corturilor (Leviticul 23:33-44)

e. Predica a fost rostită într-un moment de descurajare (Ezra 3:8-13).

2.        Modul în care iudeii au fost îndemnaţi să se încreadă in Dumnezeu

Hagai i-a îndemnat pe iudeii angajaţi în reconstrucţia templului să se încreadă în Dumnezeu

a. evidenţiind realitatea. Pentru a evidenţia realitatea, Hagai a ridicat 3 întrebări (Hagai 2:3).

b. adresând un îndemn concret – fii tare- (Hagai 2:4)

c.  adresând un îndemn repetat – a menţionat numele conducătorilor şi al poporului (Hagai 2:4)

d. vorbind din partea lui Dumnezeu – aşa zice Domnul- (Hagai 2:4)

3.        Binecuvântările de care au parte cei ce se încred in Dumnezeu

Cei ce se încred în Dumnezeu au parte de :

a.       prezenţa lui Dumnezeu (Hagai 2:4-5)

b.      ajutorul lui Dumnezeu (Hagai 2:4-5)

c.       resursele lui Dumnezeu (Hagai 2:6-8)

d.      viitorul pregătit de Dumnezeu (Hagai 2:9)

Intrebări pentru discuţii:

În ce context şi-a rostit Hagai cea de-a doua predică ?
Cui i-a fost adresată această predică ?
Care a fost mesajul acestei predici ?
De ce a fost nevoie de acest mesaj de încurajare ?
În ce fel i-a încurajat Hagai pe cei ce lucrau la rezidirea templului ?
De ce a fost important ca iudeii să fie conştientizaţi de realitate ?
De ce binecuvântări au parte cei ce se încred în Dumnezeu ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *