Depravare morală si spiritală

Rom.1:18-32 (Ef.2:1-3) Scopul lectiei: Să descoprim starea spirituala în care a ajuns omul fară de Dumnezeu, care au fost cauzele ce au determinat acestă cadere spirituală si cosecinţele de care acestă cădere este umată. Contextul lecţiei:  După ce apostolul Pavel…

Citeste mai mult

Insensibilitate spirituală

Rom.2:1-6 (2 Cor.5:10) Scopul lectiei: Să înţelegem cum se manifestă acestă stare de nepăsare şi insensibilitate spirituală, de ce a ajuns omul în acesta situaţie spirituală şi care este preţul ce trebuie plătit pentru acestă atitudine. Contextul lecţiei: Atunci canând…

Citeste mai mult

Religiozitate falsă

Romani 2:17-3:8 (Filipeni 3:7-8) Scopul lecţiei: Să descoperim care sunt lucrurile ce au caracterizat religia Iudeilor, în ce măsură sunt întâlnite aceste practici şi în cazul omului firesc, care sunt urmările unei religii ceremoniale şi ce defineşte o religie adevărată….

Citeste mai mult

Mândria spirituală

Fapte 5:1-16 (Daniel 4:37) Scopul lecţiei: Să descoperim semnele mândriei spirituale care i-a stăpânit pe Anania şi Safira,  pericolul acestui mare păcat, preţul pe care aceştia l-au plătit şi efectele căderii lor asupra bisericii. Contextul lecţiei: Fiecare păstor îşi doreşte…

Citeste mai mult

Împietrirea inimii

Iuda 5; Exodul 14:15-31 (Romani 1:20-21) Scopul lecţiei: Să descoperim modul în care a exemplificat Iuda starea de apostazie, cauzele ce determină împietrirea inimii, mărturiile ce evidenţiază această stare, precum şi consecinţele împietririi inimii. Conţinutul lecţiei: După ce a prezentat…

Citeste mai mult

Pedeapsa veşnică

Iuda 7; Genesa 19:12-29 (Matei 13:41-42) Scopul lecţiei: Să descoperim cauza pentru care a pedepsit Dumnezeu cetăţile Sodoma şi Gomora, modul în care a fost împlinită această pedeapsă, precum şi condiţiile în care Lot şi fiicele sale au beneficiat de…

Citeste mai mult