Suficienţa Bibliei

Marcu 7:1-13;1Cor.15:1-5 (Apoc.22:18) Contextul lecţiei: Suficienţa Scripturii se referă la faptul că Scriptura conţine toate cuvintele pe care Dumnezeu a vrut ca poporul Lui să le aibă în fiecare stadiu al istoriei răscumpărării, iar în prezent Scriptura conţine tot ce…

Citeste mai mult

Natura mântuirii

Ef.2:1-9 (Ef.2:8) Definiţie: Mântuirea este scăparea omului de sub urmările călcării legilor divine (Mărturisirea de credinţă a Cultului Creştin Baptist). Este actul suveran al lui Dumnezeu prin care păcătosul care crede este declarat drept în faţa Lui, prin lucrarea de…

Citeste mai mult

Siguranţa mântuirii

Rom.6:6-22;8:33-39 (Rom.6:8) A.  Criteriile unei siguranţe sănătoase Dacă este adevărat că cei necredin¬cioşi pot manifesta semne exterioare de convertire, care sunt dovezile unei adevărate convertiri? Ce poate da o asigurare reală unui credincios? Putem enumera trei categorii de întrebări pe…

Citeste mai mult

Naşterea din nou

Ioan 3:1-8 (Rom.8:15) Termeni echivalenți: regenerare, naștere de sus, înnoire sufletească. Definiție: Nașterea din nou este un act divin, tainic al lui Dumnezeu Tatăl și a lui Dumnezeu Duhul Sfânt, în urma acceptării lucrării de mântuire a Fiului. Ca rezultat…

Citeste mai mult

Unirea cu Hristos

Rom.6:1-14 (Rom.6:5) Învăţătura despre unirea noastră cu Hristos deosebeşte radical creştinismul de orice alte religii, filosofii sau curente de gândire. Tot ce ţine de relaţia credinciosului cu Dumnezeu este legat de unirea cu Hristos. Termenul de “unire cu Hristos” cuprinde…

Citeste mai mult