Biserica, Ogorul lui Dumnezeu

Matei 20:1-16 (1 Corinteni 3:6-9) Scopul lecţiei:  Să înţelegem ce înseamnă metafora „Biserica, ogorul lui Dumnezeu” şi să descoperim cine este proprietarul „ogorului” (viei), cine sunt lucrătorii şi care este plata pe care aceştia o vor primi. Contextul lecţiei: Atunci…

Citeste mai mult

Biserica, turma lui Cristos

Ioan 10:1-18 (1 Petru 5:1-4) Scopul lecţiei:  Să înţelegem semnificaţia metaforei „Biserica, turma lui Cristos” şi să descoperim caracteristicile Bunului Păstor şi ale turmei Sale. Contextul lecţiei: Domnul Isus a declarat despre Sine că este „Păstorul cel bun” şi a…

Citeste mai mult

Biserica, Oştirea spirituală

Efeseni 6:10-24 (1 Petru 5:8-9) Scopul lecţiei:  Să descoperim de ce este Biserica o armată spirituală, cine este duşmanul căruia trebuie să ne împotrivim şi ce armură spirituală trebuie să folosim pentru a câştiga o biruinţă deplină. Contextul lecţiei: Primele…

Citeste mai mult

Biserica, Noul Ierusalim

Apocalipsa 21:1-27 (Apocalipsa 3:12) Scopul lecţiei: Să înţelegem semnificaţia metaforei „Biserica, Noul Ierusalim” şi să descoperim cine sunt locuitorii acestei cetăţi sfinte, contextul în care vor locui şi ce responsabilităţi vor trebui să împlinească. Contextul lecţiei: Metafora „Biserica, Noul Ierusalim„…

Citeste mai mult

Misiunea Bisericii

Matei 28:16-20 (Matei 28:19-20) Scopul lecţiei: Să descoperim misiunea pe care Domnul Isus a încredinţat-o Bisericii şi să cunoaştem modul în care acesta poate fi împlinită. Contextul lectiei: Mai înainte de a vorbi despre o misiune a „Bisericii”, trebuie să…

Citeste mai mult

Strategia Bisericii

Faptele apostolilor 1:1-11 (Matei 24:14) Scopul lecţiei: Să descoperim în ce context a prezentat Domnul Isus strategia misiunii Bisericii, să cunoaştem acestă misiune şi modul în care poate fi împlinită. Contextul lecţiei: Cartea Faptele Apostolilor, pe care o vom studia…

Citeste mai mult

Nucleul bisericii

Fapte 1:12-26 (Luca.24:46-49) Scopul lecţiei: Să descoperim cine sunt cei ce au format nucleul Bisericii, care a fost atmosfera  din cadrul acestui grup şi funcţiile pe care le-a împlinit acest grup. Contextul lecţiei: Pasajul Scripturii pe care îl studiem în…

Citeste mai mult

Puterea unităţii

Fapte 4:32-37 (Filipeni 2:1-4) Scopul lecţiei: Să descoperim factorii care confirmă unitatea experimentată de primii creştini,  secretul acestei stări de părtăşie şi urmările slujirii în unitate. Contextul lecţiei: După ce au experimentat puterea Duhului Sfânt prin transformarea pe care a…

Citeste mai mult

Nevoile materiale

Fapte 6:1-6 (Iacov 1:27) Scopul lecţiei: Să descoperim ce probleme au apărut la împărţirea ajutoarelor în Biserica primară, cine au fost cei care le-au determinat şi modul  în care au fost acestea rezolvate. Contextul lecţiei: Primele probleme din interiorul Bisericii…

Citeste mai mult