LUCRARI MIRACULOASE

Fp.9:31-43 (Marcu 16:17-18)  SEPTEMBRIE 2010-   SLUJIRILE BISERICII-  Contextul lecţiei :Daca tematica studiului aferent lunii trecute s-a axat pe slujitorii marcanti ai bisericii primare, tematica lunii in curs (Septembrie) prezinta cateva din slujirile existente in biserica apostolica, asa cum sunt prezentate…

Citeste mai mult

Plantarea de biserici noi

Fapte 14:1-27 (Romani 15:20-21) Scopul lecţiei: Să descoperim ce strategie  misionară a folosit echipa de misiune trimisă de biserica din Antiohia pentru plantarea de biserici noi, problemele pe care le-au întâlnit în timpul îndeplinirii acestei misiuni şi mărturiile ce ne…

Citeste mai mult

Rezolvarea conflictelor

Fapte 15:1-29 (Filipeni 3:15-16) Scopul lecţiei:  Să descoperim ce a cauzat disensiunile din Biserica primară, pericolul acestor disensiuni, modul în care acestea au fost rezolvate şi efectele deciziilor exprimate pentru rezolvarea acestui conflict. Contextul lecţiei: La încheierea primei călătorii misionare,…

Citeste mai mult

Natura Bisericii

V. Despre Biserică – 1Cor.12:12-13; Efes.5:25-27 (Mat.18:20) I. Definiţia Bisericii Biserica (ecclesia) este organismul divino-uman ce a fost instituit de Domnul Isus şi constituit de Duhul Sfânt la Cincizecime (data de naştere a Bisericii).  Prin urmare: 1. Biserica este un…

Citeste mai mult

Unitatea Bisericii

Ioan 17:9-23 (Efes.4:4) I. Importanţa unităţii bisericii în scrierile Noului Testament Este subliniată în mod repetat de către Domnul Isus (Ioan 10:16; 17:21). a.    A constituit o prioritate deosebită în biserica primară (Fapte 4:32-33; 1 Corinteni 1:10, 13; Efeseni 4:3,…

Citeste mai mult

Rolul Bisericii

Fap.2:41-47 (2:42) Scopul existenţei oricărei biserici locale este glorificarea lui Dumnezeu, printr-o reprezentare fidelă a Trinităţii divine în lume (ceea ce este Dumnezeu în cer se vede în biserica Lui de pe pământ), si prin formarea de ucenici maturi a…

Citeste mai mult

Slujitorii Bisericii

– 1 Tim. 3:1-13 (Fap. 20:28) Toţi credincioşii suntem chemaţi să-şi folosească darurile spirituale în biserică, dar slujitorii bisericii sunt aceia recunoscuţi în mod public ca aleşi pentru a îndeplini anumite funcţii, pentru binele întregii biserici. I. Tipuri de organizare…

Citeste mai mult

Simbolurile Bisericii: botezul şi Cina Domnului

Fap.8:35-38;1 Cor.11:23-31 (1Pet.3:21) Botez – definiţie: Termenul botez este derivat din cuvântul grecesc “baptizo” care înseamnă a scufunda, a adânci, a imersa. Botezul în apă este actul public de mărturisire a transformării interioare datorate acceptării mesajului Evangheliei. 1. Înţelegeri eronate…

Citeste mai mult

Disciplina în Biserică

– Mat.18:15-17; 1Cor. 5:1-13; 2Cor.2:5-11 (Gal.6:1) „Noi credem şi mărturisim că Biserica are dreptul de a exercita disciplina frăţească asupra membrilor ei care s-au abătut de la învăţătura creştină a Cuvântului lui Dumnezeu, prin atitudine, învăţătură sau faptele vieţii. Punerea…

Citeste mai mult