Cauzele pedepsei hotărâte de Dumnezeu

Obadia 1 :10-14 (Romani 1:18)

Scopul lecţiei:
Să descoperim care au fost cauzele pedepsei hotărâte de Dumnezeu asupra urmaşilor lui Esau şi să înţelegem care este mesajul acestora.

Conţinutul lecţiei: După ce a anunţat pedeapsa hotărâtă de Dumnezeu asupra Edomului (Obadia 1:2;8-9) şi a prezentat câteva mărturii care arată că această pedeapsă se va împlini întocmai (Obadia 1:1; 3-7), profetul Obadia a descris cauzele ce au determinat această hotărâre. Daca la începutul mesajului său, Obadia a prezentat ca motivaţie pentru pedeapsa anunţată de Dumnezeu atitudini nepotrivite ale celor din Edom, precum:

a.    mîndria („mândria inimii tale” –Obadia 1:3/a)

b.    aroganţa („tu zici în tine însuţi:Cine mă va arunca la pământ? –Obadia 1:3/c)

c.    împotrivirea („din pricina sâlniciei făcute împotriva fatelui tău Iacov”-Obadia
1:10/a).
d.    complotul („când străinii intrau pe porţile lui, şi aruncau sorţul asupra Ierusalimului, şi tu erai atunci ca unul din ei”-Obadia 1:11/b,

în continuarea mesajului său, el prezintă fapte nepotrivite. Studiind faptele săvârşite de urmaşii lui Esau (Edomiţii), împotriva urmaşilor lui Iacov (Iudeii), descoperim:

1.    Cauzele pedepsei hotărâte de Dumnezeu reprezintă fapte concrete

Profetul Obadia prezintă un rechizitoriu amănunţit cu faptele săvârşite de urmaşii lui Edom împotriva, Iudeilor (urmaşii lui Iacov), repetând de opt ori afirmaţia „nu trebuia” (Obadia 1:12-14). Prin această repetiţie, profetul Obadia a arătat cât de multe sunt faptele de care se fac vinovaţi cei din Edom, a  descoperit şi a întărit gravitatea acestora, şi a prezentat în mod desluşit păcate de comitere (fapte pe care ei n-ar fi trebuit să le facă, dar le-au înfăptuit). Acest fapt ne arată că cei din Edom nu numai că n-au făcut faţă de urmaşii fratelui lor Iacov ceea ce erau datori să facă, ci au şi săvârşit lucruri pe care n-ar fi trebuit să le facă, precum:

a.    au fost indiferenţi faţă de cei din neamul fratelui lor când aceştia au ajuns în necaz :”nu trebuiai să te uiţi mulţumit la ziua fratelui tău, în ziua nenorocirii lui”(Obadia 1:12/a
b.    s-au bucurat de necazul celor din familia fratelui lor: „nu trebuiai să te bucuri de copiii lui Iuda în ziua pieirii lor” (Obadia 1:12/b)
c.    au vobit cu aroganţă şi s-au lăudat cu necazul celor din familia fratelui lor: „nu trebuiai să vorbeşti cu semeţie în ziua strâmtorării” (Obadia 1:12/c; Ps.137:7;
d.    s-au unit cu armatele cotropitoare şi au invadat Ierusalimul, cetatea urmaşilor fratelui lor: „nu trebuiai să intri pe  porţile poporului Meu în ziua nenorocirii lui”(Obadia 1:13/a;1:11).
e.    s-au bucurat de răul (nenorocirea) care a venit peste cei din familia fratelui lor:”nu trebuiai să te bucuri de nenorocirea lui în ziua prăpădului lui” (Obadia 1:13/b).
f.    au jefuit pe cei din casa fratelui lor în ziua necazului lor: „nu trebuia să pui mâna pe bogăţiile lui în ziua prăpădului lui” (Obadia 1:13/c)
g.    au ridicat mâna împotriva celor din casa fratelui lor atunci când aceştia nu puteau să se apere:”nu trebuia să stai la răspântii ca să nimiceşti pe fugarii lui”(Obadia 1:14/a ;Ezechiel 25:12-14)
h.    au complotat cu vrăjmaşii care asediau Ierusalimul, cărora le-au predat pe cei din casa fratelui lor care au reuşit să fugă: „nu trebuia să dai în mâna vrăjmaşului pe cei ce scăpaseră din el în ziua necazului !„(Obadia 1:14/b).

2.    Cauzele pedepsei hotărâte de Dumnezeu arată cât de mare a fost conflictul dintre urmaşii lui Esau şi cei ai lui Iacov

Conflictul dintre cei doi fraţi Esau şi Iacov, care a apărut în vremea copilăriei, s-a menţinut în tot timpul vieţii acestora şi s-a amplificat din generaţie în generaţie atingând dimensiuni greu de imaginat:

a.    urmaşii lui Esau s-au prtat cu violenţă (silnicie – constrângere, oprimare, violență, abuzuri şi samavolnicie), faţă de urmaşii lui Iacov.
b.    urmaşii lui Esau au fost nepăsători faţă de necazul celor din familia fratelui lor Iacov „în ziua când stăteai în faţa lui” (urmaşii lui Edom au stat în faţa celor din familia lui Iacov, nu de partea lor).
c.    urmaşii lui Esau au complotat împotriva celor din familia fratelui lor Iacov. S-au unit cu vrăşmaşii celor din Iuda, în loc să vină în ajutorul celor din casa fratelui lor (Obadia 1:11-b).

3.    Cauzele pedepsei hotărâte de Dumnezeu descoperă caracterul lui Dumnezeu

Mesajul rostit de profetul Obadia împotriva celor din Edom, arată că:

a.    Dumnezeu este omniscient ( cunoaşte atitudinile şi faptele săvârşite)
b.    Dumnezeu este drept (păcatele săvârşite atrag mînia şi pedeapsa lui Dumnezeu (Obadia 1:11; Ezechiel 25:12-14;Romani 1:18)
c.    Dumnezeu este credincios (nu-i abandonează pe cei aleşi  şi le pregăteşte izbăvirea chiar din cele mai grele situaţii).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Ce motivaţie a folosit profetul Obadia la începutul mesajului său pentru a îndreptăţi  pedeapsa lui Dumnezeu asupra Edomului ?
2.    Ce motivaţie a folosit profetul Obadia în continuarea mesajului său pentru a autoriza această hotărâre ?
3.    Ce fapte nepotrivite săvârşite de urmaşii lui Esau împotriva iudeilor, arăta cauza pedepsei hotărâte de Dumnezeu asupra Edomului ?
4.    Care dintre aceste păcate sunt mai frecvente astazi în cazul unor relaţii rupte dintre fraţi ?
5.    Ce adevăruri ne sunt descoperite de faptul că pentru a demasca păcatele celor din Edom, profetul Obadia a repetat aceeaşi negaţie?
6.    În ce fel cauzele pedepsei rostite de Dumnezeu asupra celor din Edom, ilustrează relaţiile rupte dintre urmaşii lui Esau şi cei ai lui Iacov?

7.    Ce atribute ale lui Dumnezeu ne sunt descoperite prin cauzele pedepsei rostite de Dumnezeu asupra celor din Edom ?

Pastor Boingeanu Dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *