Căsătoria

1 Cor.7:1-16 (Gen. 2:24)

În vremea noastră există multe variante, adesea contradictorii, privind relaţia de căsătorie şi modul în care aceasta ar trebui să funcţioneze. Fiecare cultură are propria ei perspectivă cu privire la căsătorie. Confuzia este adâncită de faptul că există diferenţe de opinie chiar şi în cadrul aceleiaşi culturi. Este necesar ca noi, creştinii, să aşezăm o baza biblică la temelia concepţiei noastre despre căsătorie astfel încât să avem siguranţa că familiile noastre funcţionează în conformitate cu planul lui Dumnezeu.

I. Definiţia biblică a căsătoriei

A. Mărturisirea de credinţă a Cultului Creştin Baptist din România defineşte căsătoria în conformitate cu învăţătura Scripturii:

Noi credem şi mărturisim că în conformitate cu Sfintele Scripturi căsătoria este orânduită de Dumnezeu (Gen. 1:27,28). Căsătoria este actul de bunăvoie prin care un bărbat şi o femeie consimt să trăiască împreuna toată viaţa. Bărbatului îi este îngăduit să aibă o singură soţie. La fel şi femeii îi este îngăduit să aibă un singur soţ. După moartea unuia din ei, cel rămas se poate căsători (1Cor 7:2, 39). Întrucât căsătoria este şi o orânduială cetăţenească, ea trebuie întâi încheiată cu acte după legile statului, apoi urmează binecuvântarea în cadrul bisericii. Noi ţinem ca toate căsătoriile să fie numai în Domnul, adică între cei ce sunt credincioşi ai Lui (2Cor 6:14; 1Cor 7:39).

B. Perspectiva biblică vs. cea seculară asupra căsătoriei

În lumea seculară căsătoria şi familia sunt văzute doar ca nişte convenţii sociale temporare de tip contractual care pot fi încheiate sau desfăcute după voinţa fiecărei părţi implicate. În contrast, Biblia este foarte clară: familia şi căsătoria nu sunt doar convenţii umane bazate pe un consens temporar sau anumite tradiţii culturale. Scriptura afirmă că ideea căsătoriei a fost a lui Dumnezeu şi că familia este o instituţie divină şi nu doar umană. De aceea, căsătoria nu este doar un contract social ci un legământ instituit şi încheiat înaintea lui Dumnezeu. Implicaţia este evidentă: omul nu poate renegocia sau redefini ceea ce a fost instituit de Dumnezeu (Mat. 19:6).

C. Elementele biblice care definesc căsătoria creştină.

Căsătoria creştină respectă următoarele principii:

1.  Iniţiată şi rânduită de Dumnezeu (Gen. 2:18-24);

2. Un legământ sacru între un bărbat şi o femeie, ambii credincioşi; nu doar un aranjament uman  (2Cor 6:14);

3.  O legătură intimă (Gen. 2:23-25) şi exclusivă (1Cor. 7:2-5; Matei 5:28, 19:9);

4.  O relaţie de dragoste în care fiecare dintre parteneri se dăruieşte celuilalt (Efes. 5:25-30; Col. 3:18; 1Cor. 13);

5. O legătură permanentă (Mat. 19:6; Marcu 10:9) care nu poate fi desfăcută prin divorţ (cu excepţia unor circumstanţe foarte stricte prescrise de Scriptură).

II.  Scopurile căsătoriei

1. Glorificarea lui Dumnezeu (Gen. 1:26,27; Efes. 5:21-33)

2. Împlinire mandatului dumnezeiesc de a „umple pământul” (Gen. 1:28, 2:24)

3. Unitate si complementaritate care să reflecte viaţa Sfintei Treimi (Gen.18,21-24).

III. Învăţătura biblică despre divorţ şi recăsătorire

A.      Perspectiva Scripturii

1. Divorţul este o consecinţă a căderii în păcat

2. Dumnezeu urăşte despărţirea în căsătorie (Mal. 2:16).

3. Permanenţa relaţiei de căsătorie (Mat. 19:6).

B.      Excepţii.  Mărturisirea de credinţă a Cultului Creştin Baptist afirmă: În cazul de adulter dovedit, sau a unei părăsiri răutăcioase a căminului, credem că Sfânta Scriptură îngăduie despărţirea (divorţul) şi recăsătorirea părţii nevinovate.

1. Trăirea în adulter (Mat. 19:9, 5:32).

2. În cazul în care după convertirea unuia din soţi partenerul necredincios refuză continuarea relaţiei de căsătorie (1Cor. 7:15).

3. Chiar şi în cazurile amintite mai sus, divorţul nu este de preferat sau recomandat ci doar permis.

Întrebări exegetice

Îndemnul lui Pavel pentru celibatari (1 Cor. 7:1,7-8)

Învăţătura lui Pavel cu privire la căsătorie (1 Cor. 7:2,9)

Îndeplinirea responsabilităţilor pe care soţii le au în cuplu şi pericolul neîndeplinirii datoriilor de soţi (1 Cor. 7:4-6)

Ordinul divin pentru căsătorişi (1 Cor. 7:10-11)

Principiile fundamentale de reuşită în căsătorie: separare de părinţi şi unitate între soţi (Genesa 2:24)

Întrebări aplicative

1. Care sunt câteva implicaţii ale caracterului de legământ al căsătoriei?

2. Prin perspectiva 1 Cor 13, cum aţi defini responsabilităţile soţilor?

3. Care sunt câteva lucruri pe care biserica le-ar putea face pentru evitarea divorţului dar şi pentru susţinerea spirituală a victimelor lui?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *