Certitudinea pedepsei anunţate de Dumnezeu

Obadia 1:1-9 (Fapte 17:30-31)

Scopul lecţiei: Să descoperim marturiile care ne asigură că pedeapsa anunţată de Dumnezeu se va împlini întocmai şi să înţelegem în ce fel această certitudine ne motivează la statornicie.

Conţinutul lecţiei: Prin studiul cărţii Obadia, dorim să învăţăm că cei credincioşi trebuie să se încreadă în Dumnezeu şi să aştepte izbăvirea pregătită de Dumnezeu, chiar şi în mijlocul celor mai aspre împotriviri şi necazuri. Acest adevăr este descoperit prin faptul că acest mesaj profetic care anunţă judecata lui Dumnezeu asupra Edomului (Obadia 1:1-15), este de fapt o încurajare adresată pentru casa lui Iacov, (poporul Israel, poporul ales a lui Dumnezeu – Obadia 1:17).  Acest mesaj profetic a fost transmis de către profetul Obadia, al cărui nume înseamnă „slugă”, „servitor” sau „serv al Domnului”. Fiindcă despre acest profet nu se cunosc alte amănunte,  nu trebuie sa-l confundăm cu alţi oameni din Israel care au purtat acelaşi nume (1 Împ.18:3;1Cron.3:21;7:3;8:38;9:16;2 Cron.17:7;  Ezra 8:9).

Deşi sunt mai multe păreri cu privire la timpul în care Obadia a transmis această profeţie, momentul cel mai des menţionat este vremea în care armatele babiloniene conduse de  Nebucadneţar, au asediat şi au cucerit Ierusalimul (587-586 în Hr. – 2 Împ.24:1-25:30).

Profeţia lui Obadia are la bază conflictul dintre Esau şi Iacov, conflict început chiar înainte ca aceşti doi gemeni aveau să se nască (Genesa 25:19-34). Acest conflict a continuat dealungul timpului fiind evidenţiat de : refuzul edomiţilor de a accepta trecerea poporului Israel prin ţara lor (Numeri 20:14-21) şi de războaiele din timpul lui Saul (1 Samuel 14:47-48),  David (2 Sam.8:14;1 Împ.11:15-17), Solomon (1 Împ.11:14;9:26-27), Iosafat (2 Împ.14:7), Ioas (2 Cron.25:14-20) şi Zedechia 2 Împ.24:18 -25:21).

În timpul lui Zedechia, edomiţii s-au făcut vinovaţi prin faptul că atunci când armatele babiloniene asediau Ierusalimul, ei nu au venit în ajutorul fretelui lor, ci au stat deoparte, bucurându-se chiar de răul care i se întâmpla  (Obadia 10-15).

Această atitudine de mândrie, răutate şi împotrivire, a fost condamnată de Dumnezeu şi anunţată de profeţi precum:

a.    Iaia (Is.11:14,21:11-12;63:1-6)
b.     Ieremia (Ier.25:21;49:7-22; Plîngeri 4:21), Ezechiel (Ezec.25:12-14;35:1),Ioel (Ioel 3:19)
c.    Amos (Amos 1:11-12)
d.    Obadia (Obadia 1:1-1-15)
e.     Maleahi (Mal.1:2-5).

În pofida atâtor atenţionări şi pedepse primite din partea lui Dumnezeu, Edomiţii (urmaşii lui Esau), nu şi-au schimbat atitudinea faţă de fratele lor Iacov (poporul Isrel), ci dimpotrivă, s-au manifestat cu şi mai multă împotrivire. Ţinutul ocupat de Edomiţi, din sudul Mării Moarte, astăzi este pustiu (s-a împlinit profeţia făcută de profeţii Obadia şi Ezechiel – Obadia 1:1-9; Ezechiel 35:3-9), dar urmaşii edomiţilor (idumienii), sunt răspândiţi în sudul Israelului (Regiunea West Bank) şi în  întregul Orient Mijlociu, unde împreună cu urmaşii lui Ismael (arabii), manifestă aceeaşi împotrivire.

Studiind primele versete ale cărţii Obadia, descoperim că pedeapsa lui Dumnezeu este sigură:

1.    Datorită cadrului în care a fost pronunţată

Pedeapsa anunţată de profetul Obadia asupra Edomului se va împlini întocmai:

a.    fiindcă Cel ce a pronunţat această pedeapsă este Dumnezeu. Obadia a vorbit din partea lui Dumnezeu spunând ”aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu” , arătând asfel nu numai identitatea Celui ce a pronunţat această hotărâre, ci şi autoritatea Sa (El este Dumnezeu, un Stăpân care are autoritate şi putere absolută – Obadia 1:1/a;Ps.137:7).
b.    fiindcă această pedeapsă a fost pezentată în mod public. Obadia arată că (anunţul pedepsei), vestea venită din partea lui Dumnezeu a fost comunicată prin solul lui Dumnezeu  tuturor neamurilor (Obadia 1:1/b).
c.    fiindcă pentru împlinirea acestei pedepse sunt antrenate toate neamurile. Solul trimis de Dumnezeu a purtat un mesaj de mobilizare a naţiunilor lumii care să se ridice la război împotriva Edomului (Obadia 1:1/c)
d.    fiindcă această pedeapsă este descrisă cu multe detalii, însemnând: smerire(„te voi face mic printre neamuri” –Obadia 1:2/a), dispreţ („vei fi cel mai dispreţuit „–Obadia 1:2/b), înfrângere („te voi arunca jos de acolo, zice Domnul” –Obadia 1:4/b), jefuire („ce scormonit este Esau! Cum i s-au descoperit comorile !” – Obadia 1:6), trădare („Toţi cei uniţi cu tine te-au izgonit înapoi pînă la hotar, prietenii tăi te-au înşelat şi te-au stăpânit. Cei ce mîncau din pâinea ta ţi-au întins curse, pe care le-ai băgat de seamă!” – (Obadia 1:7), frică („Vitejii tăi Temane, se vor înspăimânta”-Obadia 1:9/a), moarte („toţi cei din muntele lui Esau să piară în măcel” –Obaia 1:9/b), nimicire totală şi veşnică („vei fi acoperit de ruşine, şi vei fi nimicit cu desăvârşire pentru totdeauna”-Obadia 1:10/b).

2.    Datorită stării de vinovăţie a celor pedepsiţi

Profetul Obadia arată starea de vinovăţie a celor din Edom, enumerând păcate precum:

a.    mîndria („mândria inimii tale” –Obadia 1:3/a)
b.    rătăcirea spirituală („mândria inimii tale te-a dus în rătăcire” –Obadia 1:3/b)
c.    aroganţa („tu zici în tine însuţi:Cine mă va arunca la pământ? –Obadia 1:3/c)
d.    împotrivirea („din pricina sâlniciei făcute împotriva fatelui tău Iacov”-Obadia 1:10/a).
e.    complotul („când străinii intrau pe porţile lui, şi aruncau sorţul asupra Ierusalimului, şi tu erai atunci ca unul din ei”-Obadia 1:11/b

3.    Datorită modului în care a fost exemplificată

Profetul Obadia exemplifică pedeapsa anunţată de Dumnezeu asupra Edomului folosind:

a.    exemplul vulturului („Chiar dacă ai locui tot atât de sus ca vulturul, chiar dacă ţi-ai aşeza cuibul printre stele, tot te voi arunca jos şi de acolo, zice Domul”-Obadia 1:4
b.    exemplul hoţilor („dacă ar fi intrat la tine nişte hoţi,sau nişte tâlhari de noapte, …cum eşi de pustiit !” – Edomul este asemănat cu o casă pustiită de hoţi şi tâlhari  -Obadia 1:5/a).
c.    exemplul culegătrilor de struguri („Dacă ar fi venit nişte culegători de vie la tine, n-ar fi lăsat ei niciun strugure pe urmă ?” –Edomul asemănat cu o vie după cules – Obadia 1:5/b)

4.    Datorită interpretării care i-a fost atribuită

Profetul Obadia arată că pedeapsa lui Dumnezeu asupra Edomului, ete asemănătoare cu pedeapsa pe care Dumnezeu o va aduce asupra tuturor celor necredincioşi în ziua mâniei Sale. Obadia 1:8-9; 15-16; Ezec.25:12-14;35:1-15;Ioel 3:14;Habacuc 3:3-13).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Cui a fost adresată proorocia rostită de profetul Obadia ?
2.    Ce ştim despre identitatea acestui profet ?
3.    În ce vreme a proorocit Obadia ?
4.    Ce mărturii confirmă certitudinea pedepsei hotărâte de Dumnezeu asupra Edomului ?
5.    Ce păcate săvârşite de edomiţi au atras pedeapsa lui Dumnezeu ?
6.    Cum a exemplificat Obadia pedeapsa hotărâtă de Dumnezeu asupra Edomului ?
7.    Ce interpretare a atribuit Obadia modului în care avea să fie pedepsit Edomul  ?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *